MODIRANAHAN
قبل از هر خرید مشورت کنید

جدول وزن میلگرد ساده

نویسنده: تیم محتوای مدیران آهن
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت مطالعه: دقیقه

<p>میلگرد ساده، میلگردی صاف و بدون آج می باشد که طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3132 ساخته می شود. این میلگرد در پروژه های ساختمانی و صنعتی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. میلگرد ساده سختی و دوام بسیار زیادی دارد و به راحتی بار مکانیکی زیادی را تحمل می کند. &nbsp;</p>

<p><img class="content-image" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="میلگرد A1" src="https://api.modiranparts.com/uploads/images/imgid1624274371727.jpg" alt="معرفی میلگرد ساده فولادی" /></p> <p><a title="میلگرد ساده چیست؟" href="https://www.modiranahan.com/wiki/17/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" >میلگرد ساده</a>، میلگردی صاف و بدون آج می باشد که <strong>طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3132</strong> ساخته می شود. این میلگرد در پروژه های ساختمانی و صنعتی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. میلگرد ساده سختی و دوام بسیار زیادی دارد و به راحتی بار مکانیکی زیادی را تحمل می کند.</p> <p>همانطور که می&zwnj;دانید در بازار آهن میلگرد ها به دو صورت میلگرد آجدار و میله ساده تقسیم می شوند که از نظر مشخصات با یکدیگر متفاوت هستند. به طور کلی یک میلگرد ساده در بتن برای جبران مقاومت کششی کم بتن استفاده می شود. قطر مشخص شده در صفحه شناسایی محصول، قطر اسمی آن است. اکثر میله های ساده دارای یک برگه شناسایی هستند که در آن تجزیه و تحلیل محصول ارائه می شود. استفاده از میلگرد ساده را می توان در صنعت و ساختمان نام برد. همچنین برای جوشکاری ساده میلگرد، شرایط پیش گرمایی باید مطابق <strong><a href="https://www.modiranahan.com/uploads/pdf/3132.pdf" target="_blank" >استاندارد ملی ایران شماره 3132</a></strong>&nbsp;رعایت شود.</p> <p>به منظور تولید میلگرد ساده، ابتدا <a title="شمش فولادی یا Steel Ingot چیست؟ اسلب، بیلت و بلوم" href="https://www.modiranahan.com/article/47/%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-Steel-Ingot-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85" target="_blank" >شمش فولادی</a> را با استفاده از جک هیدرولیک در ردیف هایی با دمای 1100 درجه سانتی گراد قرار می دهند و زمانی که شمش ها در کوره قرار میگیرند، با چرخاندن گردابی در دمای بالا آماده می شوند. شمش ها با رسیدن به دمای مطلوب برای غلتک شدن به خط تولید ارسال می گردند. سپس شمش روی رول پخته و به مرحله بعد هدایت می شود. مرحله بعد <strong>raffling</strong> شمش است که از قطر شمش در سه مرحله کاهش می یابد و به طول آن افزوده می شود. پس از مرحله <strong>raffling</strong>، بدون عبور از استانداردهای تولید شده در طول های مشخص شده، به سمت قیچی می روند. میله ساده تولید شده در طول 6 و 12 متری توسط گیوتین برش خورده و در مرحله نهایی به صورت روبان بسته بندی می شوند.</p> <p>این نوع میلگرد بر اساس استانداردهای قدیمی میلگرد A1 بوده و بر اساس استاندارد های جدید میلگرد س240 &nbsp;ساخته شده است. میلگرد ساده در سایز 6 الی 200 میلی&zwnj;متر تولید می شود.</p> <p>میلگرد ساده به عنوان اتصالات راه راه برای اعضای سازه ای بتن مسلح مورد استفاده قرار میگیرد. در بعضی موارد نیز به عنوان اتصالات حرارتی در ساختمان کاربرد دارد. <a title="میلگرد بستر چیست | قیمت میلگرد بستر" href="https://www.modiranahan.com/article/1/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" >میلگرد بستر</a>، <a title="میلگرد حرارتی چیست | قیمت میلگرد حرارتی" href="https://www.modiranahan.com/article/15/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >میلگرد حرارتی</a>، <a title="میلگرد زیگزاگ چیست | مشخصات و کاربرد خرپا" href="https://www.modiranahan.com/wiki/63/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7" target="_blank" >میلگرد زیگزاگ</a> و <a title="سیم مفتول چیست | انواع سیم مفتول و کاربردهای آن" href="https://www.modiranahan.com/wiki/68/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86" target="_blank" >سیم مفتول</a> برای تولید نیاز به میلگرد ساده دارند.</p> <p>قیمت میلگرد ساده در مقایسه با <a title="قیمت میلگرد آجدار" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >قیمت میلگرد آجدار</a> اندکی گرانتر می باشد زیرا میلگرد ساده در مصارف صنعتی کاربرد فراوان دارد. برای مشاهده قیمت میلگرد ساده می توانید به سایت مدیران آهن مراجعه کنید یا با شماره <a href="tel:3134155">03134155</a> تماس حاصل فرمایید.</p> <h2>روش محاسبه وزن میلگرد</h2> <p>وزن هر شاخه میلگرد را میتوان با استفاده از فرمول زیر به راحتی محاسبه کرد.</p> <p style="text-align: left;"><strong>1000 /&nbsp; 7.8 &nbsp;* &nbsp;mmطول * 3.14 &nbsp;* &nbsp;&nbsp;mmشعاع &nbsp;* &nbsp;mmشعاع = وزن میلگرد ساده &nbsp;kg &nbsp;&nbsp;</strong></p> <blockquote> <p>بیشتر بخوانید: <a title="جدول وزن میلگرد آجدار" href="https://www.modiranahan.com/wiki/73/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" >جدول وزن میلگرد آجدار</a></p> </blockquote> <h2>جدول وزن میلگرد ساده</h2> <table class="table1200" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2"> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;" width="129"> <p><strong>قطر اسمی میلگرد mm</strong></p> </th> <th style="text-align: center;" width="96"> <p><strong>وزن 1 کیلوگرم بر متر kg/m</strong></p> </th> <th style="text-align: center;" width="108"> <p><strong>وزن شاخه 6 متری (kg)</strong></p> </th> <th style="text-align: center;" width="120"> <p><strong>وزن شاخه 12 متری &nbsp;(kg)</strong></p> </th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.065</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>0.39</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>0.78</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 3.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.075</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>0.45</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>0.9</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.099</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>0.594</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>1.188</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.154</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>0.924</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>1.848</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 5.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.187</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.122</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>2.244</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.222</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.332</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>2.664</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 6.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.261</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>1.566</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>3.132</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.395</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>2.37</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>4.74</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 10</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.617</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>3.702</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>7.404</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 12</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>0.888</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>5.328</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>10.656</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 14</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>1.175</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>7.05</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>14.1</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 16</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>1.578</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>9.468</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>18.73</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 18</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>1.998</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>11.988</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>23.976</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 20</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>2.456</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>14.736</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>29.472</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 22</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>2.984</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>17.904</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>35.808</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 25</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>3.853</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>23.118</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>46.236</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 28</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>4.824</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>28.944</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>57.888</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>5.549</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>33.294</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>66.588</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 32</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>6.313</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>37.878</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>75.756</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>7.990</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>47.94</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p>95.88</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="129"> <p>میلگرد ساده 40</p> </td> <td style="text-align: center;" width="96"> <p>9.865</p> </td> <td style="text-align: center;" width="108"> <p>59.19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="120"> <p style="text-align: center;">118.38</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>مقایسه جدول وزن میلگرد ساده کارخانجات</h2> <p><strong>وزن میلگرد ساده 6 متری</strong></p> <table class="table1200" style="width: 704px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="704"> <tbody> <tr style="height: 58px;"> <th style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>سایز میلگرد ساده</strong></p> </th> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p><strong>8</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>10</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>22</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>25</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>28</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p><strong>32</strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>میلگرد آیین صنعت</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>19.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>39</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>میلگرد نورد متین</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>3.7</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>33</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><strong>میلگرد فولاد یزد</strong></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>11.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>17.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>22.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>28.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>37.5</p> </td> </tr> <tr style="height: 58px;"> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="120"> <p><a title="قیمت میلگرد ساده کویر کاشان" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86" target="_blank" ><strong>میلگرد کویر کاشان</strong></a></p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>10</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; height: 58px;" width="53"> <p>39</p> </td> </tr> <tr style="height: 88px;"> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="120"> <p><a title="قیمت میلگرد آذر گستر سدید" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/67/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="_blank" ><strong>میلگرد آذر گستر سدید</strong></a></p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>3.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>5.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>9</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>12.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>15</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>18</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; height: 88px;" width="53"> <p>38</p> </td> </tr> <tr style="height: 57px;"> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="120"> <p><a title="قیمت میلگرد نیشابور" href="https://www.modiranahan.com/priceTable/66/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1" target="_blank" ><strong>میلگرد نیشابور</strong></a></p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="51"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>3.6</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>5.3</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>7.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>9.5</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>12</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>14.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>17.8</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>23</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>29</p> </td> <td style="text-align: center; height: 57px;" width="53"> <p>-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>وزن میلگرد ساده 12 متری</strong></p> <table class="table1200" style="width: 703px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="2" width="703"> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>سایز میلگرد ساده</strong></p> </th> <td style="text-align: center;" width="48"> <p><strong>8</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>10</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>12</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>14</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>16</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>18</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>20</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p><strong>22</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>25</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p><strong>28</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p><strong>32</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد آیین صنعت</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>36.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>76</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد نورد متین</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>19.2</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>47</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>73</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد فولاد یزد</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>23.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>29.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>35.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>45.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>57.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>73.5</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد کویر کاشان</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>11</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>19</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>75</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد آذر گستر سدید</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14.1</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18.6</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24.5</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>30</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>36</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>74</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;" width="122"> <p><strong>میلگرد نیشابور</strong></p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>-</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>7.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>10.4</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>14.3</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>18.73</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>24</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>29.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="48"> <p>35.8</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>46</p> </td> <td style="text-align: center;" width="54"> <p>58</p> </td> <td style="text-align: center;" width="53"> <p>-</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
اشتراک در:
برشکاری-CNC-با-واترجت
برشکاری سی ان سی (CNC) با واترجت
۵ دقیقه مطالعه۲۱ اسفند ۱۴۰۱
افزایش قیمت جهانی فولاد
افزایش ۱۲ درصدی قیمت جهانی فولاد
۱ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
قیمت ضایعات آهن به چه عواملی بستگی دارد؟
۲ دقیقه مطالعه۱۰ اسفند ۱۴۰۱