MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

تفاوت تیر آهن بال پهن سبک و بال پهن سنگین

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه
<p>تیرآهن، یکی از مقاطع فولادی پر کاربردی است که برای افزایش استحکام سازه ها از آن ها استفاده می شود. تیرآهن فولادی از 2 بال و یک جان تشکیل شده که انواع مختلفی را شامل می شود. یکی از انواع تیرآهن، تیرآهن هاش است که ظاهری بسیار شبیه به حرف انگلیسی H دارد. این پروفیل نورد شده، به سه دسته سبک، سنگین و فوق سنگین تقسیم می شود که هر کدام تفاوت هایی با هم دارند ولی اصلی ترین تفاوت آن ها باهم تفاوت در اندازه ضخامت آن هاست. هدف از این نوشته آشنایی بیشتر با انواع تیرآهن هاش، بررسی تفاوت های تیرآهن هاش سبک و سنگین، جداول وزنی تیرآهن هاش، آشنایی با برترین تولید کنندگان تیرآهن هاش و ... بوده است. اگر خریدار یا متقاضی تیرآهن هاش هستید این نوشته از مدیران آهن را تا پایان مطالعه کنید.</p>
<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیرآهن-هاش-fooladfidar.com_.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1628518050439.jpg" alt="تیرآهن فولادی هاش یا بال پهن" /></p> <blockquote> <p><a title="قیمت تیرآهن هاش" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/83/%D9%87%D8%A7%D8%B4" target="_blank" rel="noopener">قیمت تیرآهن هاش</a> در بازار آهن</p> </blockquote> <h2><a title="تیر آهن هاش چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/wiki/48/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">تیر آهن هاش چیست؟</a></h2> <p>فولاد برای اولین بار در سال 1980 میلادی در ساختمان راند مکنالی در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن تا به امروز به طور وسیع در ساخت سازه ها به کار گرفته شده است. از جمله مهمترین و پرکاربردترین انواع تیرهای آهنی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد تیر آهن هاش یا بال پهن است. این تیر آهن یک پرفیل نورد شده است و به دلیل سطح مقطع هاش (H) شکل خود به این نام شناخته می شود. تیر آهن های هاش یا بال پهن در مقایسه با تیر آهن های معمولی یا آی (I) دارای بال های با ضخامت و پهنای بیشتری هستند و به همین دلیل سنگین تر از تیر آهن های معمولی می باشند.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیر آهن هاش" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1628517614808.jpg" alt="تیر آهن هاش" />شکل شماره 1- تیر آهن هاش</p> <h2>فرآیند تولید تیر آهن هاش یا بال پهن</h2> <p>تیر آهن های بال پهن دارای ممان اینرسی هندسی بالایی بر واحد وزن هستند و در مقابل تابیدگی و خم شدن مقاومت بسیار بالایی دارند. به همین دلیل در ساخت ستون ها، تیرها و تیرهای پل در ساختمان ها و سازه های مهندسی به کار می روند.</p> <p>محصولاتی مانند تیر آهن هاش که دارای سطح مقطع مستطیلی نیستند می توانند از طریق نورد تولید شوند. در شکل شماره 2 فرایند شکل دهی، نام قسمت های مختلف تیر آهن هاش و همچنین تجهیزات نورد در فرایند تولید تیر آهن های هاش نمایش داده شده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title=" فرآیند تولید تیر آهن هاش" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1628517742661.jpg" alt=" فرآیند تولید تیر آهن هاش" />تصویر شماره 2- فرآیند تولید تیر آهن هاش</p> <h2>فرآیند تولید تیرآهن هاش</h2> <p>به طور کلی می توان گفت فرآیند تولید تیرآهن هاش به صورت زیر است:</p> <ul> <li>پخت و افزایش دمای شمش فولادی</li> <li>شکل دهی و فرم دهی شمش ها</li> <li>عبور دادن از ایستگاه های چند مرحله ای برای تحت فشار قرار دادن محصول</li> <li>کاهش لبه ها و ضخامت بال</li> <li>سایزینگ نهایی</li> </ul> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="تفاوت تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/article/325/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="nofollow noopener">تفاوت تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن چیست؟</a></p> </blockquote> <h2>انواع تیر آهن بال پهن</h2> <p>تیر آهن های هاش بر اساس ضخامت بال ها&nbsp; به سه دسته تقسیم می شوند:</p> <ul> <li>تیرآهن هاش سبک (HEA)</li> <li>تیرآهن هاش سنگین (HEB)</li> <li>تیرآهن هاش فوق سنگین (HEM)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مقطع تیرآهن هاش" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%B4.jpg" alt="مقطع تیرآهن هاش" />تصویر شماره 3 &ndash; مقطع تیرآهن هاش</p> <h3>تیر آهن های هاش سبک (HEA)</h3> <p>تیر آهن های هاش سبک (HEA) ارتفاع کمتری نسبت به عرض خود داشته و در مقایسه با تیر آهن های هاش سنگین و فوق سنگین دارای ضخامت بال و جان کمتری می باشند. ضخامت جان این نوع تیر آهن در محدود 5 تا 16.5 میلی متر و ضخامت بال آن در بازه 8 تا 31 میلی متر قرار دارد.</p> <h3>تیرآهن های هاش سنگین (HEB)</h3> <p>تیرآهن های هاش سنگین دارای ارتفاع (h) برابر با عرض (w) خود هستند. ضخامت جان تیرآهن های سنگین در محدوده 6 تا 19 میلی متر و ضخامت بال آن ها بین 10 تا 36 میلی متر قرار دارد.</p> <h3>تیر آهن های فوق سنگین&nbsp;(HEM)</h3> <p>اما در تیر آهن های فوق سنگین ارتفاع (h) از عرض (w) بیشتر است. ضخامت جان تیرآهن های فوق سنگین در بازه 20 تا 40 میلی متر و ضخامت بال آن ها در محدود 12 تا 21 میلی متر قرار دارد.</p> <p>به منظور درک بهتر تفاوت تیر آهن های هاش سبک، سنگین و فوق سنگین در جدول زیر مشخصه های تیرآهن های HEA100، HEB100 و HEM100 مقایسه شده است.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>مساحت سطح</strong></p> <p><strong>(مترمربع)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p><strong>وزن در واحد طول kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p><strong>ضخامت بال tf</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p><strong>صخامت جان tw</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="88"> <p><strong>طول w</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p><strong>ارتفاع h</strong></p> <p><strong>(میلیمتر)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.561</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="88"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>96</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>HEA100</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.567</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>20.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="88"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>HEB100</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>0.619</p> </td> <td style="text-align: center;" width="79"> <p>42.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="94"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="88"> <p>106</p> </td> <td style="text-align: center;" width="89"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>HEM100</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="جدول وزن تیرآهن هاش" href="https://www.modiranahan.com/wiki/81/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4" target="_blank" rel="nofollow noopener">جدول وزن تیرآهن هاش</a></p> <h2>ابعاد تیر آهن هاش</h2> <p>تیر آهن در ایران معمولا در سایز 6 تا 14 متر و طبق استاندارد های اروپایی تولید می شود.</p> <p>همانطور که گفته شد تیر آهن های بال پهن بر اساس ضخامت، به سه دسته سبک، سنگین و فوق سنگین دسته بندی می شوند. در جداول زیر می توانید مشخصات انواع تیر آهن های بال پهن بر اساس استاندارد اروپایی را ملاحظه فرمایید.</p> <h3>جدول مشخصات تیرآهن هاش سبک</h3> <table class="table1200" style="width: 257px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="257"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" colspan="4" width="257">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>&nbsp;HEA</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>ارتفاع</strong><br /><strong> H</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>عرض</strong><br /><strong> W</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p><strong>ضخامت</strong><br /><strong> tw</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>96</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>114</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>133</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>5.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>152</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>171</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>190</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>6.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>210</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>230</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>7.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>290</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>8.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>330</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>9.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>350</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>390</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>440</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>11.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>490</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>540</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>12.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>590</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>640</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>13.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>690</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>14.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>790</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>890</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>990</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>16.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEA</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ارتفاع<br /> <strong>H</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>عرض<br /> <strong>W</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="78"> <p>ضخامت<br /> <strong>tw</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 280px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width: 268px;" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p><strong>HEA</strong></p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p><strong>ضخامت</strong><br /><strong> tf</strong></p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p><strong>وزن</strong><br /><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p><strong>مساحت سطح</strong><br /><strong> m2/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>8</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>17.0</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>0.561</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>8</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>20.3</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>0.677</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>8.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>25.1</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>0.794</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>9</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>31.0</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>0.906</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>9.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>36.2</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.02</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>10</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>43.1</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.14</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>11</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>51.5</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.26</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>12</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>61.5</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.37</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>12.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>69.5</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.48</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>13</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>77.8</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.60</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>14</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>90.0</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>15.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>99.5</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>16.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>107</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.79</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>17.5</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>114</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.83</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>19</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>127</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>1.91</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>21</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>142</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.01</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>500</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>23</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>158</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.11</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>550</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>24</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>169</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.21</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>600</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>25</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>181</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.31</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>193</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.41</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>27</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>208</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>229</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.70</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>256</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>2.90</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>31</p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>277</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>3.10</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 56px; text-align: center;"> <p><strong>HEA</strong></p> </td> <td style="width: 60px; text-align: center;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tf</strong></p> </td> <td style="width: 59px; text-align: center;"> <p>وزن<br /> kg/m</p> </td> <td style="width: 93px; text-align: center;"> <p>مساحت سطح<br /> m2/m</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>جدول مشخصات تیرآهن هاش سنگین</h3> <table class="table1200" style="width: 280px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="280"> <tbody> <tr> <td style="width: 266px;" colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p><strong>HEB</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p><strong>ارتفاع</strong><br /><strong> H</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p><strong>عرض</strong><br /><strong> W</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p><strong>ضخامت</strong><br /><strong> tw</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>6</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>6.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>8.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>9.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>10.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>11.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>12.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>13.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>14</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>14.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>15.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>17</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>17.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>18.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>19</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p><strong>HEB</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>ارتفاع<br /> <strong>H</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 58px;"> <p>عرض<br /> <strong>W</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 72px;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tw</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 280px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="280"> <tbody> <tr> <td colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEB</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>ضخامت</strong><br /><strong> tf</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>وزن</strong><br /><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>مساحت سطح</strong><br /><strong> m2/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20.8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.567</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>27.2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.686</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>34.4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.805</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>43.4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.918</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>52.2</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.04</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>62.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.15</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>72.8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.27</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>84.8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.38</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>94.8</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.50</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.62</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>119</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.73</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>129</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.77</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>137</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>145</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.85</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>158</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.93</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>174</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.03</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>28</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>191</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>203</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.22</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>216</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>31</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>229</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>245</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.52</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>267</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.71</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>35</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>297</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.91</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3.11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEB</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tf</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>وزن<br /> kg/m</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>مساحت سطح<br /> m2/m</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>جدول مشخصات تیرآهن هاش فوق سنگین</h3> <table class="table1200" style="width: 280px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="280"> <tbody> <tr> <td colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEM</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ارتفاع<br /> <strong>H</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>عرض<br /> <strong>W</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tw</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>106</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>126</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>12.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>146</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>166</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>186</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>14.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>206</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>226</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>15.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>270</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>248</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>290</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>268</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>288</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>18.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>310</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>359</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>309</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>377</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>309</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>395</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>308</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>432</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>307</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>478</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>307</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>524</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>306</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>572</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>306</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>620</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>305</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>668</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>305</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>716</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>304</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>814</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>303</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>910</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>302</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1008</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>302</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEM</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ارتفاع<br /> <strong>H</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>عرض<br /> <strong>W</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tw</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="width: 280px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="280"> <tbody> <tr> <td colspan="4">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEM</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>ضخامت</strong><br /><strong> tf</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>وزن</strong><br /><strong> kg/m</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p><strong>مساحت سطح</strong><br /><strong> m2/m</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>100</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>42.6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.619</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>53.1</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.738</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>140</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>64.4</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.857</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>77.6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>0.970</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>180</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>90.6</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.09</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>200</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>105</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.20</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>220</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>120</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>240</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>32</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>160</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.46</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>260</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>32.5</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>176</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.57</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>280</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>33</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>192</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.69</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>300</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>39</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>242</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.83</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>320</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>250</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.87</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>340</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>253</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.90</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>360</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>255</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>1.93</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>400</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>261</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>450</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>268</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.10</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>500</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>275</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>550</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>284</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.28</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>600</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>291</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.37</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>650</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>299</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.47</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>700</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>306</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>800</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>323</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.75</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>900</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>339</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>2.93</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>1000</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>40</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>355</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>3.13</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p><strong>HEM</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>ضخامت<br /> <strong>tf</strong></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>وزن<br /> kg/m</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>مساحت سطح<br /> m2/m</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>کاربرد انواع تیرآهن های هاش</h2> <p>به طور کلی تیرآهن هاش برای کاربردهایی که در ادامه یادآوری شده اند، بیشترین استفاده را دارند.</p> <ul> <li>مورد استفاده برای ساخت سازه ها، پل های بزرگ، تولید ماشین آلات صنعتی</li> <li>تولید خرپا و ستون های مستحکم</li> <li>امکان استفاده به عنوان تکیه گاه های عمودی</li> <li>ساخت اسکله، کشتی و سد سازی</li> </ul> <h2>تفاوت تیرآهن هاش سبک و سنگین</h2> <p>مهمترین تفاوت های هاش سبک و سنگین به شرح زیر می باشد:</p> <ul> <li><strong>تفاوت در وزن</strong>: اولین تفاوت هاش سبک و سنگین همانطور که از نامش پیداست، تفاوت در وزن آن هاست. از هاش سبک به دلیل کمتر بودن وزن آن بیشتر برای کاربردهایی همانند ساخت و ساز معمولی استفاده می کنند ولی از هاش سنگین بیشتر برای کاربردهای جدی تر، صنعتی و یا در ساخت سازه های عظیم استفاده می شود. به این نکته توجه کنید معمولاً &nbsp;هاش سنگین در طبقات پایینی مورد استفاده قرار می گیرد تا بار اضافی به ساختمان وارد نشود.</li> <li><strong>تفاوت در ابعاد</strong>: هاش سبک طول بال کمتری نسبت به ارتفاع دارد و ضخامت جان آن هم کمتر از ضخامت بال می باشد در مقایسه هاش سنگین ضخامت بال و جان هم اندازه ای دارد و ارتفاع و طول بال آن باهم برابر است. در ضمن هاش سنگین قابلیت تولید تا طول 100 متر را داشته ولی هاش سبک نهایتاً تا 30 متر قابلیت تولید دارد.</li> <li><strong>تفاوت در استحکام</strong>: هاش سنگین به دلیل وزن بیشتری که دارد، می تواند نیروهای کششی بیشتری را نسبت به هاش سبک تحمل کند. اگرچه هاش سبک در برابر کمانش موضعی بهتر عمل می کند ولی به طور کلی با افزایش وزن هاش سنگین، استحکام آن هم افزایش پیدا می کند.</li> <li><strong>تفاوت در فرآیند تولید</strong>: هاش سنگین توسط نورد های چند جهته تولید می شود ولی هاش سبک طی فرآیند نورد ساده تولید می گردد. در ضمن برای تولید هاش سبک فقط از یک مجموعه رول معمولی استفاده می شود.</li> <li><strong>تفاوت در کاربرد</strong>: تیرآهن ها به طور کلی برای ساخت ستون، اسکلت فلزی ساختمان، پل سازی و تولید ماشین آلات سنگین کاربرد دارد. در مقابل آن هاش سبک به دلیل وزن سبک تر برای کاربردهایی استفاده می شود که نیاز است وزن کمتری به سازه وارد شود یا استحکام زیادی لازم نیست.</li> </ul> <h2><a title="کارخانه های تولید تیراهن در ایران" href="https://www.modiranahan.com/article/85/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">تولید کنندگان تیر آهن هاش سبک و سنگین</a></h2> <p>تیر آهن هاش به دو صورت وارداتی و تولید داخل در بازار وجود دارد که عمده تیر آهن های وارداتی محصول کشورهای کره، اسپانیا و اوکراین هستند. از مهمترین تولید کنندگان تیر آهن هاش داخلی می توان کارخانه ذوب آهن اصفهان، کارخانه فولاد البرز ایرانیان، کارخانه فولاد غرب آسیا، جهان فولاد غرب (کرمانشاه)، یزد و شاهین بناب را نام برد.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="راهنمای خرید تیرآهن" href="https://www.modiranahan.com/article/195/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%87%D9%86" target="_blank" rel="nofollow noopener">راهنمای خرید تیرآهن</a></p> </blockquote> <h2><a title="قیمت تیر آهن هاش" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/83/%D9%87%D8%A7%D8%B4" target="_blank" rel="noopener">قیمت تیر آهن هاش</a> سبک و سنگین</h2> <p>قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین روزانه با توجه به قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا ممکن است دچار نوسان شود بنابراین قیمت ثابتی برای این محصول پر کاربرد نمی توان در نظر گرفت. شما خریدار محترم می توانید برای اطلاع از قیمت لحظه ای تیرآهن هاش سبک وسنگین از طریق چت آنلاین کارشناسان مدیران آهن را مطلع کنید یا با شماره <a href="TEL:03134155">03134155</a> تماس بگیرید؛ لازم به ذکر است سایت مدیران آهن روزانه پس از اعلام قیمت توسط کارخانه قیمت انواع تیرآهن را در سایت به روز رسانی می کند. حتی برای شما خریدار و فروشنده گرامی در سایت قابلیت مشاهده نمودار قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه تیرآهن هاش وجود دارد.</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲