MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

مشخصات میلگرد a2 و میلگرد a3 | تشخیص کیفیت میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>مشخصات میلگرد a2 با مشخصات میلگرد a3 چه تفاوتی دارد؟ این سوال یکی از مهمترین سوالاتی ست که در زمان سفارش و استفاده از میلگرد ممکن است پرسیده شود. میلگردها بر اساس استاندارد ملی ایران به چهار دسته تقسیم می شوند که نامگذاری آن ها به صورت سنتی به کمک استاندارد روسی انجام می شود. این چهار نوع میلگرد عبارتند از میلگردهای a1، a2، a3 و a4. میلگرد a1 سطحی صاف دارد و برای مسلح کردن بتن استفاده نمی شود اما مابقی گریدهای میلگرد برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. از این بین میلگردهای a2 و a3 کاربرد بیشتری برای افزایش مقاومت بتن دارد. میلگرد a2 از استحکام و مقاومت کمتری برخوردار است اما قابلیت خم کاری آن بیشتر است و به همین دلیل به عنوان میلگرد عرضی و خاموت کاربرد دارد. در مقابل میلگرد a3 به صورت میلگرد طولی به کار برده می شود. دلیل تفاوت این دو گرید میلگرد نیز تفاوت مشخصات و ترکیبات شیمیایی آن ها ست و با&nbsp; توجه به تفاوت در کاربرد و حجم تولید این دو گرید میلگرد، قیمت میلگرد a3 نیز با قیمت میلگرد a2 اندکی تفاوت دارد. در این مقاله در خصوص تفاوت های این دو نوع میلگرد و مشخصات آن ها به تفصیل صحبت شده است.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد آجدار" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF">قیمت میلگرد</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2>میلگرد چیست و انواع آن کدام است؟</h2> <p>پیش از آنکه در خصوص مشخصات میلگردهای a2 و a3 صحبت کنیم بد نیست مختصری به بحث پیرامون میلگرد و انواع آن بپردازیم.&nbsp;</p> <p>در اساس تعریفی که در استاندارد ملی ایران آمده است، میلگرد یا میل گرد محصولی فولادی گرم نوردیده است که به صورت ساده یا آجدار با مقطع گرد تولید می شود. میلگرد می تواند به صورت شاخه یا کلاف بسته بندی شود. منظور از شاخه طول مشخصی از میلگرد (عموما ۱۲ متر) است. میلگردهای با قطری از مقدار مشخص می توانند به صورت کلاف نیز به بازار عرضه شوند. در شکل زیر می توانید دو نوع بسته بندی میلگرد به صورت شاخه و کلاف را مشاهده کنید.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1659268397941-rebar.jpg" alt="میلگرد کلاف و میلگرد شاخه " /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - میلگرد به صورت شاخه و میلگرد به صورت کلاف</p> <p>هر چند میلگردها کاربرد صنعتی نیز دارند اما اصلی ترین کاربرد آن ها در ساختمان سازی و برای افزایش مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی ست. باتوجه به کاربردهای متنوعی که میلگرد دارد انواع مختلفی از آن نیز تولید می شود که هر کدام مشخصات مخصوص به خود را دارند. بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ میلگرد به دو گروه آج دار و ساده طبقه بندی می شوند. میلگردهای آجدار نیز به زیر گروه میلگرد آجدار مارپیچ (A2) میلگرد آج دار جناغی (A3) و میلگرد آجدار مرکب (A4) دسته بندی می شوند.&nbsp;</p> <p>از بین این سه میلگرد دو گرید A2 و A3 کاربرد بیشتری در ساختمان سازی دارند. در مجموع شناخت بیشتر از مشخصات میلگرد می تواند در طراحی و انتخاب میلگرد مناسب برای پروژه به طور مفید و موثری تاثیر گذار باشد. انتخاب میلگرد قیمت مناسب می تواند در مجموع هزینه های پروژه را به طور کلی کاهش دهد.</p> <p>در این مقاله با استفاده از مباحث مطرح شده در دو استاندارد کاربردی مربوط به میلگرد، مشخصات میلگرد A2 و مشخصات میلگرد A3 را بهتر خواهیم شناخت.&nbsp;<a title="استانداردهای 3132 و 8103" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/8103-1.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">استانداردهای 3132 و 8103</a> دو استاندارد ملی هستند که برای این منظوربه آنها استناد شده است.</p> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a title="تست میلگرد" href="#test">تست میلگرد</a> <ul> <li><a title="آزمایش تست کشش میلگرد" href="#experiment">آزمایش تست کشش میلگرد</a></li> <li><a title="آزمایش خمش میلگرد" href="#Bending">آزمایش خمش میلگرد</a></li> <li><a title="تست خمش میلگرد به صورت مجدد " href="#test-bending">تست خمش میلگرد به صورت مجدد</a></li> </ul> </li> <li><a title="آزمون خستگی با بار محوری" href="#Test-bar">آزمون خستگی با بار محوری</a> <ul> <li><a title="اصول آزمون" href="#Principles">اصول آزمون</a></li> <li><span id="test"></span><a title="محدودیت های آزمون" href="#Limitations">محدودیت های آزمون</a></li> <li><a title="روش انجام تست" href="#Do">روش انجام تست</a></li> </ul> </li> <li><a title="مشخصات ظاهری میلگرد" href="#Specifications">مشخصات ظاهری میلگرد</a></li> </ul> <h2><span id="experiment"></span>تست میلگرد</h2> <p>برای تشخیص کیفیت میلگرد و اطمینان از مشخصات فنی میلگرد، آزمون هایی طراحی شده است. این آزمونها به وسیله روش های اجرایی انجام شده توسط تولید کنندگان فولاد مسلح (بتن آرمه) تعیین شده اند.</p> <h3>آزمایش تست کشش میلگرد</h3> <p style="text-align: right;">برای انجام این آزمون اندازه مشخصی از میلگرد تعیین می گردد. روش انجام تست مطابق با <a title="استاندارد ISO 6892-1" href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/ISO-6892-1-2019.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">استاندارد ISO 6892-1</a> می باشد. هدف اصلی از انجام تست کشش، مشخص کردن درصد ازدیاد طول میلگرد در اثر کشش معرفی شده است. برای این منظور نشانه هایی بر روی میلگرد مشخص می گردد و آن را در معرض کشش قرار می دهند. فاصله بین دو نقطه پس از گسست میلگرد نسبت به فاصله اولیه دو نقطه، درصد ازدیاد طول را به دست می دهد. &nbsp;در صورتیکه بخواهیم استحکام تسلیم را محاسبه کنیم می بایست از میزان تغییرات در سطح مقطع میلگرد با توجه به مقدار نیرویی که برای گسست میلگرد به کار رفته است استفاده کنیم.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر بخوانید : <a title="میلگرد آجدار | انواع وصله میلگرد آجدار در بتن" href="https://www.modiranahan.com/article/19/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">میلگرد آجدار | انواع وصله میلگرد آجدار در بتن</a></p> </blockquote> <p><span id="Bending"></span>البته امروزه دستگاه های اتوماتیک با انجام تست کلیه مقادیر را محاسبه کرده و به صورت دیجیتال ارائه می دهند. این بدان معنی است که بر خلاف گذشته که نیاز بود همه ی مقادیر ثبت Record شده و سپس در جداول محاسباتی قرار گیرد و در نهایت اعداد به دست آمده به عنوان نتایج تست ارائه گردد، کلیه این امور به طور دیجیتال محاسبه شده و بر روی صفحه نقش می بندد. برخی از دستگاه ها نیز امکان انجام پرینت نتایج به طور مستقیم را به ما می دهند.</p> <h3>آزمایش خمش میلگرد</h3> <p>یکی از پارامترهای مهم در بحث مشخصات میلگرد خصوصا میلگرد a2 و میلگرد a3 موضوع مقاومت این محصولات در برابر خمش می باشد. موضوع مهمی که در آزمایش خمش می بایست در نظر گرفته شود، بحث دمایی است. معمولا این آزمایش را در محدوده دمایی بین 10 الی 35 درجه سانتیگراد در نظر میگیرند. اگر دماهای پایین&zwnj;تر و یا بالاتر مد نظر باشد می بایست در طراحی ذکر شده و تست آن نیز در نظر گرفته شود. اصولا فولاد در دماهای پایین رفتار ترد تری نشان می دهد ولی با توجه به اینکه دمای فولاد به کار رفته در ساختمان سازی، از 10 تا 35 درجه سانتیگراد متغیر است این محدود دمایی برای آزمون خمش انتخاب می شود. این آزمون نیز از طریق دستگاه تست خمش می تواند صورت گرفته و نتایج دقیق تری را ثبت نماید.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3>تست خمش میلگرد به صورت مجدد</h3> <p>آزمون خمش مجدد میلگرد برای سنجش میزان مقاومت میلگرد در برابر پیر سازی مصنوعی می باشد. در زمانی که میلگرد دو یا چند بار مورد خمش قرار گیرد با توجه به حرکت نابجایی ها و تجمع در مراکز تنش داخلی میلگرد، شاهد شکست میلگرد خواهیم بود. آزمون تست خمش میلگرد مجدد طوری طراحی شده است که پس از خمش مجدد اگر ترکی بر روی سطح میلگرد مشاهده نگردد، استقامت قطعه در این آزمون را نشان می دهد. ممکن است بریدگی های سطحی نرم در ریشه آج ها یا تورفتگی ها ایجاد شود که به عنوان موردی برای مردود شدن نمونه نیست. اگر عمق بریدگی بزرگتر از پهنای آن نباشد، این بریدگی ها را می توان به عنوان <span id="Test-bar"></span>ترک سطحی در نظر گرفت.</p> <blockquote> <p><span id="Principles"></span>بیشتر بخوانید: <a title="میلگرد حرارتی چیست | طبقه بندی بر اساس کاربرد میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/article/15/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">میلگرد حرارتی چیست | طبقه بندی بر اساس کاربرد میلگرد</a></p> </blockquote> <h2>آزمون خستگی با بار محوری</h2> <h3>اصول آزمون</h3> <p>در آزمون خستگی با بار محوری نمونه مورد آزمایش تحت اعمال نیروی کشش متغیر قرار می گیرد. این نیرو به صورت نوسانی کم و زیاد می شود و جهت آن تغییر می نماید. یکی از استانداردهایی که در انجام تست خستگی به آن استناد می شود استاندارد ISO 15630-1 می باشد. در بخش هشتم این استاندارد در مورد اصول و موازین انجام تست خستگی بر روی میلگرد آجدار مورد استفاده در تسلیح بتن صحبت شده است. نمودار تغییرات نیرو در تست خستگی به شکل زیر می باشد:</p> <h3>محدودیت های آزمون</h3> <p><span id="Do"></span>شرایط عمومی انجام تست مانند دیگر تست هایی است که به منظور تعیین کیفیت میلگرد انجام می شود. یکی از نکاتی که می بایست حتما در نظر گرفت این است که بخش هایی از میلگرد که در فک های دستگاه قرار میگیرد به هیچ عنوان نمی بایست مورد عملیات حرارتی قرار گرفته باشد. این به معنی این است که برای انتخاب نمونه مورد تست، بخش هایی از میلگرد که در معرض جوشکاری قرار داشته یا نزدیک به محل جوشکاری بر روی میلگرد بوده است انتخاب نگردد.</p> <h3>روش انجام تست</h3> <p>نحوه ی بستن نمونه مورد آزمایش اهمیت زیادی دارد. زاویه محور میلگرد که قرار است در معرض تست قرار گیرد، می بایست نسبت به افق کاملا عمود باشد. دلیل این امر به نحوه توزیع نیرو در میلگرد باز می گردد. اگر مقادیر بسیار ناچیزی از نیروی خمشی در اثر کج قرار گرفتن نمونه نسبت به زاویه افق ایجاد گردد، این موضوع باعث می شود نتیجه آزمون صحیح و مورد قبول نباشد.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>نکات دیگری که در انجام تست خستگی با بار محوری بر روی میلگرد آجدار در نظر می گیرند به ترتیب عبارتند از:</p> <p><strong>بیشترین و کمترین نیرو</strong></p> <p>منظور از نیروهایی است که در زمان تغییر جهت نیرو به میزان بیشترین و کمترین مقدار میرسد. اصل انجام تست خستگی بر مبنای نوسانات نیروی وارد بر قطعه می باشد. اصولا خستگی در نیروهای استاتیک یا پایدار مفهومی ندارد. نیروهای دینامکی که ناشی از فشارهای کم و زیاد شونده هستند مورد ارزیابی این آزمون می باشد.</p> <p><strong>شمارش چرخه های بارگذاری</strong></p> <p>تعداد کل چرخه های بارگذاری باید از اولین چرخه کامل بارگذاری شمرده شود. به این صورت که آغاز بارگذاری مبدا قرار گرفته و هر بار مجددا به این نقطه بازگشت یک دور محسوب می گردد.</p> <p><strong>بسامد</strong></p> <p>بسامد چرخه بارگذاری به مفهوم تعداد بار در یک محدوده زمانی مشخص می باشد. مانند مفهوم هرتز که تعداد نوسانات را در یک ثانیه مشخص می کند. این بسامد می بایست بین 1 تا 200 هرتز باشد.</p> <p><strong>دما</strong></p> <p><span id="Specifications"></span>دمای آزمون خستگی با بار محوری نمی بایست از مقدار 40 درجه سانتیگراد بالاتر برود. دلیل این امر نیز دمای واقعی ساختمان در حالات مختلف می باشد. شرایطی که میلگرد به صورت حقیقی در آن قرار میگیرد. چیزی بین 10 تا 35 درجه سانتیگراد.</p> <h2>مشخصات ظاهری میلگرد</h2> <p>مشخصات ظاهری میلگرد با در نظر گرفتن رواداری های مجاز آن مفهوم پیدا می نماید. به عنوان مثال برای اندازه گیری ارتفاع آج های طولی و یا آج های عرضی در میلگرد و عمق تو رفتگی آنها در جاهایی که یک میلیمتر و کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد رواداری آن بخش می بایست 0.01 &nbsp;میلیمتر در نظر گرفته شود. همچنین در جاهایی که مشخصه مورد اندازه گیری بیش از 1 میلیمتر است، رواداری تا 0.02 میلیمتر، برای اندازه گیری فاصله بین آج عرضی یا تورفتگی از دو ردیف آج یا تورفتگی عرضی مجاور هم رواداری 0.05 میلیمتر و در نهایت اندازه گیری فاصله های بین آج عرضی یا تورفتگی ها وقتی تعیین گام بلند باشند این رواداری می تواند تا میان 0.5 میلیمتر نیز لحاظ گردد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 88px;"> <td style="height: 88px;" width="104"> <p><strong>کد میلگرد</strong></p> </td> <td style="height: 88px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>علامت در استاندارد ملی</strong></p> </td> <td style="height: 88px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>حداقل استحکام تسلیم MPa</strong></p> </td> <td style="height: 88px; text-align: center;" width="104"> <p><strong>حداقل استحکام کششی MPa</strong></p> </td> <td style="height: 88px; text-align: center;" width="112"> <p><strong>شکل ظاهری</strong></p> </td> <td style="height: 88px; text-align: center;" width="96"> <p><strong>رده سختی</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px;" width="104"> <p>میلگرد A1</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>س 240</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>240</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>360</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="112"> <p>میلگرد ساده</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>نرم</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px;" width="104"> <p>میلگرد A2</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>آج 340</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>340</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>500</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="112"> <p>میلگرد آجدار مارپیچ</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>نیمه سخت</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px;" width="104"> <p>میلگرد A3</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>آج 400</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>400</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>600</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="112"> <p>میلگرد آجدار جناغی</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>سخت</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="height: 58px;" width="104"> <p>میلگرد A4</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>آج 500</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>500</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="104"> <p>650</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="112"> <p>میلگرد آجدار مرکب</p> </td> <td style="height: 58px; text-align: center;" width="96"> <p>سخت</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 1 -&nbsp;مشخصات میلگرد با استانداردهای مختلف</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td width="104"> <p><strong>استاندارد میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>کربن C</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>سیلیسیم Si</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>منگنز Mn</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>گوگرد S</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>فسفر P</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>میلگرد A1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.55</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.75</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.05</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>میلگرد A2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>میلگرد A3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> </tr> <tr> <td width="104"> <p>میلگرد A4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.045</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره 2 -&nbsp;ترکیب شیمیایی میلگرد با استانداردهای مختلف</p> <h2>کاربرد میلگرد A1</h2> <p>میلگرد ساده به دلیل مقاومت کمتر نسبت به میلگرد های آجدار، برای خمکاری و جوشکاری بسیار مناسب است. به همین دلیل میلگرد A1 بیشتر در تولید اتصالات صنعتی، اتصالات خودروسازی، عملیات خاموت زنی، زیربنایی در جاده ها و ... استفاده می شود. در عین حال از این میلگرد به دلیل نداشتن آج نمی توان به عنوان میلگرد مقاومتی استفاده کرد. بنابراین از این میلگرد کمتر در ساخت و ساز استفاده می شود.</p> <h2>کاربرد میلگرد A2</h2> <p>عموماً از این میلگرد در ستون ها، دیوارهای برشی، تیرها و تیرچه ها، ساخت خاموت یا در موقعیت هایی که نیاز به شکل پذیری بالایی وجود دارد، استفاده می شود. این نکته را در نظر داشته باشید از میلگرد A2 در موقعیت هایی که تغییرات دمایی وجود دارد استفاده نمی کنند زیرا این میلگرد مقاومت کششی کمی به بتن می دهد.</p> <h2>کاربرد میلگرد A3</h2> <p>کاربرد میلگرد A2و A3 در ساختمان سازی از بقیه انواع میلگرد بیشتر است. این میلگرد بیشتر برای ستون ها، تیرهای بتنی، دیوار های برشی و عمدتاً به عنوان میلگرد طولی مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد به دلیل داشتن درصد بالای کربن، کمی ترد و شکننده می باشد بنابراین نباید عملیات جوشکاری بر روی آن صورت گیرد.</p> <h2>کاربرد میلگرد A4</h2> <p>برای مناطق کویری که تغییرات دمایی زیادی وجود دارد، این نوع میلگرد بهترین گزینه&nbsp; می باشد علاوه بر این، از میلگرد A4 در طراحی و ساخت سازه های سنگین این میلگرد کاربرد فراوانی دارد. باید گفت که در حال حاضر بیشترین تقاضا برای میلگرد های A2 و A3 می باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="22.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1671619344745-22.jpg" alt="انواع میلگرد ساده و آجدار" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - انواع میلگرد ساده و آجدار</p> <h2 style="text-align: right;">خرید میلگرد a2&nbsp; و خرید میلگرد a3</h2> <p>حال که با مشخصات میلگرد a2 و a3 اشنا شدید چنانچه قصد خرید میلگرد دارید می توانید از طریق شرکت مدیران آهن اقدام نمایید. مدیران آهن یکی از شرکت های با تجربه در زمینه تامین مقاطع فولادی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی، لوله، ورق و ... است که می تواند با کمترین قیمت و در سریعترین زمان ممکن نیاز شما را به انواع میلگرد a2 و a3 بر طرف نماید.&nbsp;</p> <p>برای استعلام قیمت میلگرد به وب سایت مدیران آهن مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن <a title="tel" href="tel:03134155">۰۳۱۳۴۱۵۵</a> تماس حاصل فرمایید.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <figure id="attachment_2913" class="wp-caption aligncenter" aria-describedby="caption-attachment-2913"> <figcaption id="caption-attachment-2913" class="wp-caption-text"></figcaption> </figure>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲