MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت مش

قیمت مش ساده
قیمت مش ساده
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
عنوانسایزمحل بارگیریحالتواحدعرضطولوزن تقریبیچشمهنوع محصولقیمتنمودار
مش ساده سایز ۶mm وزن تقریبی ۴.۶۸۰kg۶mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۴.۶۸۰kg۱۰cmمش ساده
تماس
مش ساده سایز ۶mm وزن تقریبی ۳.۱۲۰kg۶mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۳.۱۲۰kg۱۵cmمش ساده
تماس
مش ساده سایز ۶mm وزن تقریبی ۲.۳۴۰kg۶mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۲.۳۴۰kg۲۰cmمش ساده
تماس
مش ساده سایز ۶mm وزن تقریبی ۱.۸۷۰kg۶mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۱.۸۷۰kg۲۵cmمش ساده
تماس
مش ساده سایز ۶mm وزن تقریبی ۱.۵۶۰kg۶mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۱.۵۶۰kg۳۰cmمش ساده
تماس
مش ساده سایز ۸mm وزن تقریبی ۸.۳۲۰kg۸mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۸.۳۲۰kg۱۰cmمش ساده
تماس
مش ساده - سایز : ۸mm وزن تقریبی ۵.۵۵۰kg۸mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۵.۵۵۰kg۱۵cmمش ساده
تماس
قیمت مش آجدار
قیمت مش آجدار
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
عنوانسایزمحل بارگیریحالتواحدعرضطولوزن تقریبیچشمهنوع محصولقیمتنمودار
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۳.۳۳۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۳.۳۳۰kg۲۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۴.۱۶۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۴.۱۶۰kg۲۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۵.۵۵۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۵.۵۵۰kg۱۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۸.۳۲۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۸.۳۲۰kg۱۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۲.۷۸۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۲.۷۸۰kg۳۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۰mm وزن تقریبی ۱۳.۰۰۰kg۱۰mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۳.۰۰۰kg۱۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۰mm وزن تقریبی ۸.۶۶۰kg۱۰mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۸.۶۶۰kg۱۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۰mm وزن تقریبی ۶.۵۰۰kg۱۰mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۶.۵۰۰kg۲۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۰mm وزن تقریبی ۵.۲۰۰kg۱۰mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۵.۲۰۰kg۲۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۰mm وزن تقریبی ۴.۳۴۰kg۱۰mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۴.۳۴۰kg۳۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۲mm وزن تقریبی ۱۸.۷۲۰kg۱۲mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۸.۷۲۰kg۱۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۲mm وزن تقریبی ۱۲.۴۸۰kg۱۲mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۲.۴۸۰kg۱۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۲mm وزن تقریبی ۹.۳۶۰kg۱۲mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۹.۳۶۰kg۲۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۲mm وزن تقریبی ۷.۵۰۰kg۱۲mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۷.۵۰۰kg۲۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۲mm وزن تقریبی ۶.۲۴۰kg۱۲mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۶.۲۴۰kg۳۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۴mm وزن تقریبی ۲۵.۴۸۰kg۱۴mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۲۵.۴۸۰kg۱۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۴mm وزن تقریبی ۱۶.۹۸۰kg۱۴mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۶.۹۸۰kg۱۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۴mm وزن تقریبی ۱۲.۷۴۰kg۱۴mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۲.۷۴۰kg۲۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۱۴mm وزن تقریبی ۱۰.۲۰۰kg۱۴mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۱۰.۲۰۰kg۲۵cmمش آجدار
تماس
مش آجدار - سایز : ۱۴mm - وزن تقریبی : ۸.۵۰۰kg۱۴mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۸.۵۰۰kg۳۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۴.۱۶۰kg۸mmتولیدیآجدارکیلوگرم۶m۲m۴.۱۶۰kg۲۰cmمش آجدار
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۳.۳۳۰kg۸mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۳.۳۳۰kg۲۵cmمش ساده
تماس
مش آجدار سایز ۸mm وزن تقریبی ۲.۷۸۰kg۸mmتولیدیسادهکیلوگرم۶m۲m۲.۷۸۰kg۳۰cmمش ساده
تماس

<h2>نحوه خرید مش از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>مش چیست؟ شبکه های توری شکل ساخته شده از <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87">میلگرد ساده</a> یا <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">میلگرد آجدار</a> با قطر 6 تا 10 میلیمتر را که به وسیله ی جوشکاری به هم متصل شده اند، مش می گویند. مش مانند <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/110/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87">رابیتس</a> در زیر مجموعه محصولات مفتولی قرار می گیرد. کاربرد مش در فونداسیون ساختمان ها و سازه های صنعتی می باشد. بسته به طراحی انجام شده در ساخت مش از میلگرد ساده یا آجدار استفاده می شود. علاوه بر سایز مش، اندازه ی چشمه ی آن نیز در نوع مش تعیین کننده می باشد. اندازه ی ضلع مربعی که در اثر تقاطع میلگردها ایجاد می شود و عموما عددی بین 10 تا 30 سانتیمتر است، اندازه ی چشمه ی مش نام دارد. مش ها به صورت ابعاد مشخصی بسته بندی می شود که این طول و عرض تعیین کننده وزن مش می باشد. مثلاً یک برگ مش 100 با ابعاد 6X2&nbsp; متری اگر سایز 6 میلیمتر باشد وزنی حدود 500 کیلوگرم دارد. قیمت مش تحت تاثیر قیمت میلگرد متغیر می باشد.</p>

<h2>نحوه خرید مش از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p>مش چیست؟ شبکه های توری شکل ساخته شده از <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87">میلگرد ساده</a> یا <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">میلگرد آجدار</a> با قطر 6 تا 10 میلیمتر را که به وسیله ی جوشکاری به هم متصل شده اند، مش می گویند. مش مانند <a href="https://www.modiranahan.com/priceTable/110/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87">رابیتس</a> در زیر مجموعه محصولات مفتولی قرار می گیرد. کاربرد مش در فونداسیون ساختمان ها و سازه های صنعتی می باشد. بسته به طراحی انجام شده در ساخت مش از میلگرد ساده یا آجدار استفاده می شود. علاوه بر سایز مش، اندازه ی چشمه ی آن نیز در نوع مش تعیین کننده می باشد. اندازه ی ضلع مربعی که در اثر تقاطع میلگردها ایجاد می شود و عموما عددی بین 10 تا 30 سانتیمتر است، اندازه ی چشمه ی مش نام دارد. مش ها به صورت ابعاد مشخصی بسته بندی می شود که این طول و عرض تعیین کننده وزن مش می باشد. مثلاً یک برگ مش 100 با ابعاد 6X2&nbsp; متری اگر سایز 6 میلیمتر باشد وزنی حدود 500 کیلوگرم دارد. قیمت مش تحت تاثیر قیمت میلگرد متغیر می باشد.</p>
۱ )
چگونه از مدیران آهن مش مورد نیاز خود را خریداری کنم؟
+
با مشاهده قیمت به روز شده ی مش &nbsp;در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره <a href="tel:03134155">34155-031</a> جهت ارتباط با کارشناسان ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید.
۲ )
روند ارسال مش خریداری شده به چه صورت است؟
+
پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، مش &nbsp;مورد نیاز شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود.
۳ )
آیا قیمت&zwnj; مش در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟
+
بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; مش &nbsp;به روز هستند. جهت خرید مش &nbsp;با مشاوران شرکت تماس بگیرید.
۴ )
بارگیری مش ها در چه محلی انجام می شود؟
+
مش &nbsp;درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری مش &nbsp;مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد.
۵ )
آیا بارگیری مش ها بدون واسطه از کارگاه تولید انجام میشود؟
+
بله، مدیران آهن نماینده اکثر کارگاه های تولیدکننده مش &nbsp;است و سفارش شما از انبار یا کارگاه تولیدی بارگیری و ارسال می&zwnj;شود.
۶ )
قیمت&zwnj; مش ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟
+
بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ مش &nbsp;ثبت شده در سایت می باشد.
۷ )
<p>کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</p>
+
<p>دو شرکت <a href="https://karkhe.org/" rel="nofollow">حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a> و سریع صفاهان، مش درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و باتضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند.</p>
۸ )
هزینه حمل و نقل مش به چه صورت است؟
+
بسته به میزان درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود.
۹ )
مدت&zwnj;زمان ارسال مش و تحویل به مشتری به چه صورت است؟
+
بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری می&zwnj;رسد.