MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

صادرات نبشی و ناودانی چگونه است؟

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه
<p>لازمه دنیای امروز، صنعت فولاد است. صنعت فولاد، به عنوان ستون فقرات اقتصاد هرکشوری به حساب می&zwnj;آید. جالب است بدانید میزان مصرف محصولات فولادی هرکشور به عنوان شاخصه اصلی در جهت ارزیابی صنعتی بودن یک کشور می&zwnj;باشد. با شرایط فعلی زمان حال و وجود رکود داخلی در کشور، صادرات نبشی و ناودانی، پنجره امیدی به روی تولیدکنندگان این محصول باز کرده است. چرا که تجار خارجی در کشورهای همسایه به جز ترکیه که خود تولید داخلی دارد، خواهان نبشی و ناودانی صادراتی از کشور ایران هستند.</p>
<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="slide4.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620822283147.jpg" alt="صادرات نبشی و ناودانی چگونه است؟" /></p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><a title="قیمت نبشی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/78/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">قیمت نبشی</a> و<a title=" قیمت ناودانی" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/77/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="noopener"> قیمت ناودانی</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <p>لازمه دنیای امروز، صنعت فولاد است. صنعت فولاد، به عنوان ستون فقرات اقتصاد هرکشوری به حساب می&zwnj;آید. جالب است بدانید میزان مصرف محصولات فولادی هرکشور به عنوان شاخصه اصلی در جهت ارزیابی صنعتی بودن یک کشور می&zwnj;باشد. با شرایط فعلی زمان حال و وجود رکود داخلی در کشور، صادرات نبشی و ناودانی، پنجره امیدی به روی تولیدکنندگان این محصول باز کرده است. چرا که تجار خارجی در کشورهای همسایه به جز ترکیه که خود تولید داخلی دارد، خواهان نبشی و ناودانی صادراتی از کشور ایران هستند.</p> <p>به علت کافی بودن میزان تولیدات داخلی، واردات محصولات فولادی از قبیل نبشی و ناودانی، به میزان زیادی کاهش یافته است. با این حال هنوز واردات هم وجود دارد بدین صورت که در مقابل واردات شمش آهن به کشور ایران، صادرات نبشی و ناودانی از کشور صورت می&zwnj;گیرد.</p> <p>واردات نبشی و ناودانی در کشور ما بیش تر در سایز های 18 به بالا یا <a title="نبشی صنعتی | کاربرد نبشی در صنعت" href="https://www.modiranahan.com/article/77/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow noopener">نبشی های صنعتی</a> و سنگین هست، که هنوز کشور ما به تکنولوژی آن دست پیدا نکرده، صورت می&zwnj;گیرد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="جدول اشتال نبشی" href="https://www.modiranahan.com/wiki/99/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">جدول اشتال نبشی</a></p> </blockquote> <h2>بررسی قیمت فولاد ایران</h2> <p>قیمت فولاد ایران در مقایسه با بقیه کشورهای تولید کننده و صادرکننده فولاد، کمتر می&zwnj;باشد و خریداران را برای خرید فولاد راغب می&zwnj;سازد.</p> <p>از طرفی باتوجه به نوسان قیمت شدید بازار ارز و افزایش آن، موجب می&zwnj;شود قیمت فولاد ایران برای سایر کشورها، اقتصادی و به صرفه باشد که خود عاملی برای رونق بخشیدن صادرات فولاد ایران شده است.</p> <p>صادرات فولاد ایران با مراحلی روبه رو است که در ادامه به بررسی آن ها می&zwnj;پردازیم.</p> <h2>نبشی و ناودانی استاندارد</h2> <p>یکی از شرایط برای صادر کردن یک محصول، تطبیق با استانداردهای مورد قبول جهانی است. در کشور ما برای تولید نبشی، ناودانی استاندارد هایی وجود دارد ولی برای حصول اطمینان، تولید کنندگان باید استاندارد های جهانی را در تولیدات خود مدنظر قرار دهند. از مهم ترین استاندارد های تولید نبشی می توان به استاندارد اروپایی EN 10026 اشاره نمود. البته باید این نکته را در نظر گرفت که حتی برای استاندارد های داخلی نظیر ISIRI13968-1 و ISIRI13968-2 برای تولید نبشی و استاندارد ISIRI4477-1 برای ناودانی هم کلیه مطالب خود را با توجه به استاندارد های اروپایی&nbsp; و یا حداقل استاندارد آلمانی مثل DIN1022&nbsp;و DIN1026 تهیه نموده اند. ولی تولید کنندگان برای گرفتن حداقل شرایط احراز یک محصول برای صادرات باید استاندارد مرجع خود را استاندارد BS EN LUVTD معرفی نمایند.</p> <h2>قیمت نبشی و ناودانی صادارتی</h2> <p>به طور کلی، قیمت محصولات فولادی، از عوامل مشخصی پیروی می&zwnj;کند که این عوامل به طور مستقیم بر قیمت نبشی و ناودانی تاثیر می&zwnj;گذارند. سه مورد از عواملی به شرح ذیل می باشد:</p> <ul> <li> <h3><strong>نرخ روز دلار، عامل افزایش یا کاهش قیمت نبشی و ناودانی صادراتی</strong></h3> </li> </ul> <p>در قبال محصولات صادر شده به کشورهای دیگر، صادرکنندگان ارز دریافت می&zwnj;کنند که این ارزها را در کشور از طریق دولت تبدیل به ریال می&zwnj;کنند. ولی در سال های اخیر، به دلیل اختلاف مبلغ با معادل ریالی خود، صادرکنندگان ترجیح می&zwnj;دهند ارز های خود را در بازار آزاد تبدیل به ریال کنند.</p> <ul> <li> <h3><strong>قیمت شمش صادراتی</strong></h3> </li> </ul> <p>همانطور که می&zwnj;دانیم، شمش، به عنوان مواد اولیه تولید نبشی و ناودانی می&zwnj;باشد بنابراین قیمت نبشی و ناودانی بسته به قیمت شمش تعیین می&zwnj;گردد.</p> <p>به علت اینکه قمیت شمش داخلی، تابعی از قیمت شمش صادراتی است، اگر قیمت شمش صادراتی زیاد شود، قیمت شمش داخلی افزایش پیدا می&zwnj;کند و درنتیجه قیمت تمامی محصولاتی که از شمش به عنوان مواد اولیه استفاده کرده اند، افزایش پیدا می&zwnj;کند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="صادرات شمش فولادی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620822493029.jpg" alt="صادرات شمش فولادی" />تصویر شماره 1 - صادرات شمش فولادی</p> <ul> <li> <h3><strong>قیمت نبشی و ناودانی در کشور</strong></h3> </li> </ul> <p><a title="قیمت نبشی و ناودانی صادراتی" href="https://www.modiranahan.com/article/54/%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">قیمت نبشی و ناودانی صادراتی</a>، مانند بقیه محصولات صادراتی از قیمت محصول داخل کشور تبعیت می&zwnj;کند. یعنی زمانی که محصول موردنظر داخل کشور افزایش قیمت داشته باشد، قیمت صادراتی همان محصول به تبع افزایش پیدا خواهد کرد.</p> <h2>لیست محصولات صادراتی فولادی ایران</h2> <ul> <li>میلگرد صادراتی آجدار</li> <li>میلگرد صادراتی ساده</li> <li>کلاف میلگرد ساده صادراتی</li> <li>کلاف میلگرد آجدار صادراتی</li> <li>تیرآهن صادراتی</li> <li>ورق سیاه صادراتی</li> <li>محصولات مفتولی صادراتی</li> <li>ورق رنگی صادراتی</li> <li>ورق گالوانیزه صادراتی</li> <li>پروفیل فولادی صنعتی و ساختمانی صادراتی</li> <li>پروفیل فولادی درب و پنجره صادراتی</li> <li>پروفیل فولادی مقاطع باز صادراتی</li> <li>لوله فولادی داربستی صادراتی</li> <li>لوله فولادی گالوانیزه صادراتی</li> <li>لوله فولادی گازرسانی صادراتی</li> <li>لوله فولادی آبرسانی صادراتی</li> <li>لوله فولادی مبلی صادراتی و&nbsp;لوله فولادی صنعتی صادراتی</li> <li>نبشی ذوبی صادراتی</li> <li>ناودانی ذوبی صادراتی</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="راهنمای خرید ناودانی | قیمت ناودانی اصفهان" href="https://www.modiranahan.com/article/95/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">راهنمای خرید ناودانی</a></p> </blockquote> <h2>اسناد و مدارک مورد نیاز برای صادرات نبشی و ناودانی فولادی</h2> <h3>کارت بازرگانی، مجوز صادرات محصولات</h3> <p>قبل از بررسی نقش کارت بازرگانی در صادرات محصولات فولادی، ابتدا به تعریف مختصری از کارت بازرگانی می&zwnj;پردازیم.</p> <p>&nbsp;هر فرد حقیقی یا حقوقی، می&zwnj;تواند به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات، مجوزی بگیرد که با استفاده از آن به امر تجارت بپردازد که به دو صورت حقیقی یا حقوقی می&zwnj;توان این مجوز را دریافت نماید. اگر به صورت حقیقی باشد، شخص می&zwnj;تواند با نام خود صادرات را انجام دهد در غیر اینصورت با استفاده از شرکت های معتبر بازرگانی، افراد می&zwnj;توانند محصولات خود را صادر کنند لازم به ذکر است مدت اعتبار کارت های بازرگانی معمولاً یکساله است.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کارت بازرگانی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620822401348.jpg" alt="کارت بازرگانی، مجوز صادرات محصولات" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - کارت بازرگانی</p> <p><strong>چند نکته راجب به کارت بازرگانی</strong></p> <ul> <li>جالب است بدانید کارمندان تمام وقت دولت، قادر به گرفتن مجوز یا کارت بازرگانی نمی&zwnj;باشند.</li> <li>&nbsp;هرشخص حقیق یا حقوقی تنها یک کارت بازرگانی می&zwnj;تواند داشته باشد.</li> <li>برای هر ملک تنها یک کارت یا مجوز بازرگانی صادر می&zwnj;شود.</li> <li>&nbsp; تمامی آدرس های مندرج در سندمالکیت یا اجاره نامه ملک، باید مطابقت کامل با حساب دارائی و ... داشته باشد.</li> </ul> <h3>گواهی استاندارد، لازمه صادرات محصولات فولادی</h3> <p>گواهی استاندارد برای کالاهایی است که صادرات آن ها به شرط اجرای مقررات استاندارد صادراتی انجام می&zwnj;شود، به این نکته توجه داشته باشید، برای صادرات نبشی و ناودانی، تمامی کشورها به گواهی استاندارد کارخانه تولید کننده و آنالیز محصول احتیاج دارند.</p> <h3>&nbsp;گواهی خرید در صادرات نبشی و ناودانی (Invoice)</h3> <p>گواهی یا فاکتور خرید، صورت حسابی است که شامل کلیه اطلاعات از قبیل تاریخ، نام خریدار و نام فروشنده، شماره تماس، شماره ثبت سفارش، تعداد و مقادیر کالا، قیمت واحد کالا، قیمت کل و... به طور مفصل ذکر شده است.</p> <h3>گواهی عدل بندی</h3> <p>در گواهی عدل بندی به منظور صادرات محصولات فولادی، مشخصات باری که قرار است جابه جا شود در آن ذکر می شود. اطلاعاتی از قبیل وزن، تعداد بار و کلیه اطلاعاتی که جهت حمل و نقل بار نیاز است در آن قابل مشاهده است.</p> <h3>گواهی مبدأ در صادارت محصولات فولادی</h3> <p>در این سند مشخص می&zwnj;گردد که نبشی و ناودانی، محصول کشور ایران است؛ همچنین کیفیت محصول موردنظر و تولید کننده در این سند ذکر می&zwnj;شود.</p> <h3>بارنامه حمل محصولات فولادی</h3> <p>به طور کلی، بارنامه سندی است که شرکت های حمل و نقل و باربری، بعد از تحویل بار به متصدی حمل و نقل، صادر می&zwnj;کنند. بارنامه دارای انواع مختلف است مثل بارنامه زمینی، هوایی، دریایی.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بارنامه حمل بار" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620823146521.jpg" alt="بارنامه حمل محصولات فولادی" />تصویر شماره 3 - بارنامه حمل بار</p> <h4>یک بارنامه چه اطلاعاتی را شامل می&zwnj;شود؟</h4> <ul> <li>محتویات یک بارنامه شامل موارد زیر است که بایستی طبق شواهد واقعی، و اعدام و ارقام صحیح، توسط شرکت حمل و نقل بار پر شود و سپس بارنامه صادر گردد.</li> <li>سازمان یا نهادی که متصدی حمل و نقل بار است.</li> <li>شماره بارنامه که به منظور ردیابی بار استفاده می&zwnj;شود.</li> <li>&nbsp;ذکر حقیقی یا حقوقی بودن فرستنده بار</li> <li>&nbsp;مسیر حرکت بار</li> <li>&nbsp; تعیین آدرس دقیق مبدأ و مقصد بار</li> <li>&nbsp;در حمل و نقل های زمینی، مشخصات کامل وسیله نقلیه ای که بار قرار است با آن جابه جاشود نظیر شماره پلاک، نوع وسیله نقلیه و... ذکر می&zwnj;شود.</li> <li>&nbsp;ذکر مشخصات بار از قبیل نوع بار، که به دو صورت ثابت و لغزان تعیین می&zwnj;شود.</li> <li>&nbsp; تمام اطلاعات مربوط به هزینه حمل و نقل بار</li> <li>&nbsp; و ذکر موارد موردنیاز دیگر که بر اساس نوع حمل و نقل ممکن است درج آن ها ضروری و لازم باشد.</li> </ul> <h3>نقش سیستم کارنه تیر، در حمل و نقل محصولات فولادی</h3> <p>این سند گمرکی، برای عبور و ترانزیت بین المللی در کشور مبدأ صادر می&zwnj;شود که توسط این سند، محصول مورد حمل، به صورت پلمپ و بدون بازرسی دقیق از کشور های بین راه، عبور می&zwnj;کند.</p> <p>استفاده از سند کارنه موجب می&zwnj;شود حمل و نقل بار به سرعت و بدون تشریفات گمرکی انجام شود.</p> <p>جالب است بدانید، طرح این سند، توسط اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای، در سال 1959 میلادی پیاده سازی و اجرا شد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین" href="https://www.modiranahan.com/article/90/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%DA%A9" target="_blank" rel="nofollow noopener">بررسی تفاوت ناودانی سبک و سنگین</a></p> </blockquote> <h2>مراحل صادرات آهن در ایران</h2> <p>به دلیل همسایگی ایران با بسیاری از کشورهای مصرف کننده محصولات فولادی، وجود قیمت رقابتی محصولات و کیفیت بالا، موجب شده صادرات فولاد در کشور ایران مورد توجه قرار گیرد.</p> <p>جالب است بدانید کشور ایران، در تولید و صادرات فولاد، رتبه یازدهم جهانی را دارد بنابراین صادرکنندگان فولاد ایران، باید با آگاهی و شناخت کامل وارد این عرصه شوند.</p> <p><strong>دریافت سفارش محصولات فولادی</strong></p> <p>ابتدا باید نوع محصول درخواستی توسط شرکت مقصد انتخاب و به کشور مبدأ یا صادر کننده اعلام شود پس از انتخاب محصول فولادی، شرکت صادر کننده سفارش را دریافت می&zwnj;کند.</p> <p><strong>ثبت سفارش نبشی و ناودانی</strong></p> <p>در ابتدا شرکت مقصد یا مصرف کننده باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به صورت دلار یا ریال به حساب شرکت صادر کننده واریز کند تا سفارش ثبت گردد.</p> <p><strong>صدور پیش فاکتور محصولات فولادی</strong></p> <p>بعد از ثبت سفارش، شرکت صادر کننده باید مبلغی را به عنوان پیش فاکتور برای شرکت مصرف کننده یا مقصد ارسال کند.</p> <p><strong>بسته بندی و آماده سازی در صادرات نبشی و ناودانی</strong></p> <p>پس از صدور پیش فاکتور و اعلام رضایت توسط شرکت مقصد، با توجه به محصول موردنظر و نوع حمل و نقل، محصول خریداری شده بسته بندی و آماده ارسال می&zwnj;شود.</p> <p><strong>تعیین بهای گمرکی در صادرات نبشی و فولاد</strong></p> <p>این مرحله زمانی حائز اهمیت است که محصول فولادی را به وسیله حمل و نقل دریایی به کشور مربوطه ارسال کنند که شامل هزینه های حمل ونقل، بیمه کردن بار مورد نظر و... می&zwnj;باشد.</p> <p><strong>دریافت مجوز صادرات نبشی و محصولات فولادی</strong></p> <p>شرکت صادر کننده محصولات فولادی، باید قبل از ارسال محصول به کشور مقصد ابتدا تمامی مجوزهای لازمه را که در تولید نبشی و ناودانی صادراتی نقش داشته اند، دریافت کند.</p> <p><strong>صادرات کالا</strong></p> <p>پس از دریافت مجوز صدور کالا و دریافت مجوز های لازم دیگر، صدور کالا انجام میگیرد.</p> <h2>کشور های مقصد صادرات نبشی و ناودانی ایران</h2> <p>از جمله کشورهای مقصد صادرات فولاد ایران، می&zwnj;توان کشورهای حوزه خلیج فارس را مانند عمان، قطر، و...را نام برد. لازم به ذکر است کشورهایی که در خاورمیانه هستند هم مانند تاجیکستان، ترکیه و... از محصولات فولادی ایران استفاده می&zwnj;کنند.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="5 نکته مهم در مورد نبشی" href="https://www.modiranahan.com/article/217/5-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">5 نکته مهم در مورد نبشی</a></p> </blockquote> <h2><strong>بررسی و تجزیه و تحلیل صادرات فولاد در ایران</strong></h2> <p>طبق آمار انجمن فولاد ایران در سال 1399، صادرات محصولات فولادی از قبیل صادرات نبشی و ناودانی، کاهش قابل توجهی داشته است و حجم واردات کشور با کمی افزایش روبه شده است.</p> <p>باتوحه به رکود در این صنعت، مصارف داخلی کشور هم کم شده است از طرفی هم، وزارت صمت دستور کاهش حجم صادرات را تا 25 درصد داده بود که این سیاست گذاری، کاملاً بر خلاف نیاز اقتصادی کشور است هم&zwnj;چنین تحریم های بین المللی، در کاهش صادرات&nbsp; و افزایش واردات، بی تأثیر نبوده است. که این موضوع سبب شده تولیدکنندگان محصولات فولادی، حدود 60 درصد تولید خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنند.</p> <p>به نظر می&zwnj;رسد با ادامه این روند امسال هم تولید و صادرات محصولات فولادی به شدت کاهش پیدا کند.</p> <h2>میزان تولید محصولات فولادی در ایران</h2> <p>سالی که گذشت، به علت وجود تحریم ها، بیماری کرونا و باتوجه به محدودیت های وزارت صنعت، صادرات محصولات فولادی پیشرفت چشمگیری نداشته است. این درحالیست که کشور ایران جزو برترین تولیدکنندگان محصولات فولادی با کیفیت در جهان شناخته شده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="میزان تولید فولاد در جهان" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620823210238.jpg" alt="نمودار میزان تولید فولاد در جهان" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - میزان تولید فولاد در جهان</p> <h2>تاثیر منابع نفتی بر صادرات محصولات فولادی</h2> <p>همانطور که می&zwnj;دانید نفت یکی از مهم &zwnj;ترین عوامل در تأمین ارز خارجی در کشور ایران است که نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور دارد. از طرفی صنعت فولاد برای تأمین و تولید تجهیزات به ارز خارجی نیاز دارد در نتیجه باید با افزایش درآمد کشور از نفت، بخش تولید هم رشد چشمگیری پیدا کند و در همین راستا، صادرات محصولات فولادی کشور نیز افزایش یابد.</p> <p>اما آمار و ارقام موجود نشان می&zwnj;دهد که درآمد کشور از نفت، بر روی صادرات محصولات فولادی تأثیرگذار نبوده و بهتر است دولت از تولیدکنندگان محصولات فولادی حمایت کند و محدودیت های کمتری را برای صادرات این محصولات اعمال کند.</p> <h2>وضعیت کشور های صادرکننده محصولات فولادی</h2> <p>جدا از بحث صادرات محصولات فولادی از کشور ایران، باتوجه به آمار و ارقام گزارش شده در سال 1399، کشور چین، صحنه رقابت صادرات محصولات، به آمریکا را به کشور ویتنام باخت.</p> <p>در نتیجه در سال 1399، کشور های برتر صادرکننده محصولات فولادی، به بزرگترین مشتری محصولات فولادی یعنی آمریکا، به ترتیب (کانادا، مکزیک، برزیل، آلمان، ترکیه، روسیه، کره جنوبی، ژاپن و تایوان) تعیین شدند. جالب است بدانید طبق گزارش های انجمن فولاد جهانی، کشور آمریکا پنجمین تولید کننده فولاد خام در جهان است.</p> <p>مدیران آهن، همواره در کنار شماست تا&nbsp;<strong>خدمات صادارت و واردات محصولات فولادی</strong>&nbsp;را در سریع ترین زمان ممکن و با مناسب ترین هزینه برای شما ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صادرات و واردات محصولات فولادی از قبیل نبشی، ناودانی و... با کارشناسان ما با شماره <a href="tel:03134155" rel="nofollow">03134155</a> تماس حاصل فرمایید.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نمودار-میزان-صادرات-محصولات-فولادی.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1620823356493.jpg" alt="نمودار مقایسه صادرات محصولات فولادی در سال 99 و 98" />تصویر شماره 5 - مقایسه صادرات محصولات فولادی در سال 99 و 98</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲