MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

معرفی کارخانه میلگرد هشترود | قیمت میلگرد هشترود

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>مجتمع فولاد هشترود در سال 1385 در شهرک صنعتی هشترود تبریز تاسیس شد. این مجتمع با هدف تولید انواع میلگرد آجدار از سایز 8 الی 25 میلی متر و تحت آنالیز A2، A3 &nbsp;و A4 فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت تولید سالانه مجتمع فولاد هشترود 250 هزار تن می باشد.</p>
<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="معرفی کارخانه میلگرد هشترود دقیقی | قیمت میلگرد هشترود" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1607172133195.jpg" alt="معرفی کارخانه میلگرد هشترود دقیقی | قیمت میلگرد هشترود" /><span id="factory"></span></p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد هشترود" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">قیمت میلگرد هشترود</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>مجتمع فولاد هشترود در سال 1385 در شهرک صنعتی هشترود استان تبریز تاسیس شد. این مجتمع با هدف تولید انواع میلگرد آجدار از سایز 8 الی 25 میلی&zwnj;متر و تحت آنالیز A2، A3 &nbsp;و A4 فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت تولید سالانه مجتمع فولاد هشترود 250 هزار تن می باشد. علامت FSDCT بروی میلگرد هشترود حک شده است.</p> <p>موقعیت جغرافیایی این کارخانه به دلیل شرایط و قرار گرفتن در نزدیکی راه های ارتباطی برای حمل و نقل آسان تر، مکان مناسبی می باشد. کارخانه تولید میلگرد هشترود توانسته امکان اشتغال 500 نفر را فراهم کند که اکثریت آنها از بومیان آن منطقه می باشد.</p> <p>از اهداف این کارخانه تامین نیازهای بازار داخلی کشور می باشد ولی باتوجه به سرعت رشد و پیشرفت کارخانه در آینده نه چندان دور شاهد این هستیم که به کشورهای منطقه صادرات داشته باشد.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="کارخانه فولاد هشترود دقیقی" href="#factory">کارخانه فولاد هشترود دقیقی</a></li> <li><a title="محصولات کارخانه هشترود دقیقی" href="#product">محصولات کارخانه هشترود دقیقی</a></li> <li><span id="product"></span><a title="جدول وزن میلگرد هشترود" href="#weight">جدول وزن میلگرد هشترود</a></li> <li><a title="تفاوت میلگرد آجدار A2 با میلگرد A3" href="#Difference">تفاوت میلگرد آجدار A2 با میلگرد A3</a></li> <li><a title="قیمت میلگرد هشترود دقیقی" href="#price">قیمت میلگرد هشترود دقیقی</a></li> </ul> <h2>محصولات کارخانه هشترود دقیقی</h2> <p>کارخانه فولاد هشترود تولیدکننده انواع میلگرد هشترود از سایز 8 الی 25 در دو گرید A2 و A3 طبق استاندارد های روز می باشد. میلگرد هشترود در گرید A2 به منظور استفاده در عملیات عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد، این میلگرد نسبتا ترد و نیمه خشک بوده به همین دلیل توصیه می شود تا حد امکان از انجام عملیات جوشکاری بر روی سطح آن جلوگیری شود.</p> <p>جهت تشخیص گرید میلگرد هشترود باید به آج های هک شده بروی محصول توجه کرد. A2 دارای آج مارپیچ دور تا دور شاخه می باشد و A3 دارای آج جناغی شکل هفت و هشتی است.</p> <ul> <li>میلگرد هشترود A2 دارای مقاومت تسلیم 3000 و مقاومت کششی 5000 کیلو گرم بر سانتی&zwnj;متر مربع می باشد.</li> <li>میلگرد هشترود A3 دارای مقاوت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلو گرم بر سانتی&zwnj;متر مربع می باشد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="میلگرد هشترود دقیقی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1607172075723.jpg" alt="میلگرد هشترود دقیقی" /><span id="weight"></span>تصویر شماره 1 - میلگرد هشترود دقیقی</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="جدول وزنی میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/wiki/73/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">جدول وزنی میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>جدول وزن میلگرد هشترود</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="135"> <p><strong>سایز میلگرد mm</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="135"> <p><strong><span id="Difference"></span>وزن میلگرد هشترود kg</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>4.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>10.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>13.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>27.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>34</p> </td> <td style="text-align: center;" width="62"> <p>44</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="میلگرد آجدار | انواع وصله میلگرد آجدار در بتن" href="https://www.modiranahan.com/article/19/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">انواع وصله میلگرد آجدار در بتن</a></p> </blockquote> <h2>تفاوت میلگرد آجدار A2 با میلگرد A3</h2> <p>میلگرد آجدار A2 جزء میلگرد های نیمه سخت به حساب می آید که به دلیل کم بودن کربن در ساختار این میلگرد قابلیت خم پذیری آن افزایش می یابد. معمولا میلگرد A2 در تولید خاموت استفاده می شود. تنش تسلیم و تنش گیسختگی در میلگرد آجدار A2 به ترتیب برابر با 3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع می باشد.</p> <p>میلگرد آجدار A3 نیز جز میلگرد های نیمه سخت است. آج این گروه میلگرد به صورت هفت و هشت و جناغی می باشد و مقاومت بالاتری نسبت به میلگرد A2 دارد. تنش سیلان و تنش گیسختگی در این میلگرد به <span id="price"></span>ترتیب 4000 و 6000 کیلوگرم بر سانتی&zwnj;متر مربع است.</p> <p>میلگرد A2 به عنوان میلگرد عرضی و میلگرد A3 به عنوان میلگرد طولی قابل استفاده است. همچنین میلگرد آجدار A2 انعطاف&zwnj;پذیر تر از A3 می باشد و جوشکاری روی هر دو ممنوع می باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تفاوت میلگرد a2 و میلگرد a3" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1607172514823.jpg" alt="تفاوت میلگرد a2 و میلگرد a3" />تصویر شماره 2 - تفاوت میلگرد a2 و میلگرد a3</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="فورجینگ سر به سر میلگرد چیست" href="https://www.modiranahan.com/article/146/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">فورجینگ سر به سر میلگرد چیست</a></p> </blockquote> <h2>قیمت میلگرد هشترود دقیقی</h2> <p>میلگرد هشترود تبریز نیز همانند سایر میلگرد های دیگر نوسانات زیادی را به علت نرخ دلار و دیگر عوامل تجربه می کند و شما همراهان مدیران آهن می توانید جهت اطلاع از&nbsp;قیمت میلگرد هشترود&nbsp;حدید&nbsp;با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;تماس حاصل فرمائید. لذا جهت خرید میلگرد سیرجان حدید جنوب می توانید توسط مشاوران مدیران آهن راهنمایی شوید.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲