MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

محاسبه وزن هر شاخه میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه

<p>یکی از مشخصه های میلگرد که اهمیت زیادی برای سازندگان و خریداران دارد وزن آن است. میلگرد بر خلاف تیرآهن که به صورت شاخه ای فروخته می شود بر حسب کیلوگرم به فروش می رسد به همین دلیل نیز وزن میلگرد مبنای محاسبه قیمت آن است. از طرف دیگر وزن میلگرد یکی از راه های شناخت میلگرد نیز می باشد. امروز با توجه به افزایش قیمت میلگرد، سودجویانی در بازار هستند میلگردهای متفرقه را به اسم کارخانه های مطرح به فروش می رسند. یکی از راه هایی که می توان به کمک آن از کیفیت میلگرد تا حدی مطمئن شد وزن است. به این ترتیب که اگر وزن میلگرد خارج از محدوده ی استاندارد و یا اعلامی تولیدکننده باشد احتمالا میلگرد جز میلگرهای متفرقه و فاقد استاندارد است. راه های مختلفی برای محاسبه وزن میلگرد وجود دارد. استفاده از فرمول چگالی، جداول وزنی استاندارد و وزن اعلامی تولیدکننده از جمله این روش ها هستند که به کمک آنها وزن میلگرد را به صورت تقریبی میتوان برآورد کرد. اما آنچه در بازار مبنای فروش و قیمت گذاری میلگرد است وزنی ست که به کمک باسکول محاسبه شده است. این وزن در اکثر مواقع با آنچه به صورت تقریبی به دست آمده متفاوت است اما در محدوده ی استاندارد قرار دارد.&nbsp;</p>

<p>قیمت <a title="جدول قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank">میلگرد</a> مانند بسیاری از مقاطع فولادی دیگر بر حسب کیلوگرم اعلام می شود به همین دلیل برای خریدارن وزن میلگردی که خریداری می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر میلگردهای استاندارد وزن با یک محدوده تلرانس مشخص دارند که توسط سازنده اعلام می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="rebar_weight.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1654942261623-rebar_weight.jpg" alt="rebar_weight" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - وزن هر شاخه میلگرد</p> <p><strong>آنچه در این مقاله مطالعه خواهید کرد:</strong></p> <ul> <li><a title="محاسبه وزن میلگرد به وسیله فرمول" href="#calculation">محاسبه وزن میلگرد به وسیله فرمول</a></li> <li><a title="مراجعه به استاندارد" href="#stan">مراجعه به استاندارد</a></li> <li><a title="اطلاعات سازنده" href="#producer">اطلاعات سازنده</a></li> <li><a title="وزن کردن میلگرد" href="#weight">وزن کردن میلگرد</a></li> <li><a title="وزن هر شاخه میلگرد ۱۲" href="#rebar12">وزن هر شاخه میلگرد ۱۲</a></li> <li><a title="وزن هر شاخه میلگرد ۱۴" href="#rebar14">وزن هر شاخه میلگرد ۱۴</a></li> <li><a title="وزن هر شاخه میلگرد ۱۶" href="#rebar16">وزن هر شاخه میلگرد ۱۶</a></li> <li><a title="وزن هر شاخه میلگرد ۱۸" href="#rebar18">وزن هر شاخه میلگرد ۱۸</a></li> </ul> <p><span id="calculation"></span>روش های متعددی برای محاسبه ی وزن میلگرد وجود دارد. که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد:</p> <ul> <li> <h3>محاسبه وزن میلگرد به وسیله فرمول</h3> </li> </ul> <p><span id="stan"></span>میلگرد یک مقطع دایره ای توپر ساخته شده از فولاد است. با داشتن مساحت سطح مقطع و طول میلگرد و همچنین چگالی فولاد که برابر ۷.۸ گرم بر سانتیمتر مکعب است می توان وزن میلگرد را به صورت تقریبی محاسبه نمود.</p> <ul> <li> <h3>مراجعه به استاندارد</h3> </li> </ul> <p><span id="producer"></span>هر میلگردی که تولید می شود باید با مطابق با استانداردهای ملی یا بین المللی تولید شود. در این استانداردها مشخصات کامل میلگرد از مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ذکر شده است. وزن میلگرد به همراه مقادیر تلرانس آن نیز در استاندارد ذکر شده است. کافی ست بدانیم هر میلگرد بر اساس چه استانداردی تولید شده است و با مراجعه به آن استاندارد می توانیم وزن میلگرد را به دست آوریم.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="انواع استاندارد میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/557/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow">انواع استاندارد میلگرد</a></p> </blockquote> <ul> <li> <h3>اطلاعات سازنده</h3> </li> </ul> <p><span id="weight"></span>تولیدکنندگان میلگرد مشخصات میلگرد تولیدی خود از جمله وزن میلگرد را ذکر می کنند که می توان با مراجعه به آن وزن میلگرد را به دست&zwnj;آورد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="کارخانه های تولیدکننده میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/216/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow">کارخانه های تولیدکننده میلگرد</a></p> </blockquote> <ul> <li> <h3>وزن کردن میلگرد</h3> </li> </ul> <p>اما آنچه که مبنای وزن میلگرد است و قیمت یک شاخه میلگرد نیز بر اساس آن محاسبه می شود وزن کردن میلگرد به کمک وسایل توزین مانند باسکول است. در واقع در زمان فروش میلگرد آنچه ملاک است همین عدد است که از طریق وزن کردن به دست می آید و سایر روش ها تنها تقریبی از وزن میلگرد را به دست می دهند.</p> <p><span id="rebar12"></span>در ادامه ی این <a title="مقاله" href="https://www.modiranahan.com/articleHome" target="_blank" rel="nofollow">مقاله</a> ما وزن هر میلگرد را به طور تقریبی و بر اساس استاندارد برای سایزهای پر کاربرد ذکر خواهیم کرد.</p> <h2>وزن هر شاخه میلگرد ۱۲</h2> <p>زمانی که گفته می شود سایز یک میلگرد به عنوان نمونه ۱۲ است باید توجه کنیم که این عدد به معنای این نیست که سطح مقطع میلگرد دقیقا ۱۲ میلیمتر است. در استاندارد ملی ۳۱۳۲ که مربوط به میلگردهای گرم نوردیده ی برای مسلح کردن بتن است عدد دقیق قطر زمینه میلگردها آورده شده است که در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>سایز میلگرد (قطر اسمی میلگرد)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p><strong>قطر زمینه</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="156"> <p>17</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>وزن میلگردهای ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ را به کمک فرمول و با استفاده از چگالی فولاد می توان به دست&zwnj;آورد که مقادیر آن در جدول زیر آورده شده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p><strong>سایز میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="161"> <p><strong>مساحت سطح مقطع (میلیمتر مربع)</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p><strong>وزن ۱ متر میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 149px;" width="145"> <p><strong>وزن شاخه ۱۲ متری</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="161"> <p>113</p> </td> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>0.888</p> </td> <td style="text-align: center; width: 149px;" width="145"> <p>10.656</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="161"> <p>154</p> </td> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>1.21</p> </td> <td style="text-align: center; width: 149px;" width="145"> <p>14.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="161"> <p>201</p> </td> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>1.58</p> </td> <td style="text-align: center; width: 149px;" width="145"> <p>18.96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; width: 165px;" width="161"> <p>254</p> </td> <td style="text-align: center; width: 163px;" width="159"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center; width: 149px;" width="145"> <p>24</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="rebar14"></span>مقادیر به دست آمده به وسیله فرمول با آنچه در استاندارد ملی ۳۱۳۲ آمده است نیز تطابق دارد.</p> <h2>وزن هر شاخه میلگرد ۱۴</h2> <p><span id="rebar16"></span>برای اطلاع از وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ تولید شده توسط کارخانه های میلگرد در سراسر کشور می توانید به مقاله جدول وزن میلگرد مراجعه نمایید.</p> <h2>وزن هر شاخه میلگرد ۱۶</h2> <p><span id="rebar18"></span>بر اساس رابطه و همچنین استاندارد وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ برابر ۱۸٫۹۶ کیلوگرم می باشد. البته اگر یک شاخه میل گرد ۱۶ را وزن کنید به احتمال بسیار زیادی عددی غیر از آنچه که گفته شد را مشاهده خواهید کرد. حتی در بسیاری از مواقع عددی که کارخانه به عنوان وزن میلگرد روی بندیل ها می نویسد نیز با وزن واقعی میلگرد تفاوت دارد.</p> <h2>وزن هر شاخه میلگرد ۱۸</h2> <p>میلگرد ۱۸ از میلگردهای پر کاربرد در صنعت ساختمان سازی ست که وزن آن نیز بسیار مورد توجه سازندگان قرار دارد. میلگردهای کارخانه های مختلف وزن های گوناگونی دارند. به عنوان نمونه میلگرد راد همدان از تمام میلگردهای موجود در بازار سبک&zwnj;تر است و البته قیمت بالاتری نیز نسبت به سایر میلگردها دارد.</p> <p>برای مشاهده وزن میلگرد سایز ۱۸ تولید کارخانه های مختلف مانند وزن میلگرد ۱۸ ذوب آهن، وزن میلگرد ۱۸ میانه، وزن میلگرد ۱۸ نیشابور، وزن میلگرد ۱۷ حسن رود، وزن میلگرد ۱۸ کیان کاشان، وزن میلگرد ۱۸ راد همدان، وزن میلگرد ۱۸ بناب، وزن میلگرد ۱۸ کویر کاشان، وزن میلگرد ۱۸ تیکمه داش و .... می توانید به مقاله جدول وزن میلگرد در وب سایت مدیران آهن مراجعه نمایید.</p> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲