MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ریشه های ارزان فروشی فولاد ایران چیست؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه
<p><strong>ارزان فروشی در صادرات فولاد</strong> همواره یکی از چالش های بزرگ صنعت فولاد بوده است که در سال جاری با افزایش ۶ میلیون تنی ظرفیت تولید فولاد این چالش تشدید می گردد. برخی از عوامل ارزان فروشی در صادرات فولاد در ادامه بررسی شده اند.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="iran-steel-export-low-price.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1684582174502-iran-steel-export-low-price.jpg" alt="فولادی صادراتی ارزان ایران" /></p> <p>دلایلی که موجب محدودیت <strong>صادرات فولاد ایران</strong> و تمرکز بر فروش فوب به صورت نقدی شده عبارتند از:</p> <p><strong>تحریم&zwnj;های بین&zwnj;المللی:</strong> بر اثر تحریم&zwnj;های اقتصادی بر علیه صنعت فولاد ایران، دسترسی به بازارهای بین&zwnj;المللی و به خصوص بازارهای اروپا و آمریکا که با قیمت بالای فولاد همراه هستند، محدود شده است. این تحریم&zwnj;ها و عدم توافق&zwnj;های تجاری دوجانبه، باعث شده که تولیدکنندگان فولاد در ایران علاقه اندکی به انبارسازی و بازاریابی مستقیم در کشور هدف داشته باشند.</p> <p><strong>محدودیت مشتریان صادراتی:</strong> مشتریان صادراتی فولاد ایران معمولاً شرکت&zwnj;های بازرگانی متوسط مقیاس هستند و در برخی موارد هماهنگی بین آنها صورت می&zwnj;گیرد. این محدودیت در اندازه صادرات و تنوع بازارهای هدف نیز تأثیر گذاشته است.</p> <p><strong>حاشیه سود بالا:</strong> فولادسازان ایران از حاشیه سود بالایی برخوردار بوده و این امکان را داشته&zwnj;اند که تخفیف&zwnj;های غیرمنطقی به مشتریان ارائه دهند. این موضوع نیز موجب جذب مشتریان و افزایش تقاضا در بازار صادراتی شده است.</p> <p><strong>تعداد بالای واحدهای تولیدی:</strong> وجود بیش از 100 واحد تولیدی فولاد در ایران و دشواری هماهنگی بین آنها، باعث تشدید رقابت منفی در بازارهای هدف صادراتی شده است. این ساختار عرضه فولاد در بازار جهانی را متأثر و رقابت را بیشتر کرده است.</p> <p><strong>تمرکز بر محصولات میانی:</strong> فولادسازان ایران تمایل دارند صادرات خود را بیشتر بر روی محصولات میانی متمرکز کنند. این محصولات در بازار جهانی سطح رقابت بسیار بالایی دارند و فروش اعتباری در آنها مرسوم است. با تمرکز بر این محصولات، فولادسازان ایران سعی می&zwnj;کنند در بازارهای جهانی حضور پر رنگی داشته باشند.</p> <p><strong>تجربه و محدودیت دسترسی به ابزارهای نوین مالی و پوشش ریسک قیمت ها در بازار های جهانی</strong></p> <p><strong>هدف صادرات برای کسب ارز:</strong> یکی از اهداف اصلی صادرات فولاد ایران کسب ارز است. فروش فولاد به صورت صادرات تبدیل به یک ابزار تامین ارز برای تولید و طرح&zwnj;های توسعه شده است. این باعث می&zwnj;شود که هیأت مدیره شرکت&zwnj;های فولادساز کمتر به حساب سود و بازدهی توجه کنند و بیشتر به تأمین ارز اهمیت دهند. بنابراین، فروش فولاد به صورت نقدی و صادرات می&zwnj;تواند به تأمین ارز برای توسعه صنعت فولاد در کشور کمک کند. تا کنون در صنعت فولاد کشور بیش از 20 میلیارد دلار طرح توسعه داشته که باید ارز آن توسط خود فولاد ساز تأمین گردد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="586"> <p>مقایسه نرخ اسلب در نقاط مختلف دنیا</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>تاریخ قیمت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>مشخصات محصول</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>کمترین (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>متوسط (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>بیشترین (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>آخرین تغییر ٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>اسلب صادراتی برزیل (دلار / تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>740</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>760</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>780</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>5.6٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>اسلب وارداتی بنادر ایتالیا (دلار / تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>620</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>635</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>5.2٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.02.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>اسلب فوب دریای سیاه (دلار / تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>540</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>580</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>3.6٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>اسلب بنادر شرق آسیا (دلار / تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>560</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>565</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>570</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>5.0٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>اسلب صادراتی فوب ایران (دلار / تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.0٪</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="6" width="586"> <p>مقایسه نرخ بیلت در نقاط مختلف دنیا</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>تاریخ قیمت</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>مشخصات محصول</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>کمترین (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>متوسط (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>بیشترین (دلار)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>آخرین تغییر ٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بلیت فولاد فوب ترکیه (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>610</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>612.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>615</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.0٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بلیت داخلی ترکیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>605</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>607.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>610</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.4٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.02.05</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت صادراتی آمریکای جنوبی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>590</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>595</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.0٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت فولاد وارداتی مصر (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>580</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>590</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>2.1٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت وارداتی ترکیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>555</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>560</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>2.6٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بلیت بنادر شرق آسیا (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>535</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>537.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>540</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.9٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت داخلی هند</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>536.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>537.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>539</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.9٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت وارداتی بندر جبل علی امارات (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>520</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>527.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>535</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>3.7٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت فولاد صارداتی دریای سیاه (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>524</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>524</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>524</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.0٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بلیت فولاد فوب هند (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>487.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>495</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>2.0٪-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت داخلی چین &ndash; تانگشان</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>492.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>492.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>492</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>0.3٪</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="75"> <p>2023.05.17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="217"> <p>بیلت صادراتی فوب ایران (دلار/تن)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>480</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>480.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="66"> <p>481</p> </td> <td style="text-align: center;" width="76"> <p>2.5٪</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در: