MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن تیرآهن بال پهن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>یکی از مصالح مستحکم و پرکاربرد در ساخت و ساز، تیرآهن هاش می باشد. در تیرآهن هاش، جان برای مقاومت در برابر نیروهای برشی و بال ها برای استقامت در مقابل گشتاور خمشی در نظر گرفته شده اند. از نظر ظاهری تیراهن بال پهن مشابهت های زیادی با تیرآهن معمولی دارد ولی در تیرآهن بال پهن، ضخامت بال ها و جان آن باهم برابرند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن بال پهن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617185544428.jpg" alt="به دلیل شباهت سطح مقطع تیرآهن هاش با H این محصول فولادی به تیرآهن هاش معروف است." /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت تیرآهن هاش" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/83/%D9%87%D8%A7%D8%B4" target="_blank" >قیمت تیرآهن هاش</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>یکی از مصالح مستحکم و پرکاربرد در ساخت و ساز، تیرآهن هاش می باشد. در تیرآهن هاش، جان برای مقاومت در برابر نیروهای برشی و بال ها برای استقامت در مقابل گشتاور خمشی در نظر گرفته شده اند. از نظر ظاهری تیراهن بال پهن مشابهت های زیادی با تیرآهن معمولی دارد ولی در تیرآهن بال پهن، ضخامت بال ها و جان آن باهم برابرند.</p> <p><strong>تیرآهن هاش دارای انواع مختلفی می باشد که شامل:</strong></p> <ol> <li>تیرآهن بال پهن سبک HE-A یا همان IPBL که به علت ضخامت کمتر دارای وزن کمتری می باشد.</li> <li>تیرآهن بال پهن سنگین HE-AA یا همان IPBLL</li> <li>اچ بیم سنگین HE-B معادل IPB</li> <li>اچ بیم سنگین HE-M معادل IPBv</li> </ol> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع تیرآهن هاش" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617185509803.jpg" alt="انواع تیرآهن هاش" />تصویر شماره 1 - انواع تیرآهن هاش</p> <p><a title="تیرآهن هاش چیست ؟ انواع و کاربردهای تیرآهن بال پهن" href="https://www.modiranahan.com/wiki/48/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86" target="_blank" >تیراهن هاش یا IPB</a> بر خلاف تیرآهن معمولی یا I شکل از مقاومت بالایی برخوردارند و مطابق با استانداردهای DIN 1025 &ndash; Euronorm 53-62 &ndash; EN 10034 &ndash; EN 10163-3, C &ndash; STN 42 5550CSN 42 5550 &ndash; TDP: STN 42 ۰۱۳۵ تهیه و تولید می&zwnj;شود.</p> <p>تیرآهن بال پهن در حال حاضر به صورت داخلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سایز 140-160-180 و 200 تولید می شود و به صورت وارداتی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، اوکراین و کره وارد می گردد. قیمت تیرآهن هاش را می توانید در سایت مدیران آهن هر روزه مشاهده کنید.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول وزن تیرآهن هاش سبک (HEA)</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p><strong>سایز هاش سبک</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p><strong>ارتفاع تیر H</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p><strong>ضخامت بال B</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p><strong>ضخامت جان D</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p><strong>طول بال A</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p><strong>وزن شاخه kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>96</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">16.7</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">19.9</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>133</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">24.7</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>152</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">30.4</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>171</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">35.5</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>190</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">42.3</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">50.5</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">60.3</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">68.2</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">76.4</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>290</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">88.3</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">97.6</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>330</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>16.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">105</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">112</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>390</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">125</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>440</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">140</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>490</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">155</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>540</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">166</td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 83px;" width="79"> <p>590</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 100px;" width="96"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 88px;" width="84"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px; width: 94px;" width="90">178</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center; width: 83px;"> <p>640</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 88px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;">190</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center; width: 83px;"> <p>690</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>27</p> </td> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 88px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;">204</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center; width: 83px;"> <p>790</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; width: 88px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;">224</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center; width: 83px;"> <p>890</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 88px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;">252</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 83px;"> <p>990</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center; width: 100px;"> <p>16.5</p> </td> <td style="text-align: center; width: 88px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 94px;">272</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h2>جدول وزن تیرآهن هاش سنگین (HEB)</h2> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>سایز هاش سبک</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>ارتفاع تیر H</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>ضخامت بال B</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>ضخامت جان D</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p><strong>طول بال A</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p><strong>وزن شاخه kg/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>20.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>27.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>34.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>43.4</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>8.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>52.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>62.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>72.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>84.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>94.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>105</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>119</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>20.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>11.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>20.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>129</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>21.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>21.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>137</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>145</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>158</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>174</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>14.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>191</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>203</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>15.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="72"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="90"> <p>216</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>229</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>245</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>267</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>297</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱