MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

ده کشور برتر تولید کننده فولاد در سال ۲۰۲۱

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه
<p>انجمن جهانی فولاد آمار تولید فولاد توسط کشورهای تولیدکننده را منتشر کرد و بر آن اساس ایران با تولید ۲۸.۵ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۱ در جایگاه دهم جهانی قرار گرفت.&nbsp;</p>
<p>انجمن فولاد جهان در گزارشی اعلام کرد که میزان تولید فولاد ایران در سال 2021 برابر با 28.5 میلیون تن بوده است و این میزان تولید ایران را در بین تولیدکنندگان فولاد جهان در رتبه ی دهم قرار می دهد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="" title="ده تولید کننده برتر فولاد جهان در سال ۲۰۲۱.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1643436080587.jpg" alt="ده تولید کننده برتر فولاد جهان در سال ۲۰۲۱" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره ۱ - ده تولیدکننده برتر فولاد جهان در سال ۲۰۲۱</p> <p>در سال 2021 ایران موفق شد که در تولید فولاد بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، کانادا، انگلیس و هلند قرار بگیرد.</p> <p>اما مقایسه ی تولید فولاد کشور در دو سال 2020 و 2021 نشان میدهد تولید کشور در سال 2021 به میزان 1.8 درصد کمتر از سال 2020 بوده است.</p> <p>ایرانی در حالی موفق شده است رتبه ی دهم تولید فولاد در جهان را به دست آورد که در سال های اخیر به شدیدترین تحریم های کشور آمریکا روبرو بوده است. همچنین شیوع کرونا و کمبود برق و گاز صنایع نیز باعث کاهش تولید در سال گذشته ی میلادی بوده است.</p> <p>در اساس رتبه بندی جهانی در سال 2021 چین مقام اول تولید فولاد را کسب کرده است. تولید این کشور برابر 1032 میلیون تن بوده است. هند با 118 میلیون تن و ژاپن با 96 میلیون تن به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.</p> <p>کل تولید فولاد جهان در سال 2021 نسبت به سال قبل با رشد 3.7 درصدی همراه بوده است.</p> <h2>آمار ۱۰ تولید کننده برتر فولاد جهان</h2> <p>در جدول زیر می توانید آمار تولید 10 کشور برتر در زمینه فولاد را مشاهده کنید.</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p><strong>رتبه</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p><strong>کشور</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p><strong>دسامبر 2021</strong></p> <p><strong>(میلیون تن)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>ژانویه تا دسامبر 2021 (میلیون تن)</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p><strong>درصد تغییر</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>چین</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>86.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>6.8-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1032.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>3.0-</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>هند</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>10.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>118.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>17.8</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>ژاپن</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>7.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>5.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>96.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>14.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>آمریکا</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>7.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>11.9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>86</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>18.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>روسیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>6.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>76</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>6.1</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>کره جنوبی</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>6.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>1.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>70.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>5.2</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>7</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>ترکیه</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>3.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>2.3-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>40.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>12.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>آلمان</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>3.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>0.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>10.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>12.3</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>برزیل</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>2.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>11.4-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>36.0</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>14.7</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="100"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="111"> <p>ایران</p> </td> <td style="text-align: center;" width="107"> <p>2.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="104"> <p>15.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>28.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="93"> <p>1.8-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">جدول شماره ۱ - آمار تولید فولاد ۱۰ کشور برتر&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱