MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن پروفیل

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
مدت مطالعه: دقیقه

<p>وزن پروفیل (Profile weight) از مشخصات اصلی این مقطع فولادی می باشد که در زمان خرید بسیار به خریدار کمک می کند. پروفیل ها محصولی فولادی هستند که شکل سطح مقطع آن ها در تمام طولشان ثابت و بدون تغییر است. مقطع پروفیل می تواند به شکل های مختلف مانند دایره، مربع یا مستطیل و حتی اشکال باز باشد. بر همین مبنا پروفیل ها را به دو دسته ی باز و بسته تقسیم بندی می کنند. از پروفیل های بسته می توان قوطی پروفیل، لوله و ... و از پروفیل های باز تیرآهن، تسمه، میلگرد، نبشی و ناودانی ... را نام برد. ما در این مقاله به ارائه ی جدول وزن پروفیل با مقطع مربع و مستطیل که به اختصار به آن ها پروفیل هم گفته می شود پرداخته ایم. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="پروفیل.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1645348770212.jpg" alt="وزن پروفیل" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 1 - ابعاد پروفیل با مقطع مستطیل</p> <blockquote> <p>لیست <a title="قیمت پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/64/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank" >قیمت پروفیل</a> در بازار&zwnj; آهن</p> </blockquote> <h2>مفهوم کلی پروفیل چیست؟</h2> <p>پروفیل به هر قطعه ای با سطح مقطع ثابت مربع یا مستطیل گفته می شود. بیشترین کاربرد پروفیل در صنایع خودروسازی و ساختمان سازی است. بهتر است بدانید قوطی پروفیل به منظور سبک سازی ساختمان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین با توجه به کاربرد وسیع پروفیل محاسبات وزن پروفیل یکی از مهمترین محاسبات برای استفاده از آن ها می باشد. در ادامه روش های محاسبه وزن انواع پروفیل به همراه جداول وزنی آن ها در اختیار شما قرار داده شده است.</p> <h2>وزن پروفیل فولادی</h2> <p><a title="وزن پروفیل" href="https://www.modiranahan.com/article/64/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84" rel="nofollow">وزن پروفیل</a>&nbsp;(Profile weight) و یا هر مقطع فولادی دیگر را می توان به سادگی از روی چگالی آن به دست&zwnj;آورد. به عنوان مثال چگالی فولاد برابر 7.85 گرم بر سانتیمتر مکعب است. به این معنا که هر سانتیمتر مکعب از آن 7.85 گرم وزن دارد. حال اگر ما بتوانیم حجم یک مقطع فولادی را به دست آوریم به راحتی با ضرت کردن آن در چگالی وزن آن مقطع به دست می آید. این فرمول برای تمام مقاطع و با هر متریالی قابل استفاده است. تنها باید از چگالی یا وزن مخصوص همان متریال در فرمول استفاده کرد. اما این فرمول در عین سادگی یک چالش نیز به همراه دارد و آن این است که محاسبه حجم یک مقطع فولادی همیشه هم کار راحتی نیست. البته برای پروفیل هایی که سطح مقطع آن ها شکل هندسی منظم دارد مانند دایره یا مربع ومستطیل می توان به سادگی از این فرمول استفاده کرد. در ادامه فرمول محاسبه ی وزن پروفیل برای چند متریال مختلف&nbsp; ارائه خواهد شد.&nbsp;</p> <h2>وزن پروفیل با سطح مقطع نامنظم</strong>&nbsp;</h2> <p style="text-align: left;">مساحت سطح مقطع بر اساس مترمربع * طول پروفیل&nbsp; بر اساس متر * وزن مخصوص پروفیل بر اساس کیلوگرم بر متر مکعب<em>= </em><strong>وزن پروفیل </strong>(کیلوگرم)</p> <h3>وزن قوطی</h3> <p>اکثر پروفیل هایی که توسط کارخانه تولید میشوند دارای اشکال مربع و مستطیل هستند. که به آنها قوطی میگویند. کلمه قوطی و پروفیل با یکدیگر تفاوتی ندارد و به دلیل همه گیر شدن این کلمه، زبان زد خیلی از افراد فعال در این حوزه شده است. ضخامت قوطی از 1.5 تا 8 میلیمتر متغیر است. ضخامت، تاثیر مستقیمی در وزن قوطی دارد هرچقدر ضخامت قوطی بیشتر باشد وزن نیز بیشتر میشود.</p> <h2>فرمول محاسبه وزن قوطی فولادی</h2> <p>پروفیل قوطی شامل انواع مقاطع بسته سبک و سنگین می باشند.<strong> برای محاسبه وزن قوطی پروفیل</strong> :</p> <p style="text-align: left;">&nbsp; طول پروفیل*ضخامت (cm) *طول (cm)*عرض (cm) * چگالی فولاد بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب&nbsp;<strong>= وزن قوطی بر حسب گرم</strong></p> <h2>فرمول محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم</h2> <p>پروفیل های آلومینیوم از آلیاژهای قابل بازیافت تولید میشود که به دلیل قیمت مناسب، وزن کم ، چگالی پایین، ضد زنگ بودن و ... مورد توجه سازندگان درب و پنجره قرار میگیرد.</p> <p style="text-align: left;">ضخامت (cm) *طول (cm)*عرض (cm) * چگالی آلومینیوم&nbsp;<strong>= وزن پروفیل آلومینیوم بر حسب گرم</strong></p> <p>چگالی آلومینیوم را می توان ۲٫۷ گرم بر سانتیمتر مکعب در نظر گرفت.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="راهنمای خرید پروفیل فولادی" href="https://www.modiranahan.com/article/202/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow">راهنمای خرید پروفیل فولادی</a></p> </blockquote> <h2><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="profile.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1671353134748-reg.jpg" alt="مهمترین کاربرد پروفیل برای ساخت درب و پنجره می باشد." /></h2> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - پروفیل آلومینیوم</p> <h2>جدول وزن قوطی پروفیل</h2> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی پروفیل مربعی ضخامت 1، 1.25 ،1.5میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="height: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.62</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.78</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.75</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.98</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.19</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.39</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.55</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.91</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.17</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.64</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.86</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>45*45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.33</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="45"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.82</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی پروفیل مربعی ضخامت 2 و 2.5 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="height: 1456px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>1</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>20*20</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>1.18</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>25*25</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>1.53</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>1.78</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>4</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>2.16</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>2.45</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>6</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>45*45</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>2.81</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>7</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>3.11</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>8</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>3.74</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>9</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>70*70</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>4.38</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>10</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>80*80</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>4.97</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>11</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>90*90</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>5.67</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>12</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>25*25</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>1.88</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>13</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>2.31</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>14</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>2.68</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>15</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>3.03</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>16</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>45*45</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>3.47</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>17</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>3.84</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>18</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>4.63</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>19</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>70*70</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>5.46</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>20</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>80*80</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>6.25</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>21</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>90*90</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>6.98</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>22</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>7.81</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>23</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>8.62</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>24</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>10.48</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="45"> <p>25</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>2.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center;" width="84"> <p>11.02</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="height: 1344px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>1</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>30*30</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>2.73</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>2</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>35*35</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>3.19</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>40*40</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>3.60</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>4</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>45*45</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>4.25</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>4.62</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>6</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>5.54</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>7</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>70*70</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>6.51</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>8</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>80*80</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>7.44</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>9</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>90*90</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>8.38</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>10</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>9.38</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>11</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>10.36</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>12</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>12.58</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>13</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>13.19</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>14</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>45*45</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>4.78</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>15</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>5.33</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>16</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>6.42</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>17</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>70*70</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>7.56</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>18</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>80*80</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>8.68</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>19</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>90*90</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>9.76</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>20</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>10.95</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>21</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>11.95</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>22</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>14.69</p> </td> </tr> <tr style="height: 56px;"> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 49px;" width="45"> <p>23</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>3.5</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 112px;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="height: 56px; text-align: center; width: 88px;" width="84"> <p>15.29</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 4 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.06</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>7.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>70*70</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>8.58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*80</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>9.89</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>90*90</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>11.18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>12.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>13.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>16.74</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>17.48</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>13.89</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>15.39</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>18.81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>19.59</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>15.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>16.95</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>20.79</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>21.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*100</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>18.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>110*110</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>20.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>135*135</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>24.84</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>140*140</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>25.92</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 1 میلیمتر</h3> </li> </ul> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.46</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.53</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.62</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.78</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.96</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.66</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.75</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.98</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.19</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.39</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.67</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.91</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.17</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.46</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.74</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.86</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1386</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.12</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.33</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.57</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>26</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>1.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.82</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 2 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>20*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>0.87</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>25*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.02</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.53</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.87</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.16</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.45</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.81</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.74</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.38</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.38</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.66</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>120*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.68</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul> <li> <h3>جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 2.5 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p style="text-align: center;"><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>30*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>1.88</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.31</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.68</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.47</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.92</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.03</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.03</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.47</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.84</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.26</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.63</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.46</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.46</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.82</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>120*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.98</p> </td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>2.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>11.02</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <ul style="text-align: center;"> <li> <h3 style="text-align: right;">جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3 میلیمتر</h3> </li> </ul> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>2.73</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.19</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>50*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>3.60</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.25</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.62</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.08</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.54</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.51</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.95</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>120*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>8.38</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>13.19</p> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="text-align: center;"> <li style="text-align: right;"> <h3>جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3.5 ، 4، 4.5، 5، 6 میلیمتر</h3> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p><strong>ضخامت (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>سایز قوطی (mm)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p><strong>وزن (kg/m)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.78</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>4.78</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.33</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>5.89</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.42</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>7.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>7.56</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>8.07</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>120*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>9.76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>15.29</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.06</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>60*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>6.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>13</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>7.32</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>80*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>8.58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>8.58</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>100*50</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>9.21</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>17</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>120*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>11.18</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>17.47</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>4.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>19.59</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>21.72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>21</p> </td> <td style="text-align: center;" width="102"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>220*60</p> </td> <td style="text-align: center;" width="84"> <p>25.92</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۵ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲