MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ضوابط جوشکاری میلگرد

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه
<p>از جمله روش هایی که برای اتصال میلگردها به هم می توان استفاده نمود جوشکاری میلگرد است. اما در خصوص جوشکاری میلگردها ضوابط مشخصی وجود دارد که امکان جوشکاری همه ی انواع میلگرد را به ما نمی دهد. آنچه در جوشکاری فولادها اهمیت دارد درصد کربن آنهاست. به طور کلی اگر درصد کربن معادل فولاد از ۰٫۵۱ درصد کمتر باشد امکان جوشکاری آن وجود دارد. به این ترتیب تنها میلگردهای گرید A1 و A2 را می توان جوشکاری نمود و از جوشکاری میلگردهای گرید A3 و A4 مجاز نمی باشد.&nbsp;</p>
<blockquote> <p><a title="قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener">قیمت میلگرد</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2>جوشکاری فولاد</h2> <p>یکی از روش هایی که برای اتصال فلزات به یکدیگر استفاده می شود جوشکاری ست. دراین فرایند دو قطعه در اثر حرارت تا دمای نزدیک ذوب گرم شده و سپس به هم متصل می شوند. حرارت دادن و ذوب کردن فلزات به روش های مختلفی می تواند انجام شود و همین مساله نیز باعث به وجود آمدن انواع مختلفی از جوشکاری شده است. پارامترهای بسیاری زیادی در فرایند جوشکاری وجود دارد که توجه نکردن به آن ها می تواند باعث خراب شدن جوش یا محصول نهایی شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="welding-rebar.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1655532364203-welding-rebar.jpg" alt="welding-rebar." /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - جوشکاری میلگرد</p> <h2>دلیل جوشکاری میلگرد</h2> <p>همانطور که می&zwnj;دانیم <a title="جدول قیمت میلگرد" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="nofollow noopener">میلگرد</a>ها در کارخانه در طول ۱۲ متر تولید می شوند. طبیعتا برای ساختمان های بلند مرتبه نمی توان از میلگردهای یک تکه استفاده کرد و لازم است تا در محل هایی میلگردها به هم متصل شوند حال با توجه به اینکه جوشکاری برای اتصال فلزات روشی بسیار مقرون به صرفه و سریع است و میلگردهای ساختمانی نیز از جنس فولاد هستند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا از جوشکاری می توان برای اتصال میلگردها در ساختمان استفاده نمود؟</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://www.modiranahan.com/article/3378/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF" rel="nofollow">آشنایی با الکترودهای جوش پوشش دار</a></span></p> </blockquote> <h2>جوش پذیری میلگردهای ساختمانی</h2> <p>بحث جوش پذیری میلگردهای ساختمانی در محل وصله ها همواره یکی از چالش های سازندگان بوده است که در این مقاله ما قصد داریم در خصوص آن صحبت کنیم.</p> <p>به طور کلی جوش پذیری فولادها و از جمله میلگرد به عناصر سازنده ی آنها بستگی دارد. در بین عناصری که در فولاد وجود دارد کربن نقش بسیار مهمی در این خصوص ایفا می کند. اگر مقدار کربن معادل میلگردی از ۰٫۵۱ درصد کمتر باشد می توان آن را جوش داد. با توجه به این مساله برای اینکه متوجه شویم چه میلگردهایی را می توان جوش داد باید به جدول ترکیبات شیمیایی میلگردها که توسط استاندارد ملی ۳۱۳۲ ارائه شده است مراجعه کنیم.</p> <p>در این استاندارد مقدار کربن معادل برای گریدهای مختلف میلگرد ذکر شده است که در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 216px;" width="212"> <p><strong>نوع میلگرد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p><strong>علامت مشخصه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p><strong>حداکثر کربن معادل</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 216px;" width="212"> <p>ساده</p> </td> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>س ۲۴۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 216px;" rowspan="2" width="212"> <p>آجدار مارپیچ</p> </td> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۳۴۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>0.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۳۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>0.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 216px;" rowspan="2" width="212"> <p>آجدار جناغی</p> </td> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۴۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۴۲۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>0.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 216px;" rowspan="2" width="212"> <p>آجدار مرکب</p> </td> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۵۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 220px;" width="216"> <p>آج ۵۲۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 199px;" width="195"> <p>0.61</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره ۱ - درصد کربن معادل میلگردهای مختلف</p> <p>همانطور که مشاهده می کنید با توجه به مقدار کربن معادل در گریدهای مختلف میلگرد تنها میلگردهای A1 و A2 می توانند تحت عملیات جوشکاری قرار بگیرند و اتصال میلگردهای گرید A3 و A4 از طریق جوشکاری به یکدیگر مجاز نمی باشد.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="آموزش جوشکاری آهن" href="https://www.modiranahan.com/article/327/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA" rel="nofollow">آموزش جوشکاری آهن</a></p> </blockquote> <h2>ضوابط جوشکاری میلگرد</h2> <p>ضوابط مربوط به جوشکاری میلگرد در آیین نامه بتن ایران ذکر شده است که برخی از آنها عبارتند از:</p> <ul> <li>اتصال سر به سر میلگردها به روش فورجینگ تنها در کارخانه و بر روی میلگردهایی که سایز ۱۰ و بالاتر دارند مجاز می باشد.</li> <li>جوشکاری به وسیله قوس الکتریکی روی میلگردها باید به وسیله الکترود مناسب با جنس فولاد انجام شود.</li> <li>در خصوص جوشکاری پهلو به پهلوی میلگردهای باید توجه داشت که سایز میلگرد بین ۶ تا ۳۶ باشد. همچنین اگر جوش به صورت یک طرفه انجام می شود طول جوش نباید از ۱۰ برابر قطر میلگرد کوچکتر کمتر باشد. برای جوشهای دوطرفه این عدد می تواند ۵ باشد.</li> </ul> <h2>اصول جوشکاری فورجینگ میلگرد</h2> <p>با توجه به اینکه از روش جوشکاری سر به سر (فورجینگ) میلگرد در پروژه های ساختمانی استفاده زیادی می شود. سازمان نظام مهندسی ضوابط مربوط به اجرای صحیح این نوع جوش را به را صورت زیر اعلام کرده است:</p> <ul> <li>انجام جوشکاری تنها روی میلگردهای گرم نوردیده گرید S300 و S400 مجاز است.&nbsp;</li> <li>استفاده از وصله های جوش باید در نقشه های سازه به طور دقیق درج شود.&nbsp;</li> <li>شرکت اجرا کننده جوشکاری لازم است تا نسبت به تهیه مدارک دستورالعمل های جوشکاری، الزامات بازرسی، نظارمت و کنترل کیفیت جوش اقدام نماید.&nbsp;</li> <li>با توجه به اینکه قطر میلگرد در محل جوش داده شده افزایش می یابد باید دقت لازم جهت کاور میلگرد صورت پذیرد.&nbsp;</li> <li>جوشکاری باید توسط جوشکارانی انجام شود که گواهینامه تست ارزیابی کیفی جوشکاران را از مرجع معتبر دریافت کرده باشد.&nbsp;</li> <li>پیش از انجام جوش آرماتور باید کاملا تمیز و عاری از هر گونه زنگ زدگی باشد.&nbsp;</li> <li>سطح میلگرد پیش از جوش نباید هیچگونه تغییر شکلی داشته باشد. اگر اینگونه است باید محل جوشکاری بریده شده و سطح صاف گردد.&nbsp;</li> <li>آلودگی هایی نظیر سیمان و گچ و ... پیش از جوشکاری باید برداشته شود.&nbsp;</li> <li>سطح میلگرد پیش از جوشکاری باید صاف و عمود بر راستای میلگرد باشد.&nbsp;</li> <li>عمل برش میلگرد باید همزمان با جوشکاری اجرا شود.&nbsp;</li> <li>انجام جوشکاری در شرایط جوی نامناسب مانند باد و باران و برف مجاز نیست.&nbsp;</li> <li>کلیه مراحل جوشکاری باید به صورت چشمی بازرسی شود.&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" title="forging.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1655534861433-forging.jpg" alt="forging" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۲ - جوش فورجینگ</p> <blockquote> <p style="text-align: right;">بیشتر مطالعه کنید: <a title="الکترود مناسب برای جوشکاری پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/article/470/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84" rel="nofollow">الکترود مناسب برای جوشکاری پروفیل</a></p> </blockquote>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲