MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

قیمت میلگرد ساده

محاسبه وزن میلگرد
kg۰
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان۱۲کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۸۰
میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان۱۴کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۱۶ کویر کاشان۱۶کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان۱۸کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان۲۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشان۲۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان۲۵کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان۳۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان۳۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان۳۶کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان۴۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۶۲۰
میلگرد ساده ۴۵ کویر کاشان۴۵کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۵۰ کویر کاشان۵۰کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران
قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران
تاریخ به روز رسانی: ۲۰ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
میلگرد ساده ۱۲ فولاد آلیاژی ایران۱۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۴ فولاد آلیاژی ایران۱۴کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۶ فولاد آلیاژی ایران۱۶کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۸ فولاد آلیاژی ایران۱۸کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۲۰ فولاد آلیاژی ایران۲۰کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۲۲ فولاد آلیاژی ایران۲۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۲۵ فولاد آلیاژی ایران۲۵کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۲۸ فولاد آلیاژی ایران۲۸کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۳۲ فولاد آلیاژی ایران۳۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
قیمت میلگرد ساده نوین متین
قیمت میلگرد ساده نوین متین
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
میلگرد ساده ۱۰ نوین متین۱۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۰,۵۰۰
میلگرد ساده ۱۲-۳۲ نوین متین۱۲-۳۲کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۳۴-۸۵ نوین متین۳۴-۸۵کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۹۰-۱۶۰ نوین متین۹۰-۱۶۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۱,۰۲۰
میلگرد ساده ۱۷۰-۲۰۰ نوین متین۱۷۰-۲۰۰کارخانهشاخه ۶ متری۳۲,۵۰۰
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ارزش افزوده
محصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتقیمتنمودار
میلگرد ساده ۱۰ آذر گستر سدید۱۰کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۲ آذر گستر سدید۱۲کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۴ آذر گستر سدید۱۴کارخانهشاخه ۶ متری
تماس
میلگرد ساده ۱۶ آذر گستر سدید۱۶کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۱۸ آذر گستر سدید۱۸کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۲۰ آذر گستر سدید۲۰کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۲۲ آذر گستر سدید۲۲کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۲۵ آذر گستر سدید۲۵کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۲۸ آذر گستر سدید۲۸کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰
میلگرد ساده ۳۲ آذر گستر سدید۳۲کارخانهشاخه ۶ متری۲۹,۵۰۰

<h2>نحوه خرید میلگرد ساده از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p><strong>میلگرد ساده&nbsp;</strong>چیست؟&nbsp;محصول فولادی گرم نورد شده ی ساده با مقطع گرد كه به صورت شاخه یا كلاف بسته بندی می شود.&nbsp; میلگرد ساده نوردی بر خلاف&nbsp;میلگرد آجدار&nbsp;دارای سطح صاف می باشد. فولاد به کار رفته در تولید میلگردها متفاوت است مثلاً میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان، فولاد نرم Carbon Steel بوده و در ساختمان سازی و صنایع فولادی کاربرد گسترده ای دارد. با توجه به کاربرد میلگرد ساده در پروژه های ساختمانی بزرگ<strong> قیمت میلگرد ساده</strong>، در هزینه های تمام شده تاثیر به سزایی دارد.</p>

<h2>نحوه خرید میلگرد ساده از مدیران آهن و سوالات متداول </h2> <p><strong>میلگرد ساده&nbsp;</strong>چیست؟&nbsp;محصول فولادی گرم نورد شده ی ساده با مقطع گرد كه به صورت شاخه یا كلاف بسته بندی می شود.&nbsp; میلگرد ساده نوردی بر خلاف&nbsp;میلگرد آجدار&nbsp;دارای سطح صاف می باشد. فولاد به کار رفته در تولید میلگردها متفاوت است مثلاً میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان، فولاد نرم Carbon Steel بوده و در ساختمان سازی و صنایع فولادی کاربرد گسترده ای دارد. با توجه به کاربرد میلگرد ساده در پروژه های ساختمانی بزرگ<strong> قیمت میلگرد ساده</strong>، در هزینه های تمام شده تاثیر به سزایی دارد.</p>
۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">چگونه از مدیران آهن میلگرد ساده خود را خریداری کنیم؟</span></h2>
+
<p>با مشاهده قیمت به روز شده ی میلگرد ساده در سایت&zwnj;&zwnj;، با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;جهت ارتباط با مشاوران متخصص ما در بخش فروش، تماس حاصل فرمایید. &nbsp;</p>
۲ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">روند ارسال میلگرد ساده خریداری شده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>پس از ارسالِ پیش&zwnj;فاکتور و تایید آن، میلگرد ساده شما بارگیری و به محل مورد نظر ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۳ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا قیمت&zwnj; میلگرد ساده در سایت مدیران آهن به&zwnj;روز است؟</span></h2>
+
<p>بله، کلیه قیمت های سایت از جمله قیمت&zwnj; میلگرد به روز هستند.جهت دریافت استعلام قیمت میلگرد ساده یزد، قیمت میلگرد ساده نوردی، قیمت میلگرد 6 کلاف، قیمت میلگرد ساده اصفهان، قیمت میلگرد ساده در مشهد، قیمت میلگرد ساده کاشان، قیمت میلگرد ساده 10، قیمت میلگرد 8 ساده و جهت خرید میلگرد ساده با مشاوران شرکت مدیران آهن تماس بگیرید.</p>
۴ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;بارگیری میلگرد ساده در چه محلی انجام می شود؟</span></h2>
+
<p>میلگرد درخواستی بسته به مقصد، از انبارهای اصفهان یا تهران بارگیری می گردد. در مواردی نیز بارگیری میلگرد مستقیما از درب کارخانه انجام می گردد. &nbsp;</p>
۵ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">آیا بارگیری میلگرد ساده بدون واسطه از تولیدات کارخانه انجام میشود؟</span></h2>
+
<p>بله، مدیران آهن نماینده اکثر کارخانجات تولیدکننده میلگرد ساده است و میلگرد مورد نظر شما از انبار یا کارخانه، بارگیری و ارسال می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۶ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">قیمت&zwnj; میلگرد ساده ثبت شده در سایت با ارزش افزوده محاسبه می&zwnj;شود؟</span></h2>
+
<p>بله ارزش افزوده زیرمجموعه ای از قیمتِ میلگرد ساده ثبت شده در سایت می باشد. &nbsp;</p>
۷ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کدام شرکت&zwnj;های حمل و نقل، طرف قرارداد مدیران آهن هستند؟</span></h2>
+
<p>&nbsp;دو&nbsp;<a href="https://www.karkhe.org/" rel="nofollow">شرکت حمل و نقل کرخه ترابر سپاهان</a>&nbsp;و سریع صفاهان، میلگرد ساده درخواستی شما را در کمترین زمان ممکن و با تضمین کیفیت و سلامت به مقصد می&zwnj;رسانند. &nbsp;</p>
۸ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">هزینه حمل و نقل میلگرد ساده به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به نوع درخواست، وزن محصول، نوع ماشین، مقصد و ... متفاوت است و طبق تعرفه سازمان حمل و نقل کشور محاسبه می&zwnj;شود. &nbsp;</p>
۹ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">مدت&zwnj;زمان ارسال میلگرد ساده و تحویل به مشتری به چه صورت است؟</span></h2>
+
<p>بسته به نوع سفارش، بین یک تا سه روز کاری محصول به دست مشتری خواهد رسید. &nbsp;</p>
۱۰ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;آیا مدیران آهن جهت خرید یا فروش میلگرد ساده، مشاوره رایگان ارائه می دهد؟</span></h2>
+
<p>شرکت مدیران آهن بر اساس اخبار و اطلاعات جدید، در خصوص خرید یا فروش میلگرد ساده، به متقاضیان به طور رایگان راهکار می دهد. &nbsp;</p>
۱۱ )
<h2><span style="font-size: 12pt;">کیفیت میلگرد ساده که از مدیران آهن تهیه می کنیم چگونه است؟</span></h2>
+
<p>با توجه به اینکه مدیران آهن تلاش دارد میلگرد با بهترین کیفیت را با مطلوب ترین قیمت به مشتری ارائه دهد، همواره کیفیت محصولات خود را ارزیابی نموده و بر اساس نیاز مشتری منابع خود را تأمین می کند. &nbsp; &nbsp;</p>