MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

کاشت میلگرد در بتن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>هنگام <strong>کاشتن میلگرد</strong> یک سری موارد را باید رعایت کرد تا از ایجاد ترک در بتن و در نتیجه فرو ریختن ساختمان جلوگیری شود. به عنوان مثال&nbsp; برای خمش آرماتورها، طبق مقررات ملی ساختمان مبحث نهم ویرایش دوم، حداکثر آرماتور خمشی می&zwnj;بایستی کمتر از 2.5 درصد باشد. علاوه بر این، برای گره زدن میلگردها باید از سیم مفتول آنیل شده با ضخامت 0.90 تا 1.6 میلی&zwnj;متری استفاده شود. همچنین، در صورت تأیید مهندس ساختمان، به جای استفاده از سیم مفتول برای خمکاری، جوشکاری میل گردهای متقاطع مجاز است. جایگذاری میلگرد، تُلرانس خاص خود را نیاز دارد&nbsp; که برای عمق موثر عضو 200 میلی&zwnj;متر یا کمتر برابر با &plusmn; 10&nbsp; و&nbsp; برای عمق موثر بیشتر از 200 میلی&zwnj;متر، برابر با 15&plusmn; است. در آخر اینکه، برای جایگذاری باید به کیفیت میلگرد بسیار توجه کرد. میلگردهای زنگ زده و یا پوسته شده برای جایگذاری در بتن مناسب نیستند.</p>

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="pre-installed-rebar.JPG" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1684584537909-pre-installed-rebar.jpg" alt="کاشت میلگرد در بتن"></p> <h2 dir="rtl">آنچه درباره کاشت میلگرد در بتن نمی دانید</h2> <p dir="rtl">هنگام کاشتن میلگرد یک سری موارد را باید رعایت کرد تا از ایجاد ترک در بتن و در نتیجه فرو ریختن ساختمان جلوگیری شود. به عنوان مثال&nbsp; برای خمش آرماتورها، طبق مقررات ملی ساختمان مبحث نهم ویرایش دوم، حداکثر آرماتور خمشی می&zwnj;بایستی کمتر از 2.5 درصد باشد. علاوه بر این، برای گره زدن میلگردها باید از سیم مفتول آنیل شده با ضخامت 0.90 تا 1.6 میلی&zwnj;متری استفاده شود. همچنین، در صورت تأیید مهندس ساختمان، به جای استفاده از سیم مفتول برای خمکاری، جوشکاری میل گردهای متقاطع مجاز است. جایگذاری میلگرد، تُلرانس خاص خود را نیاز دارد&nbsp; که برای عمق موثر عضو 200 میلی&zwnj;متر یا کمتر برابر با &plusmn; 10&nbsp; و&nbsp; برای عمق موثر بیشتر از 200 میلی&zwnj;متر، برابر با 15&plusmn; است. در آخر اینکه، برای جایگذاری باید به کیفیت میلگرد بسیار توجه کرد. میلگردهای زنگ زده و یا پوسته شده برای جایگذاری در بتن مناسب نیستند.</p> <h2 dir="rtl">مراحل کاشت میلگرد در بتن</h2> <p dir="rtl">کاشت میلگرد در بتن در 6 مرحله انجام می گیرد که قدم به قدم را در اینجا توضیح می دهیم</p> <ol> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 dir="rtl" role="presentation">تمیز کردن سطح بتن</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">برای اینکه میلگرد به راحتی در بتن فرو برود، باید سطح بتن را از هر گونه مواد اضافی پاک کنید. این مرحله در واقع آماده سازی محل جایگذاری میلگردهای عمودی می باشد. در آیین نامه های رسمی آمده است که اطراف محل کار باید تا شعاع 30 سانتی متری تمیز شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که هنگام سوراخ کردن بتن، مواد اطراف در اثر لغزش دریل به داخل سوراخ میلگرد برود.</p> <ol start="2"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 dir="rtl" role="presentation">خشک کردن سطح</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">قبل از هر گونه عملیات باید مطمئن شوید که روی بتن خشک است. اگر آب روی بتن در حدی باشد که درون بتن برود، آن موقع مشکل ساز خواهد شد؛ در غیر این صورت اگر رطوبت ناچیز باشد، اشکالی ندارد.&nbsp;</p> <ol start="3"> <li dir="rtl" aria-level="1"> <h3 dir="rtl" role="presentation">انجام عملیات سوراخکاری</h3> </li> </ol> <p dir="rtl">مرحله اصلی، سوراخ کردن میلگرد است که قبلا توسط مهندسان به دقت محاسبه می شود. در روش کاشت میلگرد با چسب باید دقت کنید که قطر حفره باید 4 تا 6 میلی متر بیشتر از قطر میلگرد باشد و گرنه محلی مناسب برای چسبیدن به میلگرد وجود ندارد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">آرماتور یک میله فولادی یا ترکیبی از مش&zwnj;های فولادی است که در بتن مسلح و سازه&zwnj;های آجری استفاده می&zwnj;شود کاربرد این محصول برای تقویت بتن و کمک به کشش آن است؛ زیرا بتن تحمل کافی برای فشاری کششی را ندارد و ممکن است در اثر فشار زیاد ترک بخورد. کاشت صحیح آرماتور طبق الزامات فنی برای سازه بسیار ضروری است. علاوه بر این، مهارکوبی، جوشکاری، شکل&zwnj; دهی مهارها و قلاب&zwnj;ها و اتصال آرماتورها در بتن به استحکام و دوام کلی سازه کمک می&zwnj;کند.</p> <p dir="rtl">ولی دقیقا چه مواردی باید برای کاشت میلگرد رعایت کرد تا بتن دچار ترک نشود.؟ در ادامه به معرفی ضوابط و نکات جایگذاری میلگرد در بتن می&zwnj;پردازیم.</p> <h3 dir="rtl">4. مونتاژ میلگرد</h3> <p dir="rtl">مونتاژ میلگرد به اتصال آرماتورهای اصلی به فرعی گفته می&zwnj;شود. برای مونتاژ صحیح آرماتور در بتن، موارد زیر را باید رعایت کنید:</p> <p dir="rtl">میلگردها باید طبق آیین نامه و الزامات پروژه خمیده و شکل داده شوند. طبق مقررات ملی ساختمان مبحث نهم ویرایش دوم، حداکثر آرماتور خمشی می&zwnj;بایستی کمتر از 2.5 درصد باشد. در صورتی&zwnj; که این حداکثری رعایت نشود، آرماتور شکست ترد می&zwnj;شود.</p> <p dir="rtl">ترجیحا از آرماتور با طول استاندارد استفاده شود ولی در صورت نیاز، برش را بر اساس آیین نامه&zwnj;های ساختمانی انجام دهید.</p> <p dir="rtl">در صورت لزوم، همپوشانی&zwnj;های میلگردها را باید تحت نظر مهندس مربوطه انجام داد.</p> <p dir="rtl">میلگردهای همپوشانی باید با یکدیگر تماس داشته باشند و می&zwnj;بایستی با بتن بین آنها به اندازه 25 میلی متر یا &frac14;1&nbsp; برابر حداکثر اندازه سنگدانه درشت، از هم جدا شوند.</p> <p dir="rtl">اما اگر این امر ممکن نبود، میل گردهای همپوشانی باید در فواصلی که بیش از دو برابر قطر میل گردها نباشد، با دو مفتول فولادی آنیل شده 0.90 میلی&zwnj;متر تا 1.6 میلی&zwnj;متر محکم به هم وصل شوند.</p> <p dir="rtl">هم پوشانی/وصله&zwnj;ها باید تحت نظر مهندس، یکی در میان قرار گیرند.</p> <p dir="rtl">ولی در هیچ موردی، هم پوشانی نباید بیشتر از 50 درصد سطح مقطع در یک مقطع باشد.</p> <h2 dir="rtl">کاشت میلگرد در بتن</h2> <p dir="rtl">قلاب، خمش، مهارکوب (انکراژ) و خاموت&zwnj; ها</p> <p dir="rtl">برای تقویت بتن، از قلاب، مهارکوب و خاموت استفاده می&zwnj;شود که هر کدام کاربرد خود را دارند. به عنوان مثال، از قلاب میلگرد برای مقاومت در برابر لرزه&zwnj;های ایجاد شده توسط زلزله یا جلوگیری از شکاف خوردگی رو به بیرون کاربرد دارد. در زیر تک تک این موارد را بررسی می&zwnj;کنیم.</p> <p>قلاب U شکل</p> <p dir="rtl">در گردهای ساده ، قلاب استاندارد U شکل باید با خم کردن دو سر میل گرد به شکل قلاب&zwnj;های نیم&zwnj;دایره&zwnj;ای با قطر مشخص میلگرد تهیه شود. در مناطق زلزله خیز، سایز قلاب&zwnj;&lrm;ها در دو سر میل گرد باید هشت برابر قطر آن یا بر اساس الزامات طراحی باشد.</p> <p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdkPWlTfHHXs4KGUlJRnsY_07RXd607zndntKMmgg62Dj6trUlOzFkc0TV-w-ezwS6KzqXUy8ZrpieQLbqHoFAGxURgPatFS5LIpkB7MczZeC0yNMOnl8iRhMM7OWF01PwWqZ7kJWEBBNpNtuREdMUmrD39?key=PbM03vSfxB5O2wSdQ5rMrQ" width="624" height="629"></p> <p dir="rtl">میلگرد عصایی</p> <p dir="rtl">خم ها</p> <p dir="rtl">خم تشکیل دهنده مهارکوب (انکراژ) میلگرد ساده باید با شعاع داخلی به اندازه دو برابر قطر میلگرد خم شود.</p> <p dir="rtl">میل مهار تحت تنش</p> <p dir="rtl">میلگردهای آجدار ممکن است بدون مهارکوب&zwnj;های انتهایی مورد استفاده قرار گیرند. قلاب&zwnj;ها معمولاً باید برای میلگردهای ساده تحت تنش در نظر گرفته شوند.</p> <p dir="rtl">میل های مهار تحت فشار</p> <p dir="rtl">طول میل&zwnj;های مهار میلگرد صاف تحت فشار می&zwnj;بایستی با "طول مهاری" میلگردهای تحت فشار یکسان باشد. طول مهاری میلگرد، کوتاه&zwnj;ترین طول جایگذاری لازم برای آرماتور است تا به مقاومت تسلیمی کامل خود برسد. اگر میل گرد تحت فشار باشد، طول پیش بینی شده قلاب&zwnj;ها، خم&zwnj;ها و طول&zwnj; مستقیم بیشتر از خمش می&zwnj;بایست برای طول مهاری در نظر گرفته شود.</p> <p dir="rtl">چسباننده، خاموت و پیوندها</p> <p dir="rtl">در مورد چسباننده، خاموت، پیوندها و غیره، قسمت صاف پشت خم در انتهای میلگرد نباید کمتر از هشت برابر اندازه اسمی میلگرد باشد.</p> <p dir="rtl">جوشکاری میلگرد</p> <p dir="rtl">هر گاه امکاناتی برای جوشکاری قوس الکتریکی در دسترس باشد، به جای همپوشانی، جوشکاری میلگردها باید انجام شود. مهندس ساختمان باید محل و نوع جوشکاری را تایید کند.</p> <p dir="rtl">جایگذاری میل گرد</p> <p dir="rtl">میلگردهای متقاطع باید در هر نقطه تقاطع با دو سیم مفتول آنیل شده با ضخامت 0.9 تا 1.6 میلی&zwnj;متری گره زده شوند تا اسکلت فلزی سفتی خود را حفظ کند و در صورت جابه جایی بتن، آرماتور جابه به جا نشود.</p> <p dir="rtl">در صورت تأیید مهندس ساختمان، به جای خم کردن میلگرد با سیم مفتول، جوشکاری میل گردهای متقاطع مجاز است.</p> <p dir="rtl">میلگردها را باید طبق روش&zwnj;های زیر در محل درست نگه داشت:</p> <p dir="rtl">در مورد تیر و ساخت دال، بلوک&zwnj;های پوششی پیش ساخته ملات سیمان به نسبت 1:2 با مقطع 4*4 سانتی متر و ضخامت برابر با پوشش مشخص شده را می&zwnj;بایستی بین میلگرد و قالب&zwnj;های بتن قرار داد تا پوشش مورد نیاز بتن را روی آرماتور حفظ و فراهم کند.</p> <p dir="rtl">در مورد تیرهای طره و دو سر درگیر یا دال&zwnj;ها، فاصله عمودی بین میلگردهای افقی باید بوسیله اسپیسر (فاصله گذار) یا میلگردهای کمکی 1 متری یا فاصله گذاری کوتاه&zwnj;تر حفظ شود تا از لنگر خمشی مثبت جلوگیری شود.</p> <p dir="rtl">در مورد ستون و دیوارها میلگردهای عمودی باید بوسیله قالب&zwnj;های چوبی با شکاف&zwnj;هایی که به طور دقیق در آنها بریده شده است، در جای خود قرار گیرند. یا با یک بلوک ملات سیمانی 1:2 به اندازه لازم که به طور مناسب به میلگرد گره خورده است، در جای خود قرار گیرند.</p> <p dir="rtl">در مورد سازه&zwnj;های بتن مسلح مانند طاق، گنبد، مخازن ذخیره سازی و غیره، ترکیبی از بلوک&zwnj;های پوششی، فضاها و قالب&zwnj;ها باید طبق دستور مهندس ساختمان استفاده شود.</p> <p dir="rtl">تُلرانس جایگذاری آرماتور</p> <p dir="rtl">آرماتورها را می&zwnj;بایستی تحت تُلرانس&zwnj;های زیر درون بتن قرار داد:</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <div dir="rtl" align="left"> <table style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><colgroup><col width="246"><col width="102"></colgroup> <tbody> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">تلرانس در فاصله گذاری</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">برای عمق موثر - 200 میلی&zwnj;متر یا کمتر</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">10 &plusmn;</p> </td> </tr> <tr> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">برای عمق موثر- بیشتر از 200 میلی&zwnj;متر</p> </td> <td dir="ltr" style="border-width: 2px;"> <p dir="rtl">15 &plusmn;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl">خمش در درزهای ساختمان</p> <p dir="rtl">در مکان&zwnj;هایی که آرماتور در کنار درزهای ساختمان خم شده اند و بعد از آن به حالت اول بر می&zwnj;گردند، باید مراقب باشید که شعاع خم، کمتر از چهار برابر شعاع میلگرد نرم ساده یا شش برابر قطر میلگرد آجدار باشد. همچنین باید مراقب باشید که بتن دور میلگرد صدمه ندیده باشد.</p> <p dir="rtl">حواستان به کیفیت میلگرد باشد</p> <p dir="rtl">یکی از مواردی که خیلی از پیمانکاران را دچار مشکل کرده است، استفاده از میلگرد نامرغوب است. آرماتور مورد استفاده برای تقویت بتن باید تمیز و عاری از پوسته، گرد و غبار، زنگ زدگی، پوشش&zwnj;های رنگی، روغن یا سایر پوشش&zwnj;هایی باشد که ممکن است استحکام اتصالات را از بین ببرد یا کاهش دهد. همچنین، میلگرد باید فاقد هرگونه خراش یا خمیدگی باشد. از این رو، قبل از کاشت میلگرد باید از روان کننده برای از بین بردن زنگ زدگی اعمال شود.</p> <p dir="rtl">بیشتر بخوانید: بررسی تأثیر سیمان بر استحکام بتن</p> <p dir="rtl">سوالات متداول</p> <p dir="rtl">ضخامت سیم مفتول مورد استفاده برای گره زدن میلگرد چقدر است؟</p> <p dir="rtl">از سیم مفتول&zwnj;های آنیل شده با ضخامت 0.90 تا 1.6 میلی&zwnj;متری برای گره زدن میلگردها استفاده می&zwnj;شود.</p> <p dir="rtl">محدوده تُلرانس در فاصله گذاری میلگردها چه اندازه است؟</p> <p dir="rtl">محدوده تلرانس در فاصله گذاری آرماتورها برای عمق موثر عضو 200 میلی&zwnj;متر یا کمتر برابر با &plusmn; 10&nbsp; و&nbsp; برای عمق موثر بیشتر از 200 میلی&zwnj;متر، برابر با 15&plusmn; است.</p> <p dir="rtl">آیا کیفیت هم در کاشت میلگرد مهم است؟</p> <p dir="rtl">بله. میلگردهای بی کیفیت که گرد و غبار، پوشش رنگی یا زنگ زدگی داشته باشند برای کاشت مناسب نیستند.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲