MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه
<p>میلگرد یا آرماتور به پروفیلی با سطح مقطع دایره ای و توپر می گویند . در صنعت ساخت و ساز امروزه برای افزایش مقاومت ساختمان از ابزار و ترفندهای مختلفی استفاده می کنند که یکی از مهمترین آن ها به کارگیری میلگرد است برای اینکه سازه شما از استحکام بالایی برخودار باشد استفاده از میلگرد الزامی است. جالب است بدانید بتن به تنهایی برای افزایش استحکام سازه کاربردی ندارد و حتما باید همراه میلگرد استفاده شود. برای کسب اطلاعات جامع راجب به انواع میلگرد، سایز میلگرد، تفاوت های انواع میلگرد و قیمت میلگرد، تا پایان این مقاله را مطالعه کنید. این مطلب جامع توسط تیم مدیران آهن برای شما گردآوری شده است.</p>
<h2>میلگرد و کاربرد آن در ساختمان سازی</h2> <p>همه ما نام میلگرد را کم یا زیاد شنیده ایم و کم و بیش اطلاعاتی راجب به آن هم داریم. برای مثال اکثراً می دانیم که در سازه های بتنی از میگلرد همراه بتن استفاده می شود و استفاده از میلگرد در ساختمان بر هزینه نهایی پروژه تأثیر بسزایی دارد. در بیشتر سازه ها از بتن برای استحکام سازه استفاده می کنند و سازنده آن ها بر این باور است که بتن سخت ترین ماده برای ساخت و ساز است که برای شکستن آن نیروی بسیار زیادی لازم می باشد ولی لازم است بدانید بتن نقطه ضعف بسیار بزرگی دارد. بتن در برابر نیروهای کششی و چرخشی مقاومتی از خود نشان نمی دهد و به همین جهت پای میلگرد در تمام سازه ها به میان آمده است.</p> <p>استفاده از میلگرد در بتن سبب می شود سازه در برابر نیروهای کششی مقاومت بسیاری پیدا کند پس کلا وظیفه میلگرد تقویت بتن می باشد. شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که چه لزومی به بالا بردن افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای کششی می باشد؟</p> <p>یکی از دلایل تقویت مقاومت سازه در برابر نیروهای کششی، محافظت از سازه در برابر آسیب های طبیعی همچون زلزله می باشد. در زمان وقوع زلزله، استفاده از میلگرد در بتن جلوی ترک خوردگی و شکستگی را می گیرد در واقع میلگرد مانند یک محافظ عمل می کند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="reinforcing-steel-rebar-reinforcement.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1649067643500-reinforcing-steel-rebar-reinforcement.jpg" alt="steel-rebar-reinforcement" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - آرماتورهای فولادی</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <h2>آنالیز میلگرد در استاندارد های مختلف</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2"><strong>&nbsp;</strong></td> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2"><strong>استاندارد</strong></td> <td style="width: 81px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2"><strong>گرید</strong></td> <td style="width: 296px; height: 30px; text-align: center;" colspan="5"><strong>حداکثر درصد عناصر</strong></td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;"><strong>کربن</strong></td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;"><strong>سیلیسیم</strong></td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;"><strong>منگنز</strong></td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;"><strong>فسفر</strong></td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;"><strong>گوگرد</strong></td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 210px; text-align: center;" rowspan="7">استاندارد ملی ایران</td> <td style="width: 83px; height: 210px; text-align: center;" rowspan="7">INSO 3132</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">240 (A1)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.22</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.23</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">0.7</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">340 (A2)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">350 (A2)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.27</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.25</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">400 (A3)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.37</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">420 (A3)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">500 (A4)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.37</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.045</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">520 (A4)</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.32</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3">&nbsp;استاندارد بریتانیا</td> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3">BS 4449</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B500A</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B500B</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B500C</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3">استاندارد ژاپن</td> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3">JIS-G3112</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">SD295A</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">SD390</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.29</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.35</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">SD490</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.32</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.35</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2">استاندارد انچمن تست و مواد آمریکا</td> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2">ASTM</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">GR40</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.06</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">GR60</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.06</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 120px; text-align: center;" rowspan="4">استاندارد ترکیه</td> <td style="width: 83px; height: 120px; text-align: center;" rowspan="4">TS 708</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">S-420</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.47</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B420B</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B420C</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B500B</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 120px; text-align: center;" rowspan="4">استاندارد چین</td> <td style="width: 83px; height: 120px; text-align: center;" rowspan="4">GB 1499</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">HRB400</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.25</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">0.9</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">HRB400E</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.25</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">0.9</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">HRB500</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.25</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">0.9</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">HRB500E</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.25</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.3</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">0.9</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.04</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2">استاندارد روسیه</td> <td style="width: 83px; height: 60px; text-align: center;" rowspan="2">GOST 52544</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">A500C</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.32</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1.1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">B500C</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.24</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">0.32</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">1.1</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.055</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3">استاندارد آلمان</td> <td style="width: 83px; height: 90px; text-align: center;" rowspan="3"><span id="types"></span>DIN 488</td> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">BSt420S</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.22</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">BSt500S</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.22</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> <tr style="height: 30px;"> <td style="width: 81px; height: 30px; text-align: center;">BSt500M</td> <td style="width: 53px; height: 30px; text-align: center;">0.15</td> <td style="width: 61px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 46px; height: 30px; text-align: center;">-</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> <td style="width: 68px; height: 30px; text-align: center;">0.05</td> </tr> </tbody> </table> <h2>انواع میلگرد در ساختمان سازی</h2> <p>انواع اصلی میلگرد های فولادی برای صنعت ساخت و ساز &nbsp;به شرح زیر است:&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> <h3><strong>میلگرد فولادی نرم</strong></h3> </li> </ul> <p>سطح میلگرد های فولادی نرم به شکل گرد و ساده است که در سایزهای مختلف از 6 الی 50 میلیمتر تولید میشوند. میلگرد های فولادی نرم در بتن برای اهداف خاصی، مانند رولپلاک ها در اتصالات انبساطی، جایی که میلگرد ها باید در یک پوشش کاغذی یا فلزی قرار داده شوند، برای درزهای انقباضی در جاده&zwnj;ها و باند فرودگاه&zwnj;ها، و برای ستون های مارپیچ استفاده میشوند. بدون هرگونه آسیبی، ایجاد برش و خم در آن&zwnj;ها آسان است. میلگرد فولادی نرم برای سازه&zwnj;های بزرگ مانند پل و دیگر سازه های سنگین، به دلیل لغزش و عدم استحکام موجود در پیوند بین فولاد و بتن، توصیه نمی&zwnj;شود.</p> <h4 style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt;">آنالیز میلگرد فولادی نرم :</span></h4> <ol> <li>میلگرد های فولادی نرم گرید <span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">I</span> تحت عنوان Fe 410-S یا Grade 60 نام گذاری شده است.</li> <li>میلگرد های فولادی نرم گرید <span style="font-family: 'times new roman', times, serif;">II</span> تحت عنوان Fe 410-S یا Grade 40 نام گذاری شده است.</li> <li>میلگرد های فولادی با کشش متوسط به عنوان as Fe- 540-w-ht یا Grade 75 نام گذاری شده است.</li> </ol> <h4>&nbsp;ویژگی&zwnj;های فیزیکی میلگردهای فولادی نرم</h4> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ویژگی&zwnj;های فیزیکی میلگرد های فولادی نرم" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1577713075410.jpg" alt="ویژگی&zwnj;های فیزیکی میلگرد های فولادی نرم" width="855" height="365" /></strong></p> <h3>میلگرد فولادی دفرمه (تغییر شکل یافته)</h3> <p>میلگرد فولادی دفرمه دارای&nbsp; دنده&zwnj;ها، لبه ها و تورفتگی در سطح میلگرد هستند که مشکلات اصلی ناشی از لغزش در میلگرد فولادی نرم را کاهش میدهد و در عین حال باعث اتصال مناسب بین بتن و میلگرد می&zwnj;شود. میلگرد فولادی دفرمه خاصیت کششی بیشتری در مقایسه با سایر میلگرد ها دارند. این <span id="Transformation"></span>میلگرد ها در ضخامت&zwnj;هایی به قطر 6 الی 50 میلیمتر تولید میشود.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="مقدار میلگرد مصرفی برای ساختمان سازی" href="https://www.modiranahan.com/article/58/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">مقدار میلگرد مصرفی برای ساختمان سازی</a></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <h2>انواع میلگرد های فولادی دفرمه</h2> <ol> <li> <h3><a title="میلگرد های TMT" href="https://www.modiranahan.com/article/23/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-TMT-Rebar-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B3-Thermex" target="_blank" rel="nofollow noopener">میلگرد های TMT</a> (میلگرد&zwnj;های ترمومکانیکی)</h3> </li> </ol> <p>میلگرد های ترمومکانیکی، میلگرد های گرم و دارای مقاومت بالایی هستند که در کار با بتن&zwnj;های سیمانی تقویت&zwnj;شده، استفاده میشوند.&nbsp;استانداردهای کیفیت بین المللی برای میلگرد&zwnj;های فولادی بر اساس ویژگی&zwnj;های استحکام ، انعطاف پذیری ، توانایی جوشکاری ، قابلیت خم شدن، تعیین می&zwnj;شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="میلگرد ترمومکانیکی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1.jpg" alt="میلگرد ترمومکانیکی یا همان میلگرد فولادی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - میلگرد های فولادی دفرمه TMT</p> <ul> <li> <h4>مشخصات میلگردهای TMT</h4> </li> </ul> <ol> <li>کشش و چکش&zwnj;خواری بهتر</li> <li>استحکام و سختی بالا</li> <li>استحکام پیوند بیشتر</li> <li>مقاوم در برابر زلزله</li> <li>مقاومت دربرابر خوردگی</li> <li>مقاوم در برابر حرارت بالا</li> <li>مقرون به صرفه و بی&zwnj;خطر در برابر استفاده</li> <li>بدون از دست دادن استحکام در اتصالات جوش داده شده9. الکترودهای ساده که برای جوشکاری اتصالات مورد استفاده قرار می گیرند</li> </ol> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="مقاومت کششی میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/109/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">مقاومت کششی میلگرد</a></p> </blockquote> <ol start="2"> <li> <h3>میلگرد های دفرمه با مقاومت بالا</h3> </li> </ol> <p>میلگرد های دفرمه با مقاومت بالا، میلگرد های فولادی پیچ خورده سردی هستند که در سطح&zwnj;شان لبه، دنده، برجستگی یا تغییر شکل وجود دارد.&nbsp; میلگرد&zwnj;های دفرمه با مقاومت بالا به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود. این میلگرد ها در ضخامت&zwnj;هایی به قطر 4 الی 50 میلیمتر تولید میشوند.</p> <h4>مشخصاتی از میلگرد HSD</h4> <ul> <li><strong>مقدار کربن پایین -</strong> میلگرد هایHSD &nbsp;از سطح کربن کمتری برخوردارند که منجر به شکل پذیری خوب،&nbsp; قدرت و توانایی جوشکاری میشوند.</li> <li><strong>&nbsp;استحکام پیوند بالاتر -</strong> میلگرد های HSD هنگام استفاده از بتن استحکام بالایی دارند.</li> <li><strong>قابلیت جوشکاری -</strong> از آنجا که این میلگرد ها از کربن کمتری برخوردار هستند، قابلیت جوشکاری 100٪ در مقایسه با میلگرد&zwnj;های متداول دارند.</li> <li><strong><span id="rebar"></span>استحکام کششی بالا</strong> &ndash; میلگرد&zwnj;های HSD مقاومت کششی بالایی دارند. آن ها در روند ساخت و سازی که خم شدن و خمکاری مجدد نیاز است دارای فواید موثری هستند.</li> <li><strong>&nbsp;دامنه کاربرد های گسترده</strong>_ این میلگرد ها دارای محدود کاربردهای گسترده ای مانند ساخت ساختمان های مسکونی ، تجاری و صنعتی ، پل ها و ... هستند.</li> <li><strong>چکش&zwnj;خواری مناسب -</strong> حداقل وزن و حداکثر مقاومت، و مناسب برای تقویت فشرده سازی و قابلیت کشش.</li> </ul> <h2>انواع میلگرد از نظر جنس</h2> <p>میلگرد ها در حالت کلی به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند که شامل:</p> <ul> <li>میلگرد اروپایی</li> <li>فولاد کربن دار یا همان میلگرد پایه</li> <li>گالوانیزه</li> <li>میلگرد اپوکسی</li> <li>میلگرد فایبرگلاس</li> </ul> <h3>میلگرد اروپایی</h3> <p>از مهمترین ویژگی های میلگرد اروپایی، جنس آن می باشد که معمولاً از منگنز ساخته می شود میلگرد اروپایی مقاوم ترین نوع میلگرد از لحاظ مقاومت در برابر خم شوندگی می باشد. همچنین کار با این میلگرد بسیار راحت است و به طور کلی این میلگرد در مناطق زلزله خیز و یا برای پروژه هایی که نیاز به یکپارچه سازی دارند، توصیه نمی شود.</p> <h3>میلگرد با فولاد پر کربن یا میلگرد پایه</h3> <p>میلگرد سیاه، رایج ترین نوع میلگرد است که در هر نوع و مقیاس پروژه به جز چند مورد استثنا مورد استفاده قرار می گیرد. بزرگترین ضعف این میلگرد، فرسایش آن است. اگر این فرسایش زیاد باشد باعث شکسته شدن بتن های اطراف میلگرد می شود. بنابراین برای شرایطی که ممکن است میلگرد در معرض رطوبت قرار گیرد گزینه های مناسب تری برای استفاده به جز میلگرد سیاه وجود دارد ولی &nbsp;در کل می توان نتیجه گرفت بهترین نوع میلگرد از لحاظ قدرت مقابله با نیروهای کششی، میلگرد سیاه است.</p> <h3>میلگرد با پوشش اپوکسی یا میلگرد اپوکسی</h3> <p>میلگرد اپوکسی همان میلگرد سیاه با روکش اپوکسی می باشد. این میلگرد دارای مقاومت نسبی مشابهی می باشد اما در برابر خوردگی مقاوم است. پوشش اپوکسی فوق العاده ظریف می باشد. لازم به ذکر است هرچه آسیب وارده به پوشش بیشتر باشد، مقاومت کمتری در برابر خوردگی از خود نشان می دهد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="epoxy rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1661580359566-epoxy%20rebar.jpg" alt="تولید میلگرد با پوشش اپوکسی؛ میلگرد اپوکسی همان میلگرد سیاه با روکش اپوکسی می باشد." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر 4- میلگرد اپوکسی</p> <h3>میلگرد گالوانیزه</h3> <p>در صورتی که بخواهیم میلگرد اپوکسی و گالوانیزه را با هم مقایسه کنیم، باید بگوییم میلگرد گالوانیزه نسبت به میلگرد سیاه از مقاومت 40 برابری برخوردار است و شاید به همین دلیل از میلگرد های اپوکسی گران تر هستند. بنابراین چون این میلگرد آسیب پذیری کمتری دارد از ارزش بیشری هم برخوردار است.</p> <h3>میلگرد تقویت شده پلیمری یا GFRP</h3> <p>میلگرد FRP، محصولی کامپوزیتی است که به جای میلگرد های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد به طور قابل توجهی از خسارات ناشی از خوردگی در محیط های خورنده جلوگیری می کند. استفاده از میلگرد FRP، در مکان هایی که مشکل نزدیکی با میدان های مغناطیسی و الکتریکی وجود ندارد، برای مسلح کردن بتن بهترین انتخاب می باشد. میلگرد&nbsp; &nbsp;FRP، به دلیل مقاومت بالایی که در برابر سولفات ها، کلرید ها، زنگ زدگی و خوردگی دارد، از آن به طور گسترده استفاده می کنند.</p> <p>همچنین از FRP برای طراحی و ساخت ساختمان های جدید استفاده می شود. این میلگرد با خواصی که دارد سبب کاهش قطر و افزایش فاصله بین میلگردها در ساختار بتنی مسلح مثل دال ها، فونداسیون، تونل ها و ... می شود. بنابراین در برابر ارتعاشات به وجود آمده ناشی از زلزله و یا تجهیزات صنعتی، مقاومتی ندارد.</p> <h3>میلگرد فولادی ضد زنگ</h3> <p>میلگرد فولادی ضد زنگ به نوعی گران بهاترین میلگرد موجود در بازار است و به عنوان بهترین نوع میلگرد قابل استفاده برای اکثر پروژه های موجود می باشد. جالب است بدانید بهای این میلگرد حدوداً هشت برابر قیمت میلگرد اپوکسی می باشد. اما برای افرادی که دلیل خاصی برای استفاده از آن دارند خرید این میلگرد منطقی است ولی باید بدانید که این میلگرد 1500 برابر مقاومت در برابر خوردگی بیشتری&nbsp; نسبت به میلگرد سیاه دارد. این میلگرد را در شبکه بندی ها، نگه دارنده ها، تقویت کننده ها و حتی لوازم تزئینی مانند فرفورژه کاری استفاده می شود و بیشترین کاربرد آن در صنعت راه و ساختمان برای جبران و تقویت مقاومت کششی بتن می باشد. به طورکلی میلگرد ها جنس های مختلفی دارند که بر اساس خواص و کاربردهایشان مورد استفاده قرار می گیرند.</p> <h3>میلگرد تقویتی</h3> <p>میلگرد های تقویتی، حاصل شمش های فولادی نورد گرم هستند که با توجه به ویژگی های فنی خود، برای افزایش مقاومت در برابر نیروهای کششی مورد استفاده قرار می گیرند. از مهم ترین ویژگی این میلگرد ها مقاومت کششی بسیار بالاست. میلگرد تقویتی تا 180 درجه خم می شود و به راحتی در قسمت های مختلف سازه به کار می رود.</p> <h3>میلگرد ترانس</h3> <p>نوع دیگری از میگلردها، میلگرد ترانس می باشد که بر اساس فرآیندی، سطح آن سیقل داده می شود. میلگرد ترانس علاوه بر مصارف ساختمان سازی، برای مصارف تزئینی هم مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد انواع مختلفی دارد که هر کدام بر حسب کاربرد و مشخصات فنی که دارد در موقعیت های مختلفی استفاده می شود. از مهم ترین انواع میلگرد ترانس می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>میلگرد بلبرینگ خور</li> <li>دوپولیش</li> <li>ترانس مفتول</li> <li>میلگرد ترانس شش پر</li> <li>میلگرد سنگ خورده</li> </ul> <h3>تولید مش مشبک با میلگرد های فلزی</h3> <p>تقویت فلز یا سیم مش تقویت شده، محصول دیگری برای بتن می باشد. به طور کلی فلز مشبک شده با برش میلگرد های فولادی در خط موازی ساخته می شود. از فلز مشبک شده معمولاً در مناطقی که ضخامت زیادی از بتن مورد نیاز است یا برای تقویت بتن سبک استفاده می شود.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><a title="معرفی 8 ابزار جهت تشخیص سایز میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/111/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-8-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">نحوی تشخیص سایز میلگرد</a></h2> <p>یکی از مقادیر پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی میلگرد می باشد. سایز و وزن میلگرد از مقادیر مهم است که در حین ساختمان سازی باید دقت فراوان به این موضوع شود زیرا به طور مستقیم بر قیمت میلگرد اثر میگذارد. میتوانید وزن هر شاخه میلگرد را با مراجعه به <a title="جدول اشتال" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/Stahl_www.ucivil.ir.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">جدول اشتال</a> پیدا کنید. برای بدست آوردن وزن هر شاخه میلگرد از فرمول زیر استفاده میکنند:</p> <p style="text-align: left;"><em>&nbsp;1000 / 7.8 *&nbsp; (mm) طول * 3.14 * (mm) شعاع &nbsp;* (mm) شعاع = وزن میلگرد</em></p> <p>&nbsp;</p> <h2>کاربرد انواع میلگرد های فولادی</h2> <p><strong>میلگرد راستا :</strong> جهت بالا بردن مقاومت کششی بتن</p> <p><strong>خاموت:</strong> به منظور ممانعت از بیرون زدگی آرماتورهای طولی</p> <p><strong>سنجاقک :</strong> به منظور اتصال کامل میان میلگرد های طولی و خاموت و همچنین تقویت مقاومت برشی خاموت ها</p> <p><strong>خرک :</strong> جهت قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی با فاصله مشخص درون قالب</p> <p><strong><span id="Manufacturers"></span>رکابی:</strong> به منظور در راستا حفظ کردن آرماتورهای طولی یا عمودی</p> <p><strong>میلگرد ادکا:</strong> به منظور تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه هاس تیر</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲