MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جداول وزن گریتینگ (grating)

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>گریتینگ به سازه ی مشبکی شکل گفته می شود که &nbsp;توسط تسمه و میلگرد فولادی تولید می گردد. گریتینگ به دلیل توان باربری بالا و وزن کم در پروژه های سنگین صنعتی و شهری بکار می رود. این محصول فلزی و غیر فلزی کاربردهای مختلفی از قبیل پوشش کف و پله ها، پنل های حفاظتی، درپوش های کانال فاضلاب، شهرسازی و ساختمان سازی، توری در صنعت لجستیک، کفپوش سکوهای نفتی، راه پل های اضطراری دارد. &nbsp;</p>

<p>گریتینگ به سازه ی مشبکی شکل گفته می شود که &nbsp;توسط تسمه و میلگرد فولادی تولید می گردد. گریتینگ به دلیل توان باربری بالا و وزن کم در پروژه های سنگین صنعتی و شهری بکار می رود. این محصول فلزی و غیر فلزی کاربردهای مختلفی از قبیل پوشش کف و پله ها، پنل های حفاظتی، درپوش های کانال فاضلاب، شهرسازی و ساختمان سازی، توری در صنعت لجستیک، کفپوش سکوهای نفتی، راه پل های اضطراری دارد.</p> <p><strong>گریتینگ دارای انواع مختلفی می باشد:</strong></p> <ul> <li><strong>گریتینگ فلزی:</strong> گریتینگ با استفاده از تسمه و میلگرد های فولادی در ابعاد متنوع ساخته می شود.</li> <li><strong>گریتینگ کامپوزیت:</strong> گریتینگ فایبرگلاس در مکان هایی که به دلیل رطوبت یا خوردگی محیط نمیتوان از گریتینگ فلزی استفاده نمود، مورد توجه قرار می گیرد.</li> <li><strong>گریتینگ استیل:</strong> گریتینگ استنلس استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و عمر بالای مصرف و زیبایی قابل توجه در صنایع مختلفی از قبیل صنعت داروسازی، شیمیایی و غذایی، مخازن، نگهداری شیر، درپوش و ... کاربرد دارد.</li> <li><strong>گریتینگ چدنی:</strong> گریتینگ چدنی محکم ترین گرتینگ برای استفاده در فضاهایی با تردد بالای خوردو محسوب می شود.</li> <li><strong>گریتینگ آلومینیوم:</strong> گریتینگ آلومینیوم به دلیل کاهش وزن و کیفیت بالا در مکان های با قابلیت خورندگی بالای قطعات مورد استفاده قرار می گیرد.</li> <li><strong>گریتینگ مضرس:</strong> به گریتینگ های دنده دار و آجدار گفته می شود که از لغزندگی سطوح جلوگیری می کند. گریتینگ مضرس در محیط هایی که ممکن است به دلیل وجود رطوبت، روغن و ... لغزنده باشند به کار می روند.</li> </ul> <h2>وزن گریتینگ</h2> <p>وزن گریتینگ یکی از مشخصات فنی محصول است که به طور مستقیم بروی قیمت و تصمیم خریدار تاثیر می گذارد. وزن گریتینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد هرچقدر ضخامت و ارتفاع تسمه باربر بیشتر باشد، وزن این محصول بالاتر است به دنبال آن قیمت گریتینگ نیز افزایش می یابد.</p> <p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="grating.jpg" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1617714285939.jpg" alt="اجزای گریتینگ" /></p> <p style="text-align: center;">تصویر شماره 2 - اجزای گریتینگ</p> <p><strong>جدول وزن گریتینگ در ابعاد &nbsp;30x3</strong></p> <table class="table1200" style="width: 424px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="424"> <tbody> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;" width="114"> <p><strong>تسمه</strong></p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;" width="113"> <p><strong>چشمه</strong></p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;" width="233"> <p><strong>انواع گریتینگ</strong></p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;" width="219"> <p><strong>وزن هر متر مربع</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۵۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۴۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۷</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۴۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۴۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۷</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 79px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳</p> </td> <td style="width: 89px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 125px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 120px; text-align: center;"> <p>۳۳</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>جدول وزن گریتینگ در ابعاد &nbsp;40x4</strong></p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;" width="64"> <p><strong>تسمه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;" width="64"> <p><strong>چشمه</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;" width="128"> <p><strong>انواع گریتینگ</strong></p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;" width="128"> <p><strong>وزن هر متر مربع</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۹۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۷۰</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۶۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۷۴</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۶۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۷</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۶۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۵</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۴۰*۴</p> </td> <td style="text-align: center; width: 68px;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="text-align: center; width: 132px;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="text-align: center; width: 107px;"> <p>۵۳</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>جدول وزن گریتینگ در ابعاد &nbsp;50x5</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p><strong>تسمه</strong></p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;" width="64"> <p><strong>چشمه</strong></p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;" width="128"> <p><strong>انواع گریتینگ</strong></p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;" width="128"> <p><strong>وزن هر متر مربع</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۱۳۹</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۱۰۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۸۱</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۳۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۸۷</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۱۱۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۹۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۷۸</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۵۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۸۲</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۹۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در نیم تسمه</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۸۳</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در چهارپهلو</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۷۶</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۵۰*۵</p> </td> <td style="width: 68px; text-align: center;"> <p>۳۰*۱۰۰</p> </td> <td style="width: 132px; text-align: center;"> <p>تسمه در میلگرد</p> </td> <td style="width: 99px; text-align: center;"> <p>۷۸</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱