MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تحلیل بازار آهن در سال 1401

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>قیمت آهن از ابتدا تا انتهای سال 1400 فراز و فرودهای زیادی داشت اما در مجموع رشد قابل توجهی را تجربه کرد با این حال رشد قیمت آهن در طول یک سال گذشته بیش از تورم نبود. می توان گفت قیمت آهن در سال 1400 جهش غیر عادی و غیر طبیعی نداشته است مخصوصا که قیمت های جهانی در این بازه ی زمانی رشد قابل توجهی را تجربه کردند. اما آیا قیمت آهن در سال 1401 نیز همان مسیر سال 1400 را طی خواهد کرد؟</p>

<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="f.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1666679965603-f.jpg" alt="پیش بینی قیمت قیمت آهن و مقاطع فولادی" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">تصویر شماره 1- پیش بینی قیمت آهن در سال 1401</span></p> <p>در ابتدای سال 1400 قیمت شمش فولاد در بازار آهن کشور 11 هزار و 400 تومان بود که با فراز و فرودهای زیادی سرانجام در انتهای سال به 15 هزار و 800 تومان رسید و در طول یک سال قیمت آهن بیش از 38 درصد رشد کرد. حال سوال بسیاری از فولادی ها، نوردکاران، بازرگانان، آهن فروشان، سازندگان و مصرف کنندگان آهن این است که قیمت آهن در سال 1401 چه روندی را طی خواهد کرد.</p> <h2>اهمیت پیش بینی قیمت آهن</h2> <p>برای فعالان در بازار آهن بسیار مهم است که بتوانند قیمت آهن در سال 1401 را از همان ابتدا درست پیش بینی کنند زیرا می توانند بر آن مبنا بهترین زمان برای خرید و فروش آهن آلات را انتخاب کنند. فروشندگان آهن می توانند خودشان را در برابر ریسک های ناشی از نوسانات قیمت آهن حفظ کرده و حتی از این نوسانات بهره نیز برده و سود حاصل از فروش آهن آلات خریداری شده ی خود را نیز افزایش دهند. مصرف کنندگان آهن نیز اگر در زمان مناسبی اقدام به خرید کنند می توانند خرید مناسب تری انجام داده و هزینه های خرید خود را به حداقل ممکن برسانند.</p> <p>تشخیص زمان مناسب برای خرید آهن آنقدر مهم است که می تواند باعث ورشکسته شدن برخی از فعالان بازار آهن شده و یا حتی به مانند سکوی پرش آنان عمل کرده و باعث رشد سریع تر آنان در بازار آهن به عنوان یک بازار بسیار رقابتی شود.</p> <p>انتخاب زمان درست خرید آهن برای سازندگان ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است و با این کار می توانند هزینه ی تمام شده ی آپارتمان های خود را تا جای ممکن پایین آورده و در نتیجه سود خود را بیشینه کنند. صحبت بر سر صدها میلیون تومان و یا حتی چند میلیارد تومان اختلاف است و به همین دلیل پیش بینی قیمت آهن و همینطور انتخاب زمان درست خرید آهن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.</p> <h2>روند قیمت آهن در سال 1400</h2> <p>برای تحلیل بهتر بازار آهن در سال 1401 لازم است تا ابتدا روند حرکتی قیمت آهن در سال 1400 را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر از نوسانات کم قیمت آهن در سال 1400 صرف نظر کنیم می توان گفت قیمت آهن 5 روند نوسانی و 2 مرحله ثبات را در سال 1400 پشت سر گذاشته است. برای درک بهتر این روندهای کلی ابتدا نمودار قیمت شمش فولاد را در شکل زیر می آوریم.</p> <p style="text-align: center;"><img class="" title="تصویر شماره 2- قیمت آهن در سال 1400" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1647685891377.jpg" alt="تصویر شماره 2- قیمت آهن در سال 1400" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">تصویر شماره 2- قیمت آهن در سال 1400</span></p> <p>همانطور که در نمودار بالا مشخص است از 5 روند کلی آهن در سال 1400 می توان گفت 3 مورد افزایشی و 2 مورد دیگر نیز کاهشی بوده است. بنابراین می توانیم سال 1400 را به 5 دوره تقسیم کنیم که در این دوره ها روند قیمت آهن تغییر کرده است. به تعبیری دیگر می توان گفت بازار آهن در سال گذشته از ثبات کمی برخوردار بوده، نوسانات شدیدی را تجربه کرده و حداقل 5 شوک اساسی را پشت سر گذاشته است. تحلیل شوک های وارده به بازار آهن در سال 1400 و بررسی دلایل آن ها قدرت ما در پیش بینی قیمت آهن در سال 1401 را افزایش می دهد. به منظور بررسی کالبد شکافی قیمت آهن در سال 1400 به جدول زیر نیاز خواهیم داشت.</p> <table class="table1200" style="width: 639px; border-style: double; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="639"> <tbody> <tr style="height: 88px;"> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p style="text-align: center;"><strong>انتهای اسفند</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>انتهای دی</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>11 دی</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>24 آبان</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>ابتدای آبان</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>انتهای شهریور</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>انتهای مرداد</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>ابتدای فروردین</strong></p> </td> <td style="width: 59.375px; height: 88px;"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>15800</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>13500</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>13500</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>15000</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>15000</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>12800</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>16350</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 88px; text-align: center;"> <p><strong>11400</strong></p> </td> <td style="width: 59.375px; height: 88px;"> <p><strong>قیمت شمش آهن (تومان)</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>2300</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>1500-</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>2200</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>3550-</strong></p> </td> <td style="width: 136.406px; text-align: center; height: 58px;" colspan="2"> <p><strong>4950</strong></p> </td> <td style="width: 59.375px; height: 58px;"> <p><strong>میزان رشد<br />(تومان)</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>17</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>10-</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>17.2</strong></p> </td> <td style="width: 65.2031px; height: 58px; text-align: center;"> <p><strong>21.7-</strong></p> </td> <td style="width: 136.406px; text-align: center; height: 58px;" colspan="2"> <p><strong>43.4</strong></p> </td> <td style="width: 59.375px; height: 58px;"> <p><strong>درصد رشد</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1- کالبد شکافی قیمت شمش آهن در سال 1400</p> <h2>قیمت آهن در بهار و تابستان 1400</h2> <p>دوره اول به فروردین تا مرداد ماه سال 1400 مربوط بوده است که قیمت آهن صرف نظر از جهت حرکت دلار به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. قیمت آهن که در ابتدای سال 1400 در سطح 11 هزار و 400 تومانی قرار داشت سرانجام در انتهای مرداد سال 1400 با رشدی 43.4 درصدی به اوج تاریخی خود تا به امروز یعنی 16 هزار و 350 تومان می رسد.</p> <p>البته قیمت آهن از اواسط تیر ماه تا انتهای مرداد ماه نوسانات مثبت و منفی شدیدتری را نیز تجربه می کند و پیش از رسیدن به قله تاریخی خود دو قله ی فرعی دیگر را نیز فتح می کند. کمبود برق در کشور در زمان اوج مصرف و بالاخره قطعی برق فولادسازان دلیل اصلی جوش و خروش قیمت آهن در گرمترین روزهای سال 1400 بود.</p> <p>دوره دوم با ریزش شدید قیمت آهن از ابتدای شهریور ماه شروع می شود و تنها یک ماه به طول می انجامد با این حال سقوط آهن در این بازه ی زمانی آنقدر شدید است که قیمت آهن در انتهای شهریور ماه حتی به 12 هزار و 800 تومان نیز می رسد. رشد منفی 21.7 درصدی قیمت آهن در شهریور سال 1400 شدیدترین ریزش قیمت آهن در این سال و همینطور دومین سقوط بزرگ آهن در طول تاریخ بود.</p> <h2>قیمت آهن در پاییز و زمستان 1400</h2> <p>دوره سوم که از ابتدای مهر ماه آغاز می شود و تا ابتدای آبان ماه نیز ادامه می یابد قیمت آهن تعدیل شده و افزایش می یابد تا سقوط شدید خود در شهریور ماه را تا حدودی جبران کند. افزایش 6.5 درصدی قیمت شمش صادراتی نیز به این روند افزایشی قیمت آهن در داخل دامن می زند و طی حدودا یک ماه قیمت آهن از 12 هزار و 800 تومان به 15 هزار تومان رسیده و 17.2 درصد رشد می کند.</p> <p>از دوره چهارم می توان به عنوان دوره ثبات پاییزی آهن یاد کرد که طی 3-4 هفته ابتدایی آبان رخ داد و قیمت شمش فولادی در 15 هزار تومان تثبیت شد. اما این دوره ثبات قیمت آهن چندان دوام پیدا نکرد و با سقوط شدید قیمت های جهانی آهن قیمت در داخل شروع به ریزش کرد اما این بار ملایم تر و طولانی تر از شهریور ماه. سرانجام طی 45 روز قیمت آهن 10 درصد ریخت و در 11 دی ماه به 13 هزار و 500 تومان رسید.</p> <p>با اینکه قیمت دلار در آذر ماه تا 31 هزار تومان نیز بالا رفت اما به دلیل رکود ساخت و ساز در این موقع سال و تحت تأثیر ریزش 16 درصدی قیمت شمش صادراتی از 24 آبان تا 11 دی ماه قیمت آهن پیوسته در حال ریزش بود و پس از آن یک دوره ی کوتاه 20 روزه در قیمت 13 هزار و 500 تومان به ثبات رسید.</p> <p>دوره ی پنجم نوسان قیمت آهن در 2 ماه پایانی سال 1400 رخ داد و قیمت آهن به طور پیوسته از ابتدای بهمن تا انتهای اسفند ماه در حال افزایش بود. علت اصلی آن را می توان به افزایش 25 درصدی قیمت شمش صادراتی نسبت داد که در چند هفته ی پایانی سال به دلیل آغاز جنگ روسیه و اوکراین شدیدتر نیز شد تا اینکه شمش آهن صادراتی به بالاترین مقدار خود در 4 سال گذشته رسید و 690 دلاری شد. همین عامل باعث شد قیمت آهن در پایان سال 1400 در نرخ 15 هزار و 800 تومان بسته شد و در 60 روز انتهایی سال 17 درصد رشد کند. در تصویر زیر نمودار قیمت شمش صادراتی در سال 1400 و بر حسب دلار بر تن نمایش داده شده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="" title="تصویر شماره 3- قیمت شمش آهن صادراتی در سال 1400" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1647686045920.jpg" alt="تصویر شماره 3- قیمت شمش آهن صادراتی در سال 1400" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3- قیمت شمش صادراتی در سال 1400</p> <h2>پیش بینی قیمت آهن در سال 1401</h2> <p>به احتمال زیاد برجام در هفته ها و یا ماه های ابتدایی سال 1401 احیا می شود و بنابراین قیمت دلار در سطح قیمت های فعلی به ثبات می رسد. بنابراین طبیعی است که قیمت آهن نیز در ابتدای سال قدری کاهش یافته و به ثبات برسد با این وجود در 6 ماه ابتدایی سال 1401 همچنان قیمت های جهانی بالاست، مشکل کمبود برق در کشور وجود خواهد داشت و فصل ساخت و ساز نیز هست پس انتظار می رود قیمت آهن در 6 ماه ابتدایی سال 1401 همچنان در سطح بالایی قرار گیرد.</p> <p>اما در 6 ماه پایانی سال 1401 با سقوط قیمت های جهانی و همینطور کاهش ساخت و سازها و برطرف شدن مشکل کمبود برق احتمالا قیمت آهن کاهش خواهد یافت و بنابراین پیش بینی می شود در نهایت در پایان سال 1401 قیمت آهن نسبت به پایان سال 1400 رشد قابل توجهش نداشته و احتمالا میزان رشد قیمت آهن در سال 1401 کمتر از تورم انتظاری این سال یعنی 25 درصد خواهد بود.</p>
اشتراک در:
فولاد CIS ارزان تر از فولاد ایران شد
فولاد CIS ارزان تر از فولاد ایران شد
۱ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱
صادرات میلگرد چقدر سود دارد؟
صادرات میلگرد برای کشور چقدر سود دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
بازار آهن قراضه تحت سلطه مافیا
بازار آهن قراضه تحت سلطه مافیا
۱ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱
علت افزایش قیمت شمش فولادی چیست؟
علت افزایش قیمت شمش فولادی چیست؟
۳ دقیقه مطالعه۲۵ دی ۱۴۰۱