MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

معرفی گروه صنعتی فولاد بهمن | قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>گروه صنعتی فولاد بهمن &nbsp;در سال 1390 در استان مازندارن شهر قائمشهر کیلومتر 10 جاده شیرگاه با هدف تولید انواع کویل فولادی، ورق رنگی و گالوانیزه احداث گردید. گروه صنعتی فولاد بهمن پس از سالیان متمادی و کسب مهارت های لازم افتخار دارد مجموعه ای متشکل از پوشش رنگ و لمینت پی وی سی روی کویل های فلزی، با ظرفیت اسمی 120 هزار تن در سال و کاملترین واحد فرم دهی طرح های سفال، کرکره و عرضه های فولادی از ورق رنگی و گالوانیزه در سطح کشور را احداث و به بهره برداری&nbsp; برساند. &nbsp;</p>
<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="معرفی گروه صنعتی فولاد بهمن | قیمت ورق رنگی بهمن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609763938012.jpg" alt="معرفی گروه صنعتی فولاد بهمن | قیمت ورق رنگی بهمن" /><span id="factory"></span></p> <blockquote> <p><a title="قیمت ورق رنگی فولاد بهمن" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/73/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86" target="_blank" rel="noopener">قیمت ورق رنگی فولاد بهمن</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2>کارخانه صنعتی فولاد بهمن</h2> <p>گروه صنعتی فولاد بهمن &nbsp;در سال 1390 در استان مازندارن شهر قائمشهر کیلومتر 10 جاده شیرگاه با هدف تولید انواع کویل فولادی، ورق رنگی و گالوانیزه احداث گردید. گروه صنعتی فولاد بهمن پس از سالیان متمادی و کسب مهارت های لازم افتخار دارد مجموعه ای متشکل از پوشش رنگ و لمینت پی وی سی روی کویل های فلزی، با ظرفیت اسمی 120 هزار تن در سال و کاملترین واحد فرم دهی طرح های سفال، کرکره و عرضه های فولادی از ورق رنگی و گالوانیزه در سطح کشور را احداث و به بهره&zwnj;برداری&nbsp; برساند.</p> <p>در این کارخانه رنگ کاری ورق با استفاده از پوشش دهی غلتکی صورت می گیرد که این روش دارای مزایای از جمله سرعت بالا، صرفه جویی اقتصادی در رنگ و سازگاری با محیط زیست می باشد. در این فرآیند ضخامت آستر 4 تا 7 میکرون و ضخامت رنگ زیر ورق 5 تا 8 میکرون و ضخامت رنگ رویه 18 تا 20 میکرون و در مجموع ضخامت رنگ بروی ورق 27 تا 35 میکرون است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" کارخانه فولاد بهمن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609763846383.jpg" alt=" کارخانه فولاد بهمن" />تصویر شماره 1 - کارخانه فولاد بهمن</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:</strong></p> <ul> <li><a title="کارخانه صنعتی فولاد بهمن" href="#factory">کارخانه صنعتی فولاد بهمن</a></li> <li><span id="product"></span><a title="محصولات گروه صنعتی فولاد بهمن" href="#product">محصولات گروه صنعتی فولاد بهمن</a></li> <li><a title="فرآیند تولید ورق رنگی بهمن" href="#production">فرآیند تولید ورق رنگی بهمن</a></li> <li><a title="قیمت ورق رنگی بهمن" href="#price">قیمت ورق رنگی بهمن</a></li> </ul> <h2>محصولات گروه صنعتی فولاد بهمن</h2> <p>محصولات تولیدی این کارخانه شامل انواع های فولادی با پوشش های پلاستیکی، پی وی سی و کرکره های فلزی می باشد. در این مجتمع کامل ترین واحد فرم دهی طرح سفال، کرکره و عرضه فولادی از ورق فولادی رنگی و گالوانیزه وجود دارد.</p> <p>محصول پایه این کارخانه شامل ورق رنگی در رنگ های نارنجی، سبز، سفید، قرمز، آبی، پرتقالی و قهوه ای می باشد &nbsp;و اغلب در عرض 125 سانتی&zwnj;متر و ضخامت 0.48 میلی&zwnj;متر تولید می شود و محصولات نهایی شامل فرم دهی ورق رنگی به طرح های سفال ایتالیا، سفال سوله، سفال بهمن، سفال چین، سفال قراضه، سفال ژاپن، طرح کرکره سینوسی ریز، کرکره سینوسی درشت، طرح نما برجسته، طرح نما زیر کوپ، کرکره ذوزنقه، کرکره شادولاین و عرشه فولادی می باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع ورق رنگی در طرح های متفاوت" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609763779086.jpg" alt="انواع ورق رنگی در طرح های متفاوت" />تصویر شماره 1 - انواع ورق رنگی در طرح های متفاوت</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="3"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="4" width="432"> <p><strong>عرشه فولادی</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>عرض ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>ارتفاع ورق</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>بعد از طرح</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>عرض مفید</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p>125 cm</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>65 mm</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>96 cm</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>95 cm</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>75 mm</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>92 cm</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>91 cm</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" colspan="4" width="432"> <p><strong>ورق رنگی کرکره</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>نوع</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>عرض ورق cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>بعد از طرح cm</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p><strong>عرض مفید &nbsp;cm</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>کرکره شادولاین</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>91</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>87</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>112</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>94</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>کرکره ذوزنقه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>83</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>78</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>106</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>93</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح نما(زیر کوب)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>94</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>91</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>119</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>113</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح نما برجسته</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>94</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>91</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>119</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>113</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>کرکره سینوسی ریز</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>88</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>83</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>107</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>104</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>کرکره سیوسی درشت</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>82</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>115</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>106</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح سفال فرانسه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>90</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>82</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>102</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح سفال ژاپن</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>92</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>85</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>116</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>103</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح سفال بهمن</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>95</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>85</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>115</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>105</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح سفال چین</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>88</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>72</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>109</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>87</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 116px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong><span id="production"></span>طرح سفال ایتالیا</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>85</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>77</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>108</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>96</p> </td> </tr> <tr style="height: 10px;"> <td style="text-align: center; height: 68px;" rowspan="2" width="120"> <p><strong>طرح سفال سوئد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 10px;" width="104"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; height: 10px;" width="104"> <p>93</p> </td> <td style="text-align: center; height: 10px;" width="104"> <p>85</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>125</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="104"> <p>101</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>فرآیند تولید ورق رنگی بهمن</h2> <p>خط تولید ورق پیش گرم فولاد بهمن با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن به صورت پوشش دهی غلتکی طراحی گردیده است. از مزایای این خط می توان به سرعت بالا، مصرف اقتصادی رنگ و سازگاری با محیط زیست اشاره نمود. این محصول در شرایط آب و هوایی مختلف دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و شکل پذیری مطلوبی می باشد. از دیگر قابلیت های این خط تولید می توان به رنگ کاری کویل های گالوانیزه، گالوالوم و همچنین لمینت پی وی سی در طرح های متنوع اشاره نمود.</p> <p><strong>مراحل رنگ کاری ورق</strong></p> <ul> <li>کلاف گالوانیزه اکسین شده</li> <li>بازکردن و اتصال کلاف ها</li> <li>چربی زدایی با مواد قلیایی</li> <li>شستشو</li> <li>خشک کن</li> <li>اعمال پوشش شیمیایی</li> <li>کوره</li> <li>اعمال رنگ</li> </ul> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="رنگ های ورق رنگی بهمن" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1609763426193.jpg" alt="رنگ های ورق رنگی بهمن" /></p> <p style="text-align: center;"><span id="price"></span>تصویر شماره 2 - رنگ های ورق رنگی بهمن</p> <h2>قیمت ورق رنگی بهمن</h2> <p>در ایران کارخانه های زیادی به تولید ورق رنگی می پردازند. شما می توانید جهت اطلاع از&nbsp;<a title="قیمت ورق رنگی فولاد بهمن" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/73/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">قیمت ورق رنگی فولاد بهمن</a>، قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه و قیمت ورق رنگی هفت الماس&nbsp;با شماره&nbsp;<a href="tel:03134155">34155-031</a>&nbsp;تماس حاصل فرمائید.</p> <p><strong>در پایان این مقاله ورق های کارخانه های متداول را به مخاطبان محترم معرفی می نماییم</strong><strong>:</strong></p> <ul> <li><a title="ورق فولاد مبارکه اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/52/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" rel="nofollow">ورق فولاد مبارکه اصفهان</a></li> <li><a title="ورق سیاه اکسین" href="https://www.modiranahan.com/article/84/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86" rel="nofollow">ورق سیاه اکسین</a></li> <li><a title="ورق MMK روسیه" href="https://www.modiranahan.com/article/86/%D9%88%D8%B1%D9%82-MMk-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-MMK-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87" rel="nofollow">ورق MMK روسیه</a></li> <li><a href="https://www.modiranahan.com/article/163/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3" rel="nofollow">ورق هفت الماس</a></li> <li><a title="ورق سیاه کاویان" href="https://www.modiranahan.com/article/166/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86" rel="nofollow">ورق سیاه کاویان</a></li> <li><a href="https://www.modiranahan.com/article/172/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86">قیمت ورق گیلان</a></li> <li><a title="قیمت ورق گالوانیزه روی اندود" href="https://www.modiranahan.com/article/175/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">قیمت ورق گالوانیزه روی اندود</a></li> </ul>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲