MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جوشکاری پروفیل سبک | انواع روش های جوشکاری

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
مدت مطالعه: دقیقه
<p>جوشکاری پروفیل سبک چیست و چگونه انجام می شود؟ جوشکاری یکی از بهترین روش هایی ست که برای اتصال دائمی قطعات فولادی به کار برده می شود. در این روش از حرارت برای ذوب کردن قطعات فولادی استفاده می شود. قطعات در حالت مذاب بهم متصل شده و سپس سرد می شوند و به این ترتیب اتصالی محکم و دائمی به وجود می آید. البته انجام فرایند جوشکاری با رعایت جزییات و موارد بسیار زیادی همراه است. از جمله مقاطعی که از جوشکاری برای اتصال آن استفاده می شود پروفیل سبک است. روش های مختلفی برای جوشکاری پروفیل سبک فولادی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین به تجیهزات موردنیاز برای جوشکاری پروفیل سبک نیز اشاره شده است.&nbsp; &nbsp;</p>
<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جوشکاری پروفیل سبک | انواع روش های جوشکاری" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076739975.jpg" alt="جوشکاری پروفیل سبک | انواع روش های جوشکاری" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - جوشکاری پروفیل سبک&nbsp;</p> <blockquote> <p><a title="قیمت پروفیل سبک" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/65/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">قیمت پروفیل سبک</a> در مدیران آهن</p> </blockquote> <p>یکی از بهترین روش ها برای اتصال دو قطعه در صنعت جوشکاری است. در واقع به فرآیندی می گویند که دو قطعه فلزی و غیر فلزی به وسیله گرم کردن محل اتصال یا از روش های مدرن نظیر لیزر به یگدیگر متصل میکنند. بسیار از مقاطع فولادی نظیر میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل های سبک و سنگین، ورق های فولادی و ... جهت اتصال به قطعه دیگر از انواع روش های جوشکاری استفاده میکنند.</p> <p>اگر کمی به محیط پیرامون خود بنگرید، از ساختمان ها، وسایل نقلیه ، ابزار آلات صنعتی ، خطوط انتقال انرژی، تولید انواع مقاطع فولادی و استفاده آن ها در صنعت و ساختمان سازی و یا انواع سازه های بشری با انجام چندین مرحله جوشکاری ساخته میشوند. بی درنگ و تامل میتوان صنعت جوشکاری را یکی از ثاتیر گذارترین صنایع در پیشرفت صد سال اخیر دانست و با استفاده های فراوان از این صنعت و پیشرفت روز افزون آن تبدیل به یک علم قابل اطمینان در عصر حاضر شده است.</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید:&nbsp;<a title="کاربردها و ویژگی های پروفیل سبک" href="https://www.modiranahan.com/wiki/53/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9" target="_blank" rel="nofollow noopener">کاربردها و ویژگی های پروفیل سبک</a></p> </blockquote> <p><strong>آنچه در این مقاله خواهید خواند:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a title="تاریخچه جوش" href="#history">تاریخچه جوش</a></li> <li><a title="انواع جوشکاری و کاربرد آن" href="#types">انواع جوشکاری و کاربرد آن</a></li> <li><a title="جوشکاری پروفیل سبک" href="#welding">جوشکاری پروفیل سبک</a></li> <li><span id="history"></span><a title="ساخت گیره جوشکاری" href="#Construction">ساخت گیره جوشکاری</a></li> <li><a title="تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق" href="#Equipment">تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق</a></li> </ul> <h2>تاریخچه جوش</h2> <p><span id="types"></span>در اولایل قرن 18 میلادی دانشنمدان رومی با استفاده از قطب مثبت و منفی یک باتری بزرگ و متصل کردن آن به دو قطعه کربن و در اتصال هر دو کربن بهم و جدا سازی ن ها با فاصله بسیار کم باعث پیدایش جوشکاری فلزات به روش قوس الکتریکی شد. سپس دانشمند سوئدی به نام " اسکار جلبرگ " الکترود فلزی پوشش دار را اختارع نمود. این الکترود قادر است در حین جوشکاری با تولید گاز و ایجاد سرباره، از مواد مذاب در مقابل اثرات نا مطلوب و تماس با هوا محافظت کند.</p> <h2>انواع جوشکاری و کاربرد آن</h2> <p>جوشکاری MIG، جوشکاری TIG ، جوشکاری استیک و جوشکاری ARC انواع جوشکاری برقی هستند که برای جوشکاری پروفیل های سبک، پروفیل های نازک و دیگر مقاطع فولادی مورد استفاده قرار میگیرند.</p> <ul> <li>جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)</li> <li>جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)</li> <li>جوشکاری تیک (TIG WELDING)</li> <li>جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding)</li> </ul> <h3>جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)</h3> <p style="text-align: center;"><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076015632.jpg" alt="جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)" />تصویر شماره 1 -&nbsp;جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)</p> <p>یکی از متداول ترین روش های اتصال فلزات روش SMAW می باشد. در این روش جوشکاری، از یک دسته، که یک قوس الکتریکی بین دسته و فلز ایجاد میکند و موجب ذوب شدن فلز و شکل گرفتن آن می شود جوشکار استفاده میکند. این روش به دلیل قدرت و مقاومت بالایی که دارد اغلب برای جوشکاری سازه های فلزی استفاده میشوند. در واقع هر چیزی که از طریق سایر روش های جوشکاری &nbsp;قابلیت جوش نداشته باشند از این روش خواهند توانست.</p> <h3>جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)</h3> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076053246.jpg" alt="جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)</p> <p>جوشکاری قوسی شامل یک حباب گاز محافظ است که از جوش در برابر هوای محیط محافظت میکند. از این نوع جوشکاری اغلب در صنعت استفاده میکنند. جوشکاری MIG نیازمند یک ولتاژ ثابت و منبع انرژی مستقیم است. معمولا در هنگام اتصال&nbsp; ورق های باریک فلزی مانند پروفیل های سبک و لوله &nbsp;از این روش استفاده میکنند.</p> <blockquote> <p>بیشتر مطالعه کنید: <a title="لحیم کاری و تفاوت آن با جوشکاری" href="https://www.modiranahan.com/article/2783/%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="nofollow noopener">لحیم کاری و تفاوت آن با جوشکاری</a></p> </blockquote> <h3>جوشکاری تیک (TIG WELDING)</h3> <p>در این روش جوشکاری از یک الکترود تنگستن غیر مصرفی برای گرم کردن و ذوب شدن استفاده میکنند. این روش برخلاف جوشکاری GMAW هیچ فلز پرکننده برای جوش ندارند. گازی هیلوم و ارگان در روش TIG استفاده میشود در حالیکه در روش GMAW از گاز دی اکسد کربن استفاده میکنند.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جوشکاری تیک (TIG WELDING)" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076090430.jpg" alt="جوشکاری تیک (TIG WELDING)" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 3 - جوشکاری تیک (TIG WELDING)</p> <h3>جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding)</h3> <p><span id="welding"></span>جوشکاری با قوس الکترکی شبیه جوشکاری MIG می باشد با این تفاوت که در این روش جوشکاری سیم استفاده شده یک هسته گداختنی دارد که یک گاز محافظ در اطراف جایی که جوشکاری میشود تولید میکند. درواقع جوشکاری به روش MIG نیاز به منبع گاز خارجی دارد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding)" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076182157.jpg" alt="جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding)" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 4 - جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding)</p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="استاندارد پروفیل z" href="https://www.modiranahan.com/article/71/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">استاندارد پروفیل z</a></p> </blockquote> <h2>جوشکاری پروفیل سبک</h2> <p>پروفیل مبلی یا همان پروفیل سبک از ورق سرد با ضخامت 0.7 الی 1.5 میلیمتر تولید میشوند. این پروفیل ها در ساخت مبلمان ها، تزئینات منزل، نرده پله ها ، ساخت تجهیزات صنایع هوایی و ساخت تابلو ها در فعالیت های تبلیغاتی کاربرد فراوان دارد. قیمت پروفیل مبلی براساس قیمت ورق روغنی تعیین میگردد. کارخانه هایی نظیر لوله و پروفیل سپنتا، جهان پروفیل پارس، نورد و پروفیل ساوه و ... تولیدکننده این محصول هستند.</p> <p><span id="Construction"></span>جوشکاری پروفیل های سبک از طریق دستگاه های جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار (SMAW)، جوشکاری قوسی با گاز محافظ (GMAW/MIG)، جوشکاری تیک (TIG WELDING)، جوشکاری با قوس الکتریکی (Arc Welding) انجام میشود.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="پروفیل مبلی" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602077259401.jpg" alt="پروفیل مبلی" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 5 - پروفیل مبلی&nbsp;</p> <h2>ساخت گیره جوشکاری</h2> <p><span id="Equipment"></span>برای جوشکاری برخی از پروفیل ها به گیره مخصوص نیاز داریم. جهت ساخت گیره مخصوص برای جوشکاری پروفیل کلیپ شماره 1 را مشاهده کنید.</p> <h2>تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق</h2> <p><strong>دستگاه جوشکاری</strong> :دستگاهی که از طریق عملیات جوشکاری انجام میشود.</p> <p><strong>انبر جوش</strong> : از انبر جوش برای نگهداری الکترود در یک زاویه دلخواه استفاده میشود. سایز این انبر از 50 تا 500 آمپر متغییر است.</p> <p><strong>کابل جوش</strong>: انتقال جریان از ماشین جوشکاری به سمت محل کار وظیفه کابل جوش است. جنس این نوع کابل از مس یا آلومینیوم می باشد.</p> <p><strong>فیش دستگاه جوش:</strong> فیش جوش ارتباطی بین دستگاه جوش و نگهدارنده الکترود جوشکاری برقرا میکند. کانکتورهای جوشکاری به راحتی قابلیت نصب و حذف را دارند.</p> <p><strong>چکش</strong>: بعد از انجام جوش این چکش اضافه جوش را از محل پاک میکند.</p> <p><strong>برس سیم، چرخ سیم برق</strong>: وظیفه این برس تمیز کردن نهایی سطوح می باشد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1602076544463.jpg" alt="تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 5 - تجهیزات مورد نیاز جوشکاری برق</p>
اشتراک در:
میلگرد-بستر-چیست
میلگرد بستر چیست | کاربرد و ویژگی ها
۷ دقیقه مطالعه۱۶ اسفند ۱۴۰۱
میلگرد چیست ؟ انواع و گریدهای آرماتور فولادی
انواع میلگرد و گریدهای مختلف آرماتور فولادی
۱۴ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
تنش سیلان
تنش سیلان یا Definition of Flow Stress چیست؟
۶ دقیقه مطالعه۷ فروردین ۱۴۰۲
پروفیل-درب-و-پنجره-چیست
آشنایی با انواع پروفیل درب و پنجره
۱۰ دقیقه مطالعه۱۴ فروردین ۱۴۰۲