MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

انواع سقف عرشه فولادی و قیمت آن

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>عرشه های فولادی ورق های گالوانیزه فرم داده شده ای هستند که به منظور اجرای سقف و همچنین کف در ساختمان ها به کار برده می شوند. هر چند عرشه های فولادی سال هاست که در سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد اما در کشور ما استفاده از آن ها نسبتا جدید است. از جمله مزایایی که در&nbsp; استفاده ازعرشه های فولادی می توان به آن اشاره کرد مقرون به صرفه بودن و همچنین افزایش سرعت ساخت و ساز است. عرشه های فولادی از نظر ضخامت، اندازه، فاصله گام ها، شکل فرورفتگی و ... انواع مختلفی دارند که در این مقاله به معرفی برخی از آنها خواهیم پرداخت.</p>
<h2><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="arsh.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1671355096351-arsh.jpg" alt="از عرشه فولادی برای پوشاندن کف و سقف ساختمان استفاده می شود." /></h2> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - عرشه فولادی</p> <h2>عرشه فولادی (Metal Deck) چیست؟</h2> <p>عرشه فولادی نوعی ورق گالوانیزه است که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. عرشه فولادی برای پوشش دادن کف و سقف ساختمان در سازه های اسکلت فلزی و بتنی کاربرد دارد.</p> <p>سقف های عرشه فولادی به کمک ورق های گالواینزه ی موجدار ساخته می شوند و بتن مسلح روی آن ها قرار داده می شود.</p> <p>استفاده از عرشه فولادی به شدت سرعت اجرای پروژه را بالا میبرد و از هزینه نسبتا پایین و ایمنی مناسبی برخوردار است.</p> <p>در مقالات متعددی در وب سایت مدیران آهن به بررسی مشخصات و کاربرد عرشه های فولادی پرداخته شده است. در این مقاله به منظور تکمیل مطالب قبلی به معرفی انواع مختلف ورق های عرشه فولادی خواهیم پرداخت.</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="سقف عرشه فولادی | مزایا و معایب" href="https://www.modiranahan.com/article/218/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">سقف عرشه فولادی | مزایا و معایب</a></p> </blockquote> <h2>انواع سقف عرشه فولادی</h2> <p>سقف های عرشه فولادی را می توان به صورت کلی به سه نوع معمولی، کامپوزیت و قالبی دسته بندی کرد. هر کدام از این دسته ها نیز خود بر اساس شکل، ابعاد، عمق، عرض بال ها و ... به انواع مختلف دیگری تقسیم بندی می شوند.</p> <h3>عرشه فولادی معمولی</h3> <p>از عرشه های فولادی معمولی برای اجرای سقف هایی که کم شیب و یا صاف هستند استفاده می شود. انواع سقف عرشه فولادی عبارتند از :</p> <h4>سقف عرشه فولادی نوع A</h4> <p>در این نوع سقف عرشه فولادی، دندانه ها باریک هستند. مشخصات این نوع عرضه را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="312"> <p>ضخامت ورق (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.75 تا 1.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>طول عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>910</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عمق عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>38</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بالایی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بال (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>152</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>پوشش گالوانیزه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>G90 یا G60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <h4>سقف عرشه فولادی نوع B</h4> <p>دندانه ها در این نوع عرشه پهن تر است. این نوع عرشه فولادی استفاده از عایق های با ضخامت بیشتر را فراهم میکند.</p> <p>مشخصات عرشه نوع B در جدول زیر ارائه شده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="312"> <p>ضخامت ورق (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.6 تا 1.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>طول عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>910</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عمق عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>38</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بالایی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>63</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض پایینی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>44</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بال (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>152</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>پوشش گالوانیزه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>G90 یا G60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h4>سقف عرشه فولادی نوع F</h4> <p>سقف عرشه فولادی نوع F از نظر پهنای دندانه در سطحی متوسط قرار دارد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="312"> <p>ضخامت ورق (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.75 تا 1.2</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>طول عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>910</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عمق عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>38</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بالایی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>44</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض پایینی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>25</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بال (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>152</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>پوشش گالوانیزه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>G90 یا G60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/548/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">تولیدکنندگان ورق عرشه فولادی</a></p> </blockquote> <h4>سقف عرشه فولادی نوع N</h4> <p>سقف عرشه فولادی N دندانه هایی عمیق و پهن دارد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="312"> <p>ضخامت ورق (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>0.75 تا 1.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>طول عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>610</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عمق عرشه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>76</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بالایی دندانه (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>67</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>عرض بال (میلیمتر)</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>203</p> </td> </tr> <tr> <td width="312"> <p>پوشش گالوانیزه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="312"> <p>G90 یا G60</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="types of metal deck.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1643464316739.jpg" alt="types of metal deck" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - انواع ورق عرشه فولادی</p> <h2>راهنمای خرید سقف عرشه فولادی</h2> <p>پس از<strong> استعلام قیمت سقف عرشه فولادی</strong> می توانید با کارشناسان مدیران آهن تماس بگیرید و درخواست صدور پیش فاکتور را صادر نمایید؛ کارشناسان مدیران آهن در کمتر از نیم ساعت پیش فاکتور درخواستی را برای شما ارسال می نمایند. پس از بررسی پیش فاکتور از جانب شما و تأیید آن و تسویه فاکتور از جانب شما، واحد حمل با شما تماس گرفته و طبق زمان بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از شما اقدام می کند. با توجه به اوضاع کنونی و نوسانات قیمتی شدید برای استعلام قیمت لحظه ای می توانید با کارشناسان مجموعه با شماره <a href="tel:03134155">03134155</a> تماس بگیرید.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲